Християнски Форуми (F)  >> БОГ (F)  >> Взаимоотношения (F)
Към пълната версия "КОЙ Е ВИНОВЕН"

spravedliv: КОЙ Е ВИНОВЕН (14 Мар 2017, 06:53)

"Блажен онзи, чието престъпление е простено, чиито грях е покрит."

http://prayerwarriors.files.wordpress.com/2008/02/finger-pointing.gif?w=600
Соченето с пръст е най-грозният човешки жест, който съм виждал през живота си. Той нагнетява обвинение, вина. Не че не заслужаваме да бъдем посочени с пръст и заклеймени. Но кой има правото да го стори? Обикновено най-виновните най-силно обвиняват. Какъв парадокс! Неслучайно народът е казал: "Крадецът вика: „Дръжте крадеца!". А за да бъдем още по-точни, далеч преди народът да каже тази проста истина, Христос рисува гениалната картина на обвинението и ни разкрива нейната грозота: "И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си: Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око."
В повечето случаи причината да сочим другия с пръст е стремежът да оправдаем собствената си вина и да се избавим от убийственото чувство, което тя нагнетява. Но колкото повече сочим другия и го обвиняваме за собствената си мизерия, толкова по-зле се чувстваме. Давид, човекът по Божието сърце, е научил простата тайна. Не е блажен този, който сочи с пръст другите и ги обвинява. Блажен е този, който е получил прошка за своето зло. Блажен е онзи, който е освободен от чувството за вина, защото му е простено! И е много прав. Не съм изпитвал по-голяма радост от тази грехът ми да бъде простен. Да бъда помилван.

"Когато мълчах, овехтяха костите ми....Признах греха си пред Теб и беззаконието си не скрих... и Ти прости вината на греха ми."

Колко сме смели и как добре ни се удава да говорим за греховете на другите! Колко лесно ги съзираме и как сладко ги преобръщаме в устата си и устните ни ги изговарят с вещина. Но Бог никога не е поискал от нас да пълним устата си с чуждите грехове. Той просто ни е поканил да споделим с Него нашите собствени. Когато мълчим, те изгарят костите ни. Когато се опитаме да ги оправдаем с беззаконието на другите, още повече се запалват вътрешностите ни. Но когато ги признаем пред Бога и ги изповядаме пред Него, идва прошка. Идва освобождение. Идва радост!
Простото заключение на пророка е: "Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце."
Горко на онзи, който отказва да остави товара на греха, но го мъкне на гърба си. Горко му.
Блазе на този, който отваря сърцето си пред Бога и го излива. Блазе му.
Но блажен е и онзи, който може да прощава. Да прощава така, както и на него му е било простено. Блазе му. Защото ще пази сърцето си чисто, а от него са изворите на живота, на радостта....
Блазе му, защото пуска угнетените на свобода и развързва връзките на вързаните. Той е човек, около когото да стоиш е удоволствие. Носи аромата на големия Простител, защото се е научил от Него да прощава. Той носи мир, мира от Княза на Мира. Той носи свобода, а където е Духът на Бога, там е свобода.

"Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чиито дух няма измама."

https://yatanski.blogspot.bg/2011/01/blog-post_14.html

Todor Andonov: Re: КОЙ Е ВИНОВЕН (14 Мар 2017, 11:50)

Кой е виновен? е въпросът които си задаваме за много неща, за които са станали или стават в животът ни.Много е лесно да обвиняваме или да сочим с прьст другите за неща които стават около нас,а колко е трудно да наведе човек глава пред хората,а дори и пред Бога за неща които наистина сме виновни и причината е САМО в нас,а не в другите!

spravedliv: Re: КОЙ Е ВИНОВЕН (14 Мар 2017, 18:59)

...а колко е трудно да наведе човек глава пред хората,а дори и пред Бога за неща които наистина сме виновни и причината е САМО в нас,а не в другите!

Много е трудно наистина, но Бог да ни напомня как да се държим когато сме виновни и причината е в нас.Да ни осветли в истината, защото може така да сме заслепени, че да твърдим, даже подкрепено с библейски цитати, че сме абсолютно прави в това, което сме направили и да продължаваме въпреки грешката да "наливаме масло в огъня"...