Християнски Форуми (F)  >> БОГ (F)  >> Общи християнски теми (F)
Към пълната версия "Не спирай!"

anah_su_namun: Не спирай! (06 Юни 2017, 10:39)

„... пожелавайте като новоредени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, че „Господ е благ“. (1 Петрово 2:2-3)

За прочит: Лука 8:4-15

Правилно евангелизаторите и мисионерите влагат най-голяма грижа в задачата Евангелието да достигне до тези, които не познават Христос като Божий Син. Но понякога духовните нужди на хората, които вече са приели Христос и се наричат християни, остават на втори план. Учението на Исус често се пренебрегва или се смята за отправено единствено към новоповярвалите.
Но никога не отпада нуждата от по-съвестно изпълнение на Божието Слово в живота ни. Спомняме си притчата за сеяча, в която някои от приелите Христовото учение по-късно отстъпиха. Не е достатъчно просто да станем християни, нуждаем се и от подкрепа да продължим пътя. Трябва да се подкрепяме един друг, за да преживеем истинска промяна в живота си.
Апостол Павел добре знаеше това. Той не спираше да води крачка по крачка коринтяните към по-дълбоки взаимоотношения с Господ Исус Христос, защото тяхната вяра не можеше да им открие всичко изведнъж (1 Кор. 3:1-2). Обръщането към Христос не е единственото, към което трябва да се стремим, или поне не трябва да спрем дотам. То е просто началото!

Молитва: Господи Боже, напомняй ни, че се нуждаем от подкрепа в пътя на вярата, и ни помагай да се подкрепяме взаимно. Амин.

Мисъл за деня: Християнският живот е постоянно усъвършенстване, непрестанно богоуподобяване.

Автор: Дейвид Гилтроу (Линкълншир, Обединено кралство)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ СВОЯТА ЦЪРКВА.

http://monbon245.blog.bg/drugi/2017/06/06/ne-spirai.1550278