ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 24 Окт 2017, 01:38 Разширено търсене

Търсенето върна 58 резултата

Return

Вие не можете да четете този форум
от AwarriorofChrist
04 Мар 2017, 12:58
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ролята на българския протестантизъм в национално-освободителното ни движение

Моят прадядо Стоил Георгиев е бил евангелски пастор в местната църква в Пловдив и по време на Илинденското въстание в Македония през 1903 год. е взел активно участие в борбата на българският народ в Македония против поробителите - неверници. Интересно е да се знае, че почти всички евангелисти - мъже от църквата са взели доброволно участие във въстанието и никой не ги е накрал да се бият насила за поробеният македонски край. Нека подвизите на всички български герой загинали за свободата на България да бъдат за слава на нашия Господ Бог Исус Христос. Амин!
от AwarriorofChrist
04 Мар 2017, 12:52
 
Jump to forum
Jump to topic

Дева Мария и протестантите

Много хора смятат, че протестантите не казват нищо за Мария и всъщност няма и какво да кажат. Аз разбирам откъде идва подобно мнение и трябва да призная, че то има известни основания. В същото време то е много несправедливо към класическото протестантско движение, за което днес ще говоря и което има много, което да каже (и в действителност казва) за Мария.

Времето, с което разполагам е много кратко затова ще се опитам е съвсем бегло да щрихирам (1) Общото наследство, което протестантите споделят с всички останали християни относно Мария (2) Някои специфични протестантски акценти (3) Как Мария може да бъде един пример за подражание на протестантите.

I. Общо християнско наследство.

1. Протестантите вярват, че Исус Христос е второто лице на светата Троица, Което в определен момент във времето „заради нас и нашето спасение” се въплъщава, приема човешка природа от дева Мария и става човек. Разбира се, като Бог Той е вечен и не може да бъде роден, но при въплъщението се формира една личност (личността на Бога Слово) в две природи и тази личност действително и реално се ражда от дева Мария. Мария е майка на някого и понеже човешката природа на Христос няма своя самостоятелна ипостас от тя е майка на въплътения Бог.

Протестантите приемат богословието съдържащо се в Никео-царигрдската изповед на вярата и в Ефеския и Халкедонския събор и поради това без колебание наричат Мария богородица. Мартин Лутер казва: “Защото от това (да станеш майка на Бога) следва всяка чест, всяко благословение и нейното уникално място в цялото човечество, сред което тя няма равен на себе си, а именно, че тя има дете от небесния Отец…Затова човеците я короноват с всяка чест събирайки я в една единствена дума, а именно Божия майка.”

2. Протестантите вярват, че богородицата Мария е дева. Без да разбират как те изповядват, че Христос се въплъщава чрез светия Дух и Мария, без участието на земен биологичен баща.

От друга страна протестантите не са на едно мнение за приснодевството на Мария – т.е. дали тя е останала дева до края на живота си или е водела нормален семеен живот с Йосиф и е имала други деца. Като цяло ранните реформатори (в т.число Лутер, Калвин, Цвингли и Уесли) застават на страната на вседевството. Чисто богословски за протестантите това не е значим въпрос и те могат да приемат думите на Василий Велики, който след като изразява своята вяра в приснодевството на Мария казва: „Девството е било необходимо само до служението на делото на изкуплението. Какво е станало после е несъществено за тайната (на изкуплението).“

3. Няма нищо в протестантското богословие, което да пречи те да оценят и приемат традиционния паралел между Мария и Ева, която може да бъде проследена още до Ириней и Юстин Мъченик. Чрез Ева в света влиза греха, чрез Мария в света влиза Спасителя от греха. Протестантите приемат уникалното място на Мария в спасителния план на Бога както и нейното съучастие (или синергия), чрез доброволното й съгласие да роди Спасителя, което тя дава на архангел Гавраил. Ако някой иска да говори за участие на Мария в спасението в този смисъл протестантите не биха имали причина да възразят.

Протестантите обаче възразяват на някои разбирания, които те смятат за неправилни. В средновековието някои библейски текстове били пренаписани, за да придадат особена роля на Мария в делото на спасението. Например Йоан 3:16 понякога бил цитиран като: “Мария толкова възлюби света, че даде своя единствен Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Друг пример е 1 Коринтяни 15:22, който бил четен по следния начин: “Както в Ева всички умират така и в Мария всички ще оживеят.” До 12 век някои богослови започнали да говорят за ролята на Мария в спасението чрез нейното съ-страдание заедно с Христос, а през 15 в. вече я наричали “изкупителка на света.”

В този контекст (и тук преминавам към втората част)

II. Протестантите поставят някои специфични акценти свързани с образа на Мария

1. Протестантите отхвърлят Мария като посредник между Бога и хората. Посредник може да е само един – Христос. В същностния смисъл на думата Мария не спасява, спасява само Христос.

2. Поради същата причина, както и понеже не намират указание за това в Писанието, протестантите се въздържат от молитви към Мария и светиите.

Тук искам да отворя една скоба и направя две кратки уточнения.

А) Протестантите разбират и приемат, че починалите в Христа продължават да бъдат част от вселенската църква, към която принадлежат и живите.

Протестантите също така не възразяват на това, че починалите светии могат да се молят и всъщност реално се молят за земната църква. Проблем за тях би представлявало твърдението, че Мария (и светиите) имат в себе си някаква сила да ни помогнат в трудностите. Това не е възражение толкова срещу молитвите за застъпничество взети сами по себе си колкото срещу идеята, че съществува някакъв друг източник на помощ, благодат и спасение отделен от Христос. Филип Меланхтон в “Защитата на Аугсбургската изповед” пише: “Някои от нас са виждали един монах-богослов…да изисква един умиращ човек да казва следната молитва: “Майко на благодатта, защити ни от врага и ни приеми в часа на смъртта.” Ние приемаме, че благословената Мария се моли за църквата, но тя ли приема душата при смъртта, тя ли побеждава смъртта, тя ли дава живот? Какво прави Христос ако Мария върши всичко това?…Фактът е, че в популярните представи благословената дева е изместила Христос. Хората я призовават, надяват се на нейната милост и се стремят да умилостивят Христос, като че ли Той не е умилостивение, а един ужасен съдия и отмъстител.”

Б) Когато казвам, че протестантите се въздържат от молитви към дева Мария защото не намират указания в Библията да правят това, аз нямам предвид, че Библията е единственият авторитет в областта на вярата. Съществуват и други авторитети – такива са традицията, разума и опита – както личния така и много повече съборния опит на църквата. Протестантите признават тези авторитети. Но те не са готови да утвърдят никое учение като доктрина на вярата ако не намират за него потвърждение в Писанието – разбира се, четено и тълкувано с помощта на традицията, разума и опита.

С това затварям скобата и се връщам обратно към дева Мария.

3. Трети специфичен протестантски акцент – протестантите приемат, че като Богородица дева Мария е блажена и „благодатна” т.е. пълна с благодат. В своя коментар на Magnificat Лутер се обръща към нея по следния начин: “О, благословена дево, майко Божия, ти беше нищо и напълно презряна и все пак Бог, в Своята благодат, погледна благосклонно на теб и извърши велики неща в теб. Ти не си достойна за нито едно от тях, но богатата и изобилна благодат на Бога, многократно превишаваща всяка твоя заслуга, дойде върху теб. Слава на теб!”

За протестантите обаче това блаженство има и един допълнителен аспект – Мария е блажена не само защото ражда Христос. Тя е още по-блажена понеже е ученик на Христос, понеже Той е неин Спасител и понеже самата тя е родена духовно от Него. За протестантите това второ блаженство (без по никакъв начин да омаловажава или да се противопоставя на първото) е по-голямо от него. Те намират подкрепа за това свое виждане в няколко текста от Писанието. Още в 1 гл. на своето евангелие Лука нарича Мария блажена, но веднага след това – в ст. 45 продължава: “И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа” – т.е. Мария е блажена заради нейната вяра. По-нататък в Лука 11:27-28 четем: “Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас Му рече: Блажена утробата, която Те е носила, и съсците, които си сукал. А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.” Тук на практика Христос казва, че е по-блажено да се покоряваш на Бога отколкото да бъдеш Негов физически родител. В Марк 3:21 евангелистът представя отношението на семейството на Христос в един определен момент: “А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.” В ст. 31-35 историята продължава: “Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.” По този начин Исус ясно предефинира верността към семейството на вярата като стояща преди верността към земното семейство. Тези, които вършат Божията воля са истинското семейство на Исус – те са Му по-близки от Неговите роднини по плът. Разбира се, на Неговите земни роднини достъпът до семейството на вярата не е отказан по никакъв начин. Напротив. И все пак Исус ясно подчертава контраста и превъзходството на едното над другото. По тази причина протестантите са скептични към твърденията, че заради своето уникално майчинство Мария е по-близо до Христос и е издигната над всяко друго творение.

Обръщам внимание, че макар това да е протестантски акцент той е много по-древен от Реформацията. Още през 4 век Августин пише: “Наистина, блажената Мария със сигурност е вършила Божията воля и за нея е било по-голямо блаженство да бъде ученик на Христос отколкото Негова майка и тя е била по-благословена в своето ученичество отколкото в своето майчинство. Нейно е било щастието първо да носи в утробата си Този, на Когото тя ще се покорява като на неин Господар.”

III. Мария като за един пример за подражание в няколко аспекта.

1. Примерът на Мария трябва да насърчава всеки християнин към по-силна и посветена вяра. Ако подражаваме на вярата на Мария Христос духовно ще се роди и в нашите сърца така както се е родил от нея. Тези вяра, доверие, смирение и покорство са проявени пред лицето на една новина, която е изцяло нелогична и затова са още по-ценни, важни и заслужаващи подражание защото подобно е християнското послание, на което ние сме призовани да откликнем.

2. Мария може да бъде пример за християнски живот, на който да подражаваме. Нейното смирение, чистота, въздържание, добродетел, благодарност, хвала към Бога и добри дела могат да ни научат на много неща. Мария е последна при кръста и първа при гроба, моли се заедно с учениците в горницата след възкресението и е единствената спомената жена на Петдесятница. Лутер не се колебае да я нарече “най-великата жена на небето и на земята.”

Ние можем не само да виждаме Мария като благословена, но и сами да бъдем благословени от нея. Това може да стане като гледаме на нейния пример и черпим от него вдъхновение за себе си. Какво може да ни научи Мария за ролята на майката? За страданието? За семейните ценности? За любовта към ближния? За верността към Бога в трудни ситуации? За вярата в невъзможното? Вглеждайки се в нея ние на свой ред биваме благословени.

3. Към всичко, което казахме можем да добавим и още. В Magnificat (Лука 1:46-55 – един текст изключително богато наситен със старозаветни алюзии) Мария се явява като тълкувател на Божия план и така едновременно като пророк, проповедник на Словото, свидетел за Христос и значим учител на църквата. В Лука 2:35 Симеон се обръща към Мария с думите: ”на…тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.” Това пророчество за страданията на Мария виждаща жестоката смърт на собствения й Син кара още ранните реформатори да водят в девата образа на християнски мъченик – най-високата почит в древната църква. Мария е пример за вярно, посветено и търпеливо носене на кръста и усвояване във вярата.

IV. Заключение. Завършвам в един общ текст писан в диалог между католици и протестанти: “Протестантите трябва да помислят дали повече размишление върху Мария би засилило тяхната връзка с Исус Христос. Ние не можем да приемем сериозно въплъщението без да приемем Мария толкова сериозно колкото я приема Библията…В една картина на Матиас Грюнвал Мария и Йоан Кръстител стоят от двете страни на кръста и сочат към Христос. Почитанието на Мария в нейните най-добри форми винаги отразява тази поза и формира този вид духовност, който евангелските християни трябва да научат…Евангелските християни не вярват, че ние идваме при Христос чрез Мария, но ние изповядваме, че чрез Исус ние сме едно с Мария и с всички, които, подобно на нея, вярват единствено в Него като Спасител и Господ. В този смисъл евангелските християни могат да се учат от Мария. Така ние ще видим по-ясно лицето на Бога в лицето на Христос прогласяващо спасение чрез Неговото име и единствено по благодат за целия свят. Soli Deo Gloria.”

Препубликация от: https://rado76.wordpress.com/2015/03/28/mary-8/
от AwarriorofChrist
05 Мар 2017, 08:41
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Дева Мария и протестантите

Статията е на нашият брат в Христа Радостин Марчев, съжалявам, че съм пропуснал малко по - горе да го спомена като автор на статията. Ето и линк към една от статиите касаещи въпроса около Дева Мария и протестантската гледна точка от същият автор:

http://harta-bg.info/statia/448
от AwarriorofChrist
05 Мар 2017, 18:55
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ромчета псуват свещеник, защото носи расо и има кръст

Тези циганета трябва да бъдат отнети от безотговорните им родители и изпратени в пансиони и детски домове където да бъдат научени на морал и отговорност и да бъдат приобщени към българската нация, необходимо им е възпитание. Недопустимо е гавра със свещеник, за циганьорите законите не важат ли?
от AwarriorofChrist
06 Мар 2017, 21:33
 
Jump to forum
Jump to topic

Богоборческата дата осми март

След два дни настъпва осми март - денят на международният женски комунизъм (феминизъм), светски празник чиито богоборчески идеали са свързани с разпадането на семействата, отделянето на жената от мъжа, подкрепата на избор жените да убиват децата си (аборт), както и отхвърлянето на християнските консервативни порядки. В най - общи линии този ден се свързва предимно с негативните последици които е донесъл за християните.

В края на XIX век жените започват да протестират срещу "експлоатацията" си. През 1909 г. в САЩ възниква движение за правата на жените, като основната му цел е да прокара социализма и да извоюва избирателно право за жената.

На 27.08.1910г. на Международната женска конференция в Копенхаген по инициатива на Клара Цеткин е въведен официално денят на жената като ден на борбата срещу "женската експлоатация". Първият международен празник на жената се състои на 19.03.1911г. в Дания, Германия, Австрия, Швейцария и САЩ.

През 1921г. на Втората женска комунистическа конференция се определя датата 8 март за празник на жената. Теориите за тази дата са няколко:

1. 8.03.1857г. - стачка на текстилните работнички в Ню Йорк.
2. 8.03.1917г. - стачка на работничките в Санкт Петербург.

Основната идея на празника е била да утвърди борбата на жените за равенство и по-добри условия на труд и живот.
Между Първата и Втората Световни войни празникът е имал за цел да легализира аборта, както и закони за закрила на проституцията и правото на "свободна" любов. През този период денят на жената се превръща в деня на майката. През 70-те години на XX век 8-ми март от ден на борба за правата на жените се превръща в ден на женската солидарност.

Какво излиза всъщност? "Празникът" 8-и март има за цел да прокара социализма, абортите, еманципацията и изобщо разрушаването на традиционния семеен модел, изграден с векове от християнските народи.

Клара Цеткин е била една проста партизанка, активно участваща в делата на Германската комунистическа партия. Един от мъдрите държавници на Германия по онова време - Ото фон Бисмарк, забранява на безбожната комунистка да стъпва на германска земя. Цеткин живее в изгнание, в Париж. Цеткин бяга в СССР, където и умира.

Според тогавашните комунисти и днешните либерали и демократи, на жените, които искат да бъдат майки, да отглеждат децата си и да бъдат домакини, им се лепят етикети от сорта на: "робини", "слугинаж" и какво ли още не, докато еманципираните жени, които искат да правят кариера и които не искат повече от едно дете, са представяни за "велики", "модерни", "напредничави" и т. н.

Осми март е празник на комунистическите жени, празненство на леките и фриволни жени подлъгани от светските леви пропаганди да избягат от естествената си природа на майки и любящи съпруги. В днешно време много от интелигентните жени дори си нямат на представа какво всъщност празнуват. Мъжете пък плахо честитят "празника", или с гордо вдигната глава се бият в гърдите и подаряват цветя за да докажат как на този ден обичат жените и майките си. Жалка пародия на времето в което живеем.

Едно пояснение - преди 1944 г. в Царство България се е чествал 1 юни, като ден на майката и детето. Това е бил истинския ден на жената, този който се свързва с нейното призвание - да бъде Майка, да бъде опора на семейството си, да бъде домакиня която се грижи за уюта на дома си. Не случайно старите българи от онова време са казвали, че "мъжът може да построи къща с труда на ръцете си, но само жената може да изгради дом с любовта на сърцето си".
от AwarriorofChrist
06 Мар 2017, 23:48
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Носим гените на траки и прабългари и не сме славяни

Всъщност няма почти никакво значение какви сме, дали сме траки, славяни или прабългари. Подобни разисквания са в услуга само и единствено на лукавия. По - важното е да знаем, че сме българи и най - важното християни. Останалото е плод на безкрайни препирни чиято единствена цел е да запълват съзнанието на християните с безсмислени умувания.
от AwarriorofChrist
07 Мар 2017, 00:09
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Аз съм грешник, но Божията милост ще ме спаси

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите себе си; това е дар Божий, а не чрез дела, за да не се похвали никой". (Гал: 8 - 9)
от AwarriorofChrist
08 Мар 2017, 13:01
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Как Иисус би посрещнал бежанците?

Дори и така да е, това са единични случай. Негативизма спрямо мигрантите (не са никакви бежанци) е, че те се стремят към завладяване на Европа и разпространение на исляма. И не виждам какво му е лошото човек да мисли първо за родината си? Трябва ли да обичам онези които искат да ми отрежат главата и да я набучат на кол? И трябва ли да си затваряме очите и да се правим, че не съществува проблем с ислямизацията на България и Европа?
от AwarriorofChrist
08 Мар 2017, 15:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: За Запада са приоритет гейовете и животните, а не бежанците, гневен Ердоган

Болгаролюб е прав. Исляма иска да завладее света и да го ислямизира насилствено, корана описва подробностите около това как ще стане ислямизирането. А ако някой си мислят, че с радикални ислямисти може да се живее мирно и тихо и дори да ги покръстваме в нашата вяра, дълбоко се лъже.
от AwarriorofChrist
08 Мар 2017, 15:44
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Когато ние станем бежанци

Сякаш си нямаме наши проблеми, та трябва да ни вменяват и фалшиво чувство за вина заради това, че не искаме да допускаме ислямски паразити и терористи на наша територия. Тази либерално - политическа коректност да се неглижират нещата в изкривени окраски взе да става банална. Винаги българите сме "виновните", а онези които искат само да се възползват от нашите блага са "онеправданите". Само, че на българина му писна от либерализма, мултикултурализма и политическата коректност. Дори Западна Европа осъзна опасността от исляма, само една групичка левичарски общественици, грантове и платени слуги на Сорос се опитва да внушава пропагандата за "мирното съжителство" между исляма и християнството. Щеше да бъде интересно да разберем дали ако бежанците бяха християни бягащи от войната в някоя мюсюлманска държава щяха да ги посрещат като клетници и дали в мюсюлманската държава щяха да имат право да изповядват вярата си и да се радват на социалните блага на които се радват ислямистите?
от AwarriorofChrist
10 Мар 2017, 07:37
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Когато ние станем бежанци

Ние вече сме бежанци в собствената си страна, същото е и с християните в Европа, а и в САЩ. Те също са своего рода бежанци бягащи от гнета на либерализма и тоталитарният мултикултурализъм налаган чрез недемократични средства натрапвани пропагандно като "право на избор". Ако не ти харесва да ти натрапват хомосексуализма като нещо нормално, содомията като съвсем естествено човешко състояние, инцестите като нещо разумно за човеците, ислямският тероризъм като част от западната цивилизация; то тогава си "ксенофоб", антидемократ, "фашист", "нацист" , "престъпник", "ретрограден" и пр.

В този ред на мисли, нека някой от братята ми припомни кога например християни - бежанци бягащи от война са били приютявани в мюсюлмански държави където са получавали всички социални придобивки без да работят?
от AwarriorofChrist
10 Мар 2017, 21:41
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ариведерчи, отец Паоло!

Надявам се, че никога повече няма да се завърне в България и да трови съзнанието на българите с антибългарските си каузи. Моля те Господи Боже Наш, пази ни от козните на лъжесвещеника Кортези и неговите зломислия спрямо Родината ни. Амин!
от AwarriorofChrist
11 Мар 2017, 13:38
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ариведерчи, отец Паоло!

Всеки си мисли, че знае онова което Сатаната му прошепва като "истина". Да се правиш на християнин пред компютъра или на дивана обграден от семейство и приятели е лесно, комфортът които ни предоставя сегашният свят ни създава фалшиво чувство за идеали и вяра. Много е лесно да критикуваш националистите които милеят за страната си, докато си на сигурно място у дома. Но ако за това дали един човек е християнин или не ще се разбере в денят в които тази ислямска измет нахлуе в държавата ни и започни да ни изтребва. Сигурен съм, че повечето християни веднага ще приемат исляма само и само да си запазят уюта и спокойствието в което са свикнали да живеят не желаейки да рискуват живота си за идеали в които не вярват. Както казва нашият пастор: "Да си християнин пред телевизора е лесно, да живееш на място във времена на войни, болести и глад е значително по - трудно за вярващите".
от AwarriorofChrist
11 Мар 2017, 18:50
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Когато ние станем бежанци

Кортези е извършил едно добро дело - напуснал е България. Наистина Бог работи в полза на българският народ. :)
от AwarriorofChrist
11 Мар 2017, 13:41
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Организират акция в подкрепа на отец Паоло Кортези – неделя, 12 ч. пред президентството

Католическата църква е спряла помощите на хората в Белене, само да припомня, че голяма част от жителите на Белене са католици българи, които също не са съгласни с идеята на Кортези да засели с ислямска гмеж прекрасният български град. Самото кюре е изгонено от своите си единоверци, а в знак на отмъщение Ватикана е спряла достъпа до хранителни и лекарствени помощи за бедните си единоверци. Всяка държава която е имала вземане - даване с католиката знае, че папистите са страшно отмъстителни и злопаметни люде извършвали не една или две подмолни операции срещу държави които упорито отказват да приемат католическата пропаганда за достоверна.
от AwarriorofChrist
12 Мар 2017, 09:51
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Организират акция в подкрепа на отец Паоло Кортези – неделя, 12 ч. пред президентството

Ако някой правеше митинги и в подкрепа на изстрадалият от демократичния преход български народ щяхме поне да сме сигурни, че имаме гражданско общество. Мощната католическа пропаганда на Ватикана се е задействала със всички сили и средства за да опозори България. Преди дни четох в един от католическите сайтове на Рим статия свързана с отец Кортезе и там някакъв италиански богослов обясняваше в подробности колко нехуманни били българите, колко нетолерантни и прочее глупости. Редно е да попитаме добрата стара католическа "църква", защо аджеба спря помощите за своите си братя по вяра които също като православните не искаха пасиониста да им заповядва какво да правят?
от AwarriorofChrist
12 Мар 2017, 16:54
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ариведерчи, отец Паоло!

Погрешно е да се отъждествява етноса с религията. Все да кажеш, че всички турци или араби са мюсюлмани, а всички руснаци са православни. Религията не определя етноса, както и обратното. Това, че си роден в страна в която основна религия е православието не означава, че не можеш да си избереш друга вяра. Доста често български революционери - католици и евангелисти са извършвали патриотични подвизи прославящи България и българщината. Онзи който е осъдил Левски на бесилото Иванчо Хаджипенчович е бил православен българин. В този контекст, човек се учи на родолюбие от малък, първите седем години са най - важните от интелектуалното и духовно развитие на детето.
от AwarriorofChrist
13 Мар 2017, 20:56
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Организират акция в подкрепа на отец Паоло Кортези – неделя, 12 ч. пред президентството

В този ред на мисли, бих искал да се извиня на всички онези, които съм засегнал в темата за Паоло Кортези. Заслепен от разни псевдонационалистични медии и обществено - "патриотични" организации със съмнителен характер, аз се подадох на светската пропаганда и похулих (съвсем неуместно) един читав човек и посредник на Бога какъвто несъмнено е отец Кортези. Моля да ми простите прегрешението! :)
от AwarriorofChrist
16 Мар 2017, 19:23
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Илиан Тодоров: Искрено съжалявам защитниците на САЩ и Запада!

В интерес на истината България също е част от западната цивилизация понеже географски сме разположени на запад от Босфора, които се смята за разпределителна линия между изтока и запада. Да не говорим, че нашата култура и цивилизация са повлияли на западната и като част от запада България е изиграла своята огромна роля в това което днес наричаме "западен свят". Имаше период в историята ни, когато умишлено бяхме разделени от запада и този период беше от 1944 год. до 1990 год. когато бяхме в сферата на изтока. За съжаление, когато цели 45 години са ти набивали в главата мантрата, че СССР/Русия е като слънцето и водата за България и, че без Русия няма да има България, на народа му се промива съзнанието и то бива манипулирано в посока която господарите му зададат. Нищо чудно, че повечето българи гледат през пръсти на престъпленията вършени от партизаните в България и руснаците в Македония и Западните покрайнини и упорито отказват да приемат истината, че Русия мисли за българия толкова колкото и Мадагаскар примерно.
от AwarriorofChrist
16 Мар 2017, 19:18
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: „Путин, докарай войската!” – европейци молят Русия да изпрати ОМОН да разгони самозабравилите се

Не виждам Путин с какво ще помогне на европейците? Той е същият диктатор от рода на Сталин и Хитлер и мечтае да превземе Европа. Русия винаги се е стремяла към експанзионистична политика, от времената на СССР насам Кремъл винаги се е опитвал да наложи влиянието си на Запад, за съжаление при нас успяха. Царство България бе една просперираща монархия с благоденстващ народ преди руските пияни орди от бандити и разбойници да ни превземат и да ни осакатят морално, културно и духовно. Не се заблуждавайте - от изтока никога не е дошло нищо хубаво и няма и да дойде за нашата мила татковина.
от AwarriorofChrist
17 Мар 2017, 08:08
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: „Путин, докарай войската!” – европейци молят Русия да изпрати ОМОН да разгони самозабравилите се

Едни гледат на изток, други на запад да им дойде избавлението, а ние би трябвало да гледаме нагоре. Нали сме християнски форум. Нека да не даваме акъл на Бога а да се молим за избавление. Нека Той да реши кога , как и чрез кого.


Реално погледнато е така, но все пак да не забравяме, че мисленето на българина е манипулирано и целенасочено промивано в продължение на години и е много трудно да убедиш човек, че трябва да разчита само на Бога, а не този или онзи да го оправи. Ще минат десетилетия докато българите се научат, че трябва първо да се обърнат към Господ Бог ако искат да просперират и да имат добър и хубав живот.
от AwarriorofChrist
17 Мар 2017, 18:23
 
Jump to forum
Jump to topic

Мрачната истина за Русия

Понеже напоследък опорните точки на някои русофили у нас вземат връх над здравия разум, то се постарах да намеря някои факти, които се надявам, че ще накарат почитателите на опорните точки, с които ни засипва руската пропаганда, да замълчат. Искам предварително да уточня, че написаното не е насочено срещу руския народ. Това което не харесвам, е начина, по който този народ е управляван от векове. Ето и фактите:

1. По различни оценки Русия се нарежда между 8-о и 9-о място в света по величина на своя брутен вътрешен продукт. По този показател руската икономика е около 7 пъти по-малка от икономиките на САЩ или ЕС, над 3,5 пъти по-малка от китайската, 1,3 пъти по-малка от японската и 0,73 пъти по-малка от германската икономика. По интересно обаче е нещо друго. Руската икономика, при 148 млн. души население, произвежда брутен вътрешен продукт, който е малко по-малък от този, създаден в над два пъти по-малката по население и бедна на природни ресурси Италия и съвсем малко повече от БВП на над четири пъти по-малката по население Канада. Ако някой твърди, че това е ефективна икономика, то ще му препоръчам да си прочете отново учебниците по икономикс.

Източник на данните: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal %29


2. 95,7% от националното богатство на Русия се формира от природни ресурси, а 70% от руския износ е съставен от природен газ и петрол. Както и да го гледаме Русия е само един обикновен доставчик на суровини за развитите световни икономики. Ако си мислим, че руската икономика произвежда качествени и евтини продукти, то нека се замислим и колко руски стоки (качествени и евтини) сме си купили през последните 5-10 години. Аз лично нито една.

Източник на данните: http://www.advantour.com/russia/economy/natural-resources.htm и http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=RS

3. Аз лично нямам представа, какво представляват православните ценности, които защитават в Русия и с какво те са по-различни от десетте божи заповеди, но в Русия делът на разводите е 51%. За сведение в САЩ нивата са съизмерими и са 53%. Нещо повече, явно когато си най-отявления защитник православните ценности, може и да си разведен, защото президентът Путин е разведен. Публична тайна е и, че се разведе заради Алина Кабаева – бивша руска гимнастичка. Още нещо. Ако православните традиции са толкова силни в Русия, защо у нас битува мнение, че рускиня е синоним на лека жена?

Източник на данните: http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography


4. Русия има най-високите документирани нива на аборти в света (34,7 аборта на 1000 раждания). Още веднъж го прочетете. Най-високите в света! Може би за тях е виновна западната демокрация или либералната политика.

Източник на данните: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/world-abortion-policies-2013.shtml

5. След всички африкански държави, без тези около Средиземно море, Русия има най-висок дял на регистрирани HIV позитивни в света – 1.2 млн. души.

Източник на данните: http://www.worldaffairsjournal.org/article/death-indifference-aids-and-heroin-addiction-russia

6. Русия има нива на използващите твърди наркотици (1,8 млн. души), които според докладите и проучванията са съизмерими само с тези в развиващите се страни.

Източник на данните: http://www.worldaffairsjournal.org/article/death-indifference-aids-and-heroin-addiction-russia7. Нивата на убийствата в Русия са 9,2 на 100000, а тези в САЩ почти два пъти по-малко или 4,7 на 100000. В класацията компания на Русия със съизмерими нива на убийства правят държави като Пакистан, Казахстан, Уругвай, Бурунди, Сомалия, Буркина Фасо, Ирак, Гвинеа-Бисау, Британски вирджински острови, Коста Рика, Филипините, Гвинеа, Габон, Киргизтан, Сейшелските острови, Перу, Парагвай, Монголия, Ангола, Джибути, Гамбиа, Хаити, Того, Зимбабве, Уганда. От по-развитите държави по-високи нива на убийствата имат само Мексико и Бразилия.

Източник на данните: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_ homicide_rate

8. Корупционните нива в Русия са умопомрачителни за ролята и мястото, които руският елит твърди, че има Русия в световния обществен, икономически и политически живот. В последната класация на Трансперънси интернешънъл Русия заема 136-о място от 174 класирани държави. За сведение България която считаме, че е много корумпирана държава, е на завидното спрямо Русия 69-о място. По-корумпирани от Русия са само държави от третия свят, Венецуела, Северна Корея или бивши съветски републики. Доста завидна и приятна компания…

Източник на данните: http://www.transparency.org/cpi2014/results

9. По свобода на пресата Русия се класира 152-а от 178 държави. Отново много предно класиране. Познайте, преобладаващата компания на Русия в дъното на класацията са отново страни от третия свят с малки изключения на държави, с по-авторитарни режими и Сингапур.

Източник на данните: https://index.rsf.org/#!/

10. Русия – първа военна сила в света? Да, да! По различни оценки за 2015 г. САЩ ще харчат за отбрана между 581 и 610 млрд. USD. След тях се нарежда Китай с 129-216 млрд. USD, Русия според различните оценки е или трета, или четвърта с … между 70-84,5 млрд. USD. Около и след Русия по големина на своите военни бюджети се нарежда Саудитска Арабия (80,8 млрд. USD), Великобритания (60,5-61,8 млрд. USD), Франция (53,1-62,3 млрд. USD), Япония (45,8-47,7 млрд. USD), Индия (45,2-50 млрд. USD) и (Германия (43,9-46,5 млрд. USD). Очевидно трябва да си много самоуверен, за да се противопоставяш във военно отношение на целия свят, при положение, че само Франция и Германия могат да ти бъдат достойни опоненти.

Източник на данните: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

11. Русия е десета в света по дял на самоубийствата на глава от населението със средно 19,5 самоубийства на 100 000 души население. По-напред в класирането от нея са страни като Туркменистан, Южен Судан, Индия, Бурунди, Казахстан, Непал, Танзания, Мозамбик, Суринам, Литва, Шри Ланка, Южна Кореа, Гвияна. САЩ заемат 50-то място с 12,1 самоубийства на 100 000 население. Вероятно руснаците се самоубиват от неизмеримо и необятно щастие, на което те се радват в своята държава.

Източник на данните: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

12. Русия е на четвърто място в света по консумация на алкохол на глава от населението над 15 години. Преди нея са само Беларус, Молдова и Литва. Спомнихте ли си залегналото у нас мнение, че руснак е синоним на пияница?

Източник на данните: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_alcohol_consumption _per_capita13. Русия има едни от най-високите нива на бездомни на глава от населението – около 5 млн. В ЕС те са около 3 млн., а в САЩ по различни оценки между 0,6 и 2,5 млн. души. Да помислим. По-малко население, а повече бездомници. Може би обаче руските бездомници са по-щастливи от тези в европейските страни и САЩ.

Източник на данните: http://www.homelessworldcup.org/content/homelessness-statistics14. Мислите че в България се трепем като мухи по пътищата? Почакайте да видите, какво става в Русия. От 186 държави, за които се води статистика Русия заема 69-то място (ние сме 138-и) по брой жертви на 100 000 души население. Компания и правят отново държави от третия свят (предимно латиноамерикански и африкански) като само Южна Африка, Уругвай, Саудитска Арабия, Бразилия, Китай и Индия от по-развитите държави имат повече жертви на пътя. От друга страна спрямо броят превозни средства, регистрирани в съответната държава Русия има над 4 пъти повече загинали на пътя спрямо САЩ. Тоест по-малко население, по-малко превозни средства, а повече жертви на пътя.

Източник на данните: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate

15. Считате, че в Русия има по-ясно изразено равенство между различните социални прослойки и социална справедливост? Лъжете се. Според стойностите на коефициента на Джини Русия (стойност от 39.7) не е чак толкова значимо по-справедлива държава относно разпределението на доходите, колкото и САЩ (стойност от 41,1). И това при положение, че най-много милиардери, тоест експлоататори, изедници и незаслужено богати според класацията на Форбс има в САЩ – 190 броя при това с най-голямо по обем контролирано богатство в света, а в Русия милиардерите, тоест национално отговорните и добри бизнесмени, са 86 на брой, като най-предното им класиране е на 63 място в същата класация.

Източник на данните: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

16. По големина на своя държавен бюджет Русия е едва на 12-то място в света. Приходната част на нейния бюджет е 6 пъти по-малка от тази в САЩ, почти 4 пъти по-малка от тази на Китай и 3 пъти по-малка от тази на Япония. Нещо повече, Русия има държавен бюджет, който е малко по-малък от този на Австралия (16% по-малка приходна част) и съвсем малко по-голям от този в Холандия (11% по-голяма приходна част). Друг любопитен факт е, че само дефицитът в бюджета на САЩ е с 50% по-висок от цялата приходна част на руския държавен бюджет, а този в Япония – почти колкото цялата приходна част на руския бюджет.

Източник на данните: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_budgets_by_country

17. Около 50% от приходите в държавния бюджет на Руси идват от продажбата на петрол и природен газ. По този показател Русия прилича повече на държави като Саудитска Арабия и другите страни от Персийския залив, отколкото на държави като САЩ, Япония, Китай, Германия, Великобритания или Франция. Дали е нужно да отварям дума за диверсификацията на приходоизточниците и рисковете за един бюджет, произтичащи от доминиращата роля на един приходоизточник?

Източник на данните: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=RS

18. По индекса на икономическата свобода Русия е 139-та от 177 страни. А в класацията за бизнeс климат тя е на 92-ро от 189 класирани държави (за последните години обаче бизнес климата се подобрява).

Източник на данните: http://rru.worldbank.org/BESnapshots/Russian%20Federation /default.aspx

Грозната истина за Русия, която много хора у нас някак не могат да видят, е, че тя се е превърнала в държава, която е суровинно-енергиен придатък на световната икономика с несвободно, корумпирано и деморализирано население, но пък с голяма армия и най-вече с войнстващи лидери. По много от показателите, измерващи характера на социалния, икономическия, политическия и обществения живот Русия прилича повече на страна от третия свят с тази разлика, че климатът е студен и притежава ядрени ракети. Непонятен е за мен аргументът, който изказват русофилите и руските политически лидери, че Русия е нещо повече от другите държави, защото тя е пазител на традиционни ценности, включително православни такива. За мен е чудно, в какво се проявяват тези ценности, след като Русия заема водещи места в много негативни класации, които са пряко свързани с морала и ценностната система на хората. Чудно ми е, защо поне част от проповядваните за изконно руски ценности не са впрегнати и канализирани в посока да създават богатство и благоденствие, както това се прави в други и очевидно по-нормални държави. Западната демокрация, либерализъм и толерантност ли са виновни за това или причината се намира някъде другаде? Гледайки фактите, аз лично се питам, в коя сфера на обществения живот руската държава превъзхожда останалия свят, за да изберем да следваме руския модел на управление на обществото? Какво полезно е дала Русия на света през последните 20-30 години освен схеми на диктатура, потисничество, силово управление, газ или петрол? Има ли продукт, услуга, устройство, които руското общество е предложило на света и това да е променило/улеснило коренно живота на човечеството? Не виждам или не помня такива. Лично аз съжалявам руснаците, защото те разполагат с потенциал да работят и превърнат Русия в просперираща държава. Руският народ е дал множество гении на човечеството.

Единственото, което му пречи, е, че от векове е потискан, мачкан и унижаван от собствените си управници. Управляван е само и единствено чрез деспотизъм, тоталитаризъм и диктатура. Резултатите ги виждаме. Що се отнася до нас и по въпроса за нашето русофилство или русофобство, ще напиша следното. Запитайте се, къде ходите често на екскурзия, в каква валута държите спестяванията си, къде искате да учат децата ви или къде искате да учите самите вие, кой чужд език искате да научите вие приоритетно или вашите деца, къде по света желаят да живеят децата ви или самите вие, каква музика слушате или какви филми/сериали гледате основно, какви книги четете или желаете да прочетете. Отговорите оставете за себе си, но те ще ви покажат много неща и най-вече, какви сте и на кой свят в действителност сте почитатели.

Автор: Yellow knight
от AwarriorofChrist
20 Мар 2017, 18:36
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Самоубийствената спирала на Путин

Русия е бита карта, държава с най - много аборти в света, най - много наркомани и алкохолици на глава от населението, една от най - бедните страни в света и същевременно с най - много природни ресурси на планетата. Русия трябва да се евангелизира и да приеме Христос за Свой Спасител и Изкупител защото с подобен начин на живот нищо добро не ги очаква.
от AwarriorofChrist
28 Мар 2017, 19:29
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: РУСИЯ — СЪВЕСТТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И МЕЧЪТ НА ГОСПОДА

Поредната жертва на 45 годишното промиване на мозъци в Родината ни е тупнала една напълно безсмислена тема. Всеки път когато наближи датата трети март и почват едни хвалебствия към Русия и нейната роля в българското освобождение, но православните почти никога не изказват своята признателност към Бог и Неговата воля да освободи България. Без Бог нямаше да има свободна България. Руснаците са били само един инструмент в Божите ръце чрез Когото е станало освобождението. Докато българските православни атеисти продължават да разсъждават по този начин нищо добро не ни очаква. А всичко което ни отдалечава от Бога е смърт, понеже както е казал апостола: "Заплатата на греха е смърт" (Рим. 6:23).
от AwarriorofChrist
28 Мар 2017, 19:26
 
Jump to forum
Jump to topic