ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 19 Фев 2017, 19:39 Разширено търсене

Търсенето върна 177 резултата

Return

Параша Кедошим

Тази събота откъса от Божието слово ( параша) е Кедошим , което в превод означава "бъдете свети"
Най-напред ще представя еврейското ортодоксално поучение от равин Ишаак Сейфер. А след него месианското послание на равин Якоб Фарбер.
Защото християните трябва да знаят ,че Християнството не е паднало от Луната, но е последен стадий на юдаизма/йеховизма, което е поклонението към Бог ЙХВХ
Следвам този ред понеже е редно да се покаже как евреите са го възриемали и поучавали( и поучават до сега) и как месианите, последователи на Йешуа Машиах ( Исус Христос) следва да го разбират.
http://yolanta.blog.bg/photos/179587/original/7854.png


Параша Кедошим
( Бъдете свети )

Равин Ишаак Сейфер:
Парашата започва с думите: "Свети бъдете, защото Аз, Г-д Всесилният ваш, съм Свят." Човек не бива просто да служи на Б-г и безчувствено да изпълнява заповедите. От нас се изисква да служим на Б-г със святост в сърцата и желание да се опитваме да подражаваме на Б-г във всичко, което ни е по силите. Но как човек може да бъде подобен на Твореца, да бъде свят? "Бъди подобен на Всевишния. Той е милостив и преизпълнен с жалост и ти бъди милостив и изпълнен с жалост" - казват мъдреците.
Тората казва: " Ходи след Всевишния, твоя Б-г и се прилепяй към Него. " Мъдреците в тарктати от Талмуд питат: как може човек да се прилепи до Всевишния, та Той е като огън, изгарящ всичко около себе си?
Отново това приближаване и прилепване на човека към Б-г се отнася за приближаване на свойствата ни към Неговите. Талмудът продължава: "Обърни внимание на това, че в началото на Тората се разказва за това как Всевишният направил дрехи за Адам и Хава( Ева), а в края на Тората се говори, че Сам Той погребал Моше( Моисей).
Той лекува болните, освобождава пленените, Той е търпелив дори по отношение на враговете Си и оказва милост както към живите, така и към мъртвите."
По такъв начин всички споменати по-горе качества, които са характерни за Б-г, могат да станат свързващо звено между Б-г и човека. Затова няма по-голямо приближаване на човек към Него от момента на проявяване на искрена доброта. Трябва да отбележим - Тората не говори за това, че трябва да подражаваме на Б-г, когато Той проявява съда Си в света. Напротив, човек трябва всячески да избягва да съди и произнася решения, осъждащи околните. Съдопроизводството, разрешаването на спорове, произнасянето на присъди и наказването на престъпници не са от аспектите, които могат да ни приближат към Него. (Изключват се, разбира се, мерките, които самата Тора предписва на съдиите за един или друг случай.)
"Нека се бои всеки от майка си и баща си и съботите Ми пазете, Аз съм Всесилният ваш Б-г." - в Талмуд четем: "Трепетът пред родителите трябва да бъде като трепета към Б-г."

"Не се обръщайте към идоли и лети богове не си правете, Аз съм Всесилният ваш Б-г." - единствено Б-г е достоен да отправим към Него зов за помощ, срамно за самия човек е да се обръща към измислиците на народите. Идолите и суеверията на народите се разглеждат от Тората като нещо нереално и несъществуващо.

" Когато жънете жътвата си във вашата страна, не дожънвай докрай полето си и това, което пада при жъненето, не събирай. " Това се отнася за полето, лозето и дърветата... "на бедния и чужденеца ги оставяй."
"Не крадете! " - дори човек да има намерение по-късно да върне откраднатото, дори да мисли, че го прави само на майтап, дори и от крадец. Забранено е всяко действие, което наподобява на кражба. Мъдреците говорят за "кражба на знания" - когато представяме дадено събитие в изгодна нам светлина, спестявайки на слушателя чистата истина. Така крадем правото на знания на съответния човек.
"Не отричайте истината!" - не говорете нещо, което й противоречи.
"Не лъжете!" - "Нека твоето "да" да бъде твърдо и твоето "не" също да бъде такова. Този, Който е държал сметка на поколението на потопа, ще държи сметка и на тези, които не държат на думата си. Истината е един от стълбовете, на които се държи светът, тя принадлежи на Всевишния. Лъжецът ще бъде отделен от Божественото Присъствие. Неговото наказание сред хората ще бъде, че когато той говори истината, няма да му вярват. Добър е човекът, който се представя пред хората такъв какъвто е всъщност."
" Не се кълни лъжливо!"
"Не обирай ближния си! " - не задържай полагаемото възнаграждение на наемния работник.
" Не злослови глухия! " - т.е. дори този, който не чува, както, разбира се, и всички останали.
"Пред слепия не слагай препятствия!" - забраната се отнася, разбира се, както в буквален, така и в по-общ смисъл. Не трябва да печелим за сметка на незнанието на някой в дадена ситуация, ако той иска от нас съвет. В някаква степен тази забрана се отнася и за родителите - ако възпитават децата си с прекалена мекота или без достоен пример за поведение в тяхно лице, - това може да се окаже спънка за децата и те може да станат лекомислени или дори престъпници. (равин Херц)
"Бой се от Всесилния свой, Аз съм Б-г!" - Всевишният вижда в сърцето на човек, Той знае всички негови мисли. Човек трябва винаги да мисли, да внимава, да проверява пътищата си - да не се намери нещо неправилно в тях.
"Не бъди снизходителен към нямащия!" - "Съдията не бива да казва: той няма нищо, богатият трябва да го издържа. Ще го оправдая в съда и богатият ще му даде препитание." (равин Раши)
"И не угаждай на богатия!" - "Не казвай: Той е богат и знатен, как да го засрамя?" (равин Раши)
"По правдата съди ближния си" - това се отнася както за съдиите, така и за другите хора. Талмудът ни учи: "Винаги съди човека, като гледаш на него от добрата му страна."
"Не ходи като сплетник (да сплетничиш) в народа си" - разпространението на всяка информация с цел да представим даден човек в недобра светлина, да събуди завист в околните, да се нанесат морални или материални загуби са преки нарушения на горната заповед. Сплетните разделят сърцата на хората.
В молитвата Амида' ние три пъти на ден се молим: "Всевишни, пази езика ми от зло, устните ми да не произнасят думи с лоши намерения!"
"Не изпитвай ненавист в сърцето си към своя брат" - има се предвид истинска дълбока ненавист, когато човек желае на другия зло. Изпитването на неприязън към някой не се определя като ненавист. ( рави Ор а-Хаим)
"Когато евреите съблюдаваха тази заповед живееха добре в земята Исраел, а от безпричинната ненавист бил разрушен даже вторият Храм." (рави Евен Езра)

"Не мъсти и не пази злоба към синовете на народа си!" - ако си поискал от някой да ти услужи с нещо и той не ти го даде, а после той те помоли да му помогнеш с нещо друго и ти му кажеш: Ти не ми даде и аз няма да ти дам - това е нарушение на забраната "Не мъсти". Ако му помогнеш, но при това му напомниш, че въпреки че той не ти е дал, ти му даваш, защото не си като него - това е нарушение на забраната "Не пази злоба в сърцето си", тъй като ти пазиш злоба в сърцето си, но не мъстиш. (равинРаши)
Отплатата на зло със зло в случая не води към нищо. Напротив, ако покажеш на другия, че не пазиш зло в сърцето си, не искаш да си отмъщаваш - такава доброта е способна да преобрази и човека до нас.
Раби Акива издига едно от изреченията на днешната параша като крайъгълен камък на цялата Тора: "И обичай ближния си като самия себе си" - ако човек има само любов в сърцето си към останалите, не би нарушил нито една от заповедите на Тората, касаещи взаимоотношенията между хората.
.................................................................................
МЕСИАНСКО ПОСЛАНИЕ
равин Якоб Фарбер
КЕДОШИМ -Бъдете свети

Левит 11:45
Защото Аз съм Господ, който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог; бъдете, прочее, свети, защото Аз съм свет.
ВАИКРА (ЛЕВИТ) 19:1-20:27
• Амос 9:7-15
• Матитяху / Матей 5:43-48

Да бъдем свети, ама как?!
Започвам с думите : Барух х'Ашем!Благословен да е Господ ! ,
братя и сестри, вижте това :
Ваикра (Левит) {20:8} и да пазите повеленията Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, Който ви освещавам.
{20:9} Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.
{20:10} Ако прелюбодействува някой с чужда жена, тоест, ако прелюбодействува някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и прелюбодейката.
{20:11} Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
{20:12} И ако някой легне със снаха си, непременно и двамата да се умъртвят; мърсота са извършили; кръвта им да бъде върху тях.
{20:13} Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

След като прочетох парашата за тази седмица, отправих благодарност към Бога за това, че е изпратил Йешуа ха Машиах да умре за греховете ми , защото ако не беше това и ако все още живеехме в библейски времена, аз щях да съм мъртъв, убит с камъни, тъй като съм извършил поне едно от престъпленията, изброени по-горе!!
ДА !
Замислете се. Сигурен съм, че много от нас, които сме вече спасени, сме били виновни поне за един от греховете, изброени в днешната параша!
Дали си давате сметка, че ако живеехме в библейски времена, нямаше да имаме шанс да се покаем дори от греха , който е описан тук в тия пасажи.
В Писанието не се споменава никаква жертва на животно, която можеше да изкупи някой от тези грехове – само убиване с камъни.
Както казах, тъй като съм виновен поне за едно от тези престъпления, щях да съм обречен на смърт, без никаква надежда за помилване.
Ако има някаква разлика между Тората и Новия Завет, това е!
Барух х'Ашем (Благословен да е Бог) , че прелюбодейци, блудници, хора, виновни за кръвосмешение, хомосексуалисти и др. могат да се покаят, да бъдат спасени и най-важното да се „новородят”!
Те получават втори шанс поради смъртта и възкресението на Йешуа ха Машиах!
1 Коринтяни {6:9} Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,
{6:10} нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
{6:11} И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.
Това, което Павел пише, нямаше да бъде възможно преди три хиляди години.
Виковете ни „Съжалявам, покайвам се, моля Бога за прошка”, щяха да са напразни, докато ни убиват с камъни!
Ужасявам се, знаете ли...защото все още познавам хора, които са вършили и продължават да вършат греховете, които са споменати по-горе, и които не са се покаяли, и които не са поискали прошка от Бога и не са приели Йешуа ха Машиах за свой Господ и Спасител.
Въпреки че днес не ни убиват с камъни, заради греховете ни тези хора подлежат на смъртна присъда, според като е казал Господ.
Барух х'Ашем (Благословен да е Бог) пак ще кажа, че днес, докато все още дишаме, имаме надежда. И то благодарение на Жертвата на Йешуа ха Машиах !

След като приех Йешуа ха Машиах за свой Господ и Спасител , целият ми живот се промени. Въпреки че в тялото си страдам от последиците на миналия си живот, духът ми се обновява всеки ден и аз не спирам да свидетелствам на хората, които продължават да живеят в грях, в какъвто и аз живях някога. Надеждата ми е, че те също ще видят светлината, ще признаят греха си и ще се покаят и приемат Йешуа ха Машиах за свой Господ и Спасител!
Защото само в Него сега можем да бъдем свети, така като е свет Господ !
Барух х'Ашем
( Благословен да е Господ)

от iolanta
13 Май 2016, 15:11
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Защо Бог дава закона?

Относно това ,че в "новата ера" имало само две заповеди , то нека говорим малко за тях .

Предполагам, визираш:
1.Да възлюбиш Господа ,Твоя БОГ с цялото си сърце ,с цялата си сила ,с всичкия си ум

и
2.Да възлюбиш ближния си както себе си.

ОК , да това са в основата на целия закон, защото:

със изпълнението на първите четири заповеди

( да ги припомня ):

1. Да нямаш други богове освен Мен!

2. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

3. Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

4. Помни съботния ден, за да го освещаваш.
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

ВСЪЩНОСТ изпълняваме онова " ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА ,ТВОЯ БОГ С ВСИЧКАТА СИ СИЛА ,С ЦЯЛ УМ С ЦЯЛО СЪРЦЕ.

А с останалите шест :
( нека ги припомня и тях)

5. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.
10.Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

та с ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТИЯ ШЕСТ, ние ВЪЗЛЮБВАМЕ БЛИЖНИЯ СИ ,както себе си

ЗАЩОТО дали аз ще свидетелствам лъжливо против себе си?
или ще прелюбодействам против себе си?
или ще крада сама себе си?
Дали в нещо ще ощетя себе си?


НО ако мислим ,че тия ОСНОВНИ заповеди са отпаднали , то по кой критерий ще позная че съм възлюбила Бога? Или че съм възлюбила ближия си?

Само да викам: аз обичам обичам обичам Бога...а да се кланям на нещо друго, да си правя муски и кумири, да си мисля че аз съм БОг сама за себе си, да си определям сама дни за поклонение,когато имам време ,а ако нямам -здраве да е...

Нали...

Или пък да викам: аз обичам обичам обичам ближния си...аз правя добри( според моята преценка ) неща, като примерно-старата ми баба страда много ,болна е нелечимо-убивам я защото това е според мен ,добро -няма да страда така..нали?
от iolanta
17 Яну 2016, 12:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Как четете електронни книги

Аз също предпочитам книга на хартия. Хартиената книга обаче в днешни дни се превърна в лукс... Не заради ценовата й стойност само. Поп-културата инициира и задълба размиването на ценностите, както знаем. То пък, от своя страна, повлия много аспекти на нашия живот.Аз пък не виждам нищо лошо да се четат електронни книги и то он -лайн ( особено).
Не предпочитам на хартия защото са неудобни, тежат и заемат място.

А човек ,като мен, който пътува почти постоянно , и куфарът му е ограничен ,предпочита да чете книгите он лайн ,да чете Библията он -лайн ,въобще всичко тежи един лап топ-удобно и навсякъде ,където има нет , може да се чете .

Каква е разликата дали е на хартия или е електронна, не разбирам. За мен е еднакво -аз просто чета.
от iolanta
27 Авг 2015, 21:33
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Как четете електронни книги

Например човек ако има Библията, може да си легне и да я чете легнал без никакъв проблем, но ако трябва да я чете от лаптоп/компютър това при много голяма вероятност би означавало, че трябва да чете седнал на стол, взиращ се в компютъра/лаптопа си.
Георги ,ако си ми син ,много ще те нахокам ,дето четеш Библията легнал.На моите съм казала ,че трябва уважение към Божието слово.Като го четат да не са легнали, нито да ядат. Все пак -респект към Бог да има.

А инак за легналото положение при четене на книга -не е препоръчително,да знаеш. Добре е да се чете книга на хартия ,в полуседнало положение и под ъгъл 45 градуса, от около един лакът разстояние между хартията и очите-така ни учеха някога в училище.
от iolanta
27 Авг 2015, 23:46
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Как четете електронни книги

Аз чета или он -лайн или на pdf-само на лаптопа .
от iolanta
29 Мар 2015, 21:04
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Параша ЕМОР - говори!

Разбира се, сега вече важи :
да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
от iolanta
20 Май 2016, 21:18
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Параша ЕМОР - говори!Моля, все пак, ако човек е примерно със счупен крак, без крак, без ръка и т.н. с някакво телесно увреждане какво и да е то, за този случай питам, ще бъде ли приет сред месианите като свой, или не или ще бъде третиран като по-низша категория човек?
Аз недоумявам едно нещо:
Ти ,Справедлив не схавана цитата , който ти показах ли? Счупения крак, недъга или нещо друго физическо проблем ли е за Йешуа да не приеме човека ако е духовно изправен и чист? И защо ,на кое основание да бъде третиран като низша категория човек?

Ади пак да покажа:

2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;
4 както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа

Но нека покажа и относно ХРАМА-дадено е да се чете , пише го в материала

1 Петрово 2
4 При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,
5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.
6 Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами".
7 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла",
8 и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.
9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:
10 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

Не виждате ли ,че брат Фарбер показва Левит 21, ама след това казва следното:

обществото ни има проблем с Бога.

Точно защото се рита срещу законите ,предписанията и препоръките на Бога

Именно защото не се зачитат тия правила там -в духовен смисъл вече , обществото се изражда така . И Църквата е същата.

Заради това се дава и за четене пророк Йезекиил 44, да покажа важните моменти, касаещи спасените ,които са хем Духовен храм Богу ,хем царство свещеници -царски род и то.

14 Обаче, ще ги поставя стражари над службата на дома за всичката му прислуга, и за всичко, което ще се върши в него.
15 А левитските свещеници, Садоковите потомци, които извършваха службата на светилището Ми, когато израилтяните заблуждаваха от Мене, те нека се приближават при Мене за да Ми служат, и нека стоят пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта, казва Господ Иеова.
16 Те нека влизат в светилището Ми, и те нека се приближават при трапезата за да Ми служат, и те нека извършват службата Ми.
21 И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор.
23 И нека учат людете Ми да различават между свето и несвето, и нека ги упътват да разпознават нечисто от чисто.
24 И в препирните те нека стоят да съдят; според Моите съдби нека ги съдят; и нека пазят законите Ми и повеленията Ми във всичките Ми определени празници; и нека освещават съботите Ми.

Това всичкото е редно да го приемаме в духовен смисъл , през призмата на Спасителя Йешуа.
от iolanta
20 Май 2016, 22:46
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В неделя - на скамейката?

Добре, вие какво предлагате?
от iolanta
21 Май 2016, 11:53
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Интересни видео клипчета

Добре, аз намерих едно интересно видео, ето какво става в Мекка, ето как се молят там мюсюлманите -има превод !

от iolanta
21 Май 2016, 11:58
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Господари на ефира с нови подигравки към евангелските християни

"Гоосподари на ефира " всъщност се опитва да копира италианската продукция "Стриша ла нотиция( Striscia la notizia)" която е обаче не се занимава с подигравки ,макар да ползва ирония, но само с наистина сериозни проблеми в обществото, като рекети, афери с пари , имоти и данъци, подкупи, машинации на политици, футбони клубове, измами на врачки и мними пенсионери на социална или инвалидна пенсия ,които източват държавни пари.Никога обаче, не са си позволили да се подиграват с Мормони, Евангелски християни, Свидетели на Йехова, мюсюлмани или някакви други религии!!

Но тия български имитатори, понеже ги е страх да идат да разровят корупцията , машинациите и т.н. наистина важни проблеми, постоянно се занимават или с циганското общество , или с евангеското, или предимно с ония, на чийто гръб може да се смеят и подиграват безнаказано .
от iolanta
21 Май 2016, 15:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Да помогнем на сестра Снежана Стойчева

Банковите сметки бяха две, просто избрах едната .
Сестра Снежана отдавна търси разрешение на ситуацията.
Обърнала се е към всички възможни институции, които е сметнала за необходимо.
И е без значение сестра Снежана Стойчева през колко църкви е минала! Говорихме вече за това в друга тема.

не е длъжна да стои дето царува греха ,а той царува и в ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ И който реши да го изобличи-бива смазан!

Ясна , благодаря ти ,че предлагаш да помогнеш!
Жената ми е фейсприятел от много време.Видях я в една мизерна групичка как написа:
аз бях жертва на блудство...но това полицията не го доказа и човека не е осъден...
Така я видях и и пуснах приятелство преди няколко месеца, беше отчаяна.
Сега просто реших да напиша тема за нея и който желае да и помогне.

А колкото до другаря Радостин Марчев...ТО ПО -ДОБРЕ ДА НЕ БЯХ ВИЖДАЛА КАКВО Е ПИСАЛ ТОЯ ЧОВЕЧЕЦ !
от iolanta
21 Май 2016, 17:05
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Параша ЕМОР - говори!

Намека е за обществото , което постоянно роптае срещу Бога и правилата Му, като иска през цялото време да ги похуманничи ..Но така се достига до момент ,в който просто изхвърлят Бог от обществото, понеже правилата Му им се струват тежки и несправедливи.
от iolanta
20 Май 2016, 22:58
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: „Да простим ли, или не” - туй е въпросът

Сами, с наши сили-не можем да простим, особено ако някой е наранил нашето его .А пък ако е погубил детето ни или близък човек-направо е недопустимо за нашето АЗ да прости, то търси отмъщение даже. ...Трябва да молим Бог да ни помогне да простим.
от iolanta
22 Май 2016, 15:25
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Хуморът е оръжие на слабите, затова са измислени вицовете за шефове

Надпис на летището в Тел Авив :
"НЕ СЕ ПРАВИ НА ХИТЪР, ТУК ВСИЧКИ СМЕ ЕВРЕИ!"
от iolanta
22 Май 2016, 14:59
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: виц

Ей тва последното-най ми хареса
от iolanta
23 Май 2016, 13:37
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Християнофобията

Християно ФОБИЯ-винаги е имало, от самото създаване на Християнството даже.

Нито "весела коледа" е нещо християнско, нито "разпети петък"!
Християнството винаги го е имало, ще го има до Пришествието нна Йешуа. То винаги по цялата Земя е било гонено!
Има много ученийца , които искат да минат за "истинско християнство" и мнозина се завличат от тях...докато същите тези ученийца постоянно учат на омраза към истинското Християнство.
Така е било и ще бъде, защото света е на дявола все още.
Отмира ,ама лъжехристиянството, защото БОГ го е казал , пророкувано е-и така ще стане! Истинското си остава.Идва моментът на разкриване на Истината и показване на ЛЪжата и който се поправи-поправи..-после ...идва Пришествието!
от iolanta
24 Май 2016, 14:22
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Къде, кога, защо и кой е създал българската азбука?

Стояне, редно е тоя ден да се почита ,знаеш ли защо?
ЗАЩОТО българската писменост е създадена за да се преведе и чете Библията на достъпен за българското население, език!
Тоест , тая писменост е създадена по заповед на БОГА! Лично БОГ вложил в сърцата на двамата евангелски християни Кирил и брат му Методий това дело!
от iolanta
24 Май 2016, 18:27
 
Jump to forum
Jump to topic

От кое племе от Исраел произлиза Месията Йешуа по плът?


От кое племе от 12-те Израелиеви племена, ПО ПЛЪТ произлиза Месията Йешуа ?
Доказателствата нека да бъдат само от Библията и наличната информация там.
от iolanta
24 Май 2016, 22:36
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Да помогнем на сестра Снежана Стойчева


.Видях това :

http://grigorsimov.blog.bg/politika/2010/08/27/tyrsia-vsiakakva-podkrepa-syveti-zashtita-policiiata-ne-se-e.596910#last_comment

.
Поне едно полезно нещо се е случило:
след нашите разкрития за Снежана Стойчева , григор симов е махнал хулителната статия за " извратеното семейство на еврейския епископ " , измислена от Снежа.
от iolanta
26 Май 2016, 09:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Освобождение от миналото1 Йоан 3:8
http://ncpedia.org/sites/default/files//images_bio/Henkel_Paul_Archive_org_thelutheransinam00wolfuoft_0319.jpg "Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола."
Как Исус се справя с делата на дявола?
Делата на дявола съществуват в живота на хората и не прекъсват автоматически след новорождението. Необходимо е те да бъдат открити и оковите разкъсани.
Пр.4:21-22
"Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си;
22 Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага"

Грехът е привичка, начин на живот, окови от които не можем да се освободим.
Също и тези които са изпълнени със Святия Дух, могат да носят нещо от предишния си живот. Когато дадем място на Святия Дух - измъчвани хора, получават светлина. Но при тях има една точка, когато не усещат влиянието на миналото, но не могат да продължат по-напред. Този затвор може да има край. Когато слушаме Божието Слово и започнем да живеем по Него, разбираме ако има нещо чуждо, което ни мъчи. Това не е собствената ни душа.
Чужда духовна сила, която иска да ни пороби, да стесни размерите ни.

Йоан 10:10

"Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно."
Дявола дойде да открадне, да заколи и да погуби. Това е, което дявола върши в живота на един човек, който му е дал място.
Как действа дявола?
-чрез мисли
-чрез действия
-чрез усещания
Например прославяма Бог, а вътре в нас, нещо си говори друго.
Случва се и така, имаме проблеми и заставаме пред Бога готови за молитва, а в този момент се появяват нечисти мисли.
Един човек като застанел пред Бога винаги казвал:"Хайл Хитлер".
Хвалението означава да дадем място на Исуса, а дявола иска да Му вземе мястото. Той се бори срещу хвалението. Тоталетарните режими принуждават хората, да дават хвала на господарите. Грехът идолопоклонство стои пред тях. Идолопоклонниците са директно обвързани от демони.
И този човек е бил убеждаван от баща си, закален с идеите на Хитлер.
Църквата се е молила за неговото освобождение, а той се разтърсва целия, но нечистата сила не го напуска.
Бог е по-силен от дявола, но дявола решава между силата и правото.
Къде дявола има право-там където е дадено място на греха-там Бог не действа.
След изповядане на греховете, Бог руши силата на тъмнината и следва освобождение.
След като въпросния човек не получава освобождение, те се спрели и казали:"има и още нещо". Святия Дух иска да ни помогне. Той има сто процента знания. Да питаме Него! Да питаме Святия Дух за пречката.
Святия Дух открива, че този млад мъж като младеж се е поздравявал със свои връстници. Поздравът е бил:"Хайл Хитлер".
Причината не е била убежденията на баща му. Той изповядва греха, грях от времето когато не е бил вярващ и получава освобождение.
Тук не става въпрос за борба срещу нечистите духове, а въпросът е да получим истината. Исус казва:
"Който остане в Моите думи, ще бъде Мой ученик "и "ще познаете истината и истината ще ви освободи".

Освободените лични работници говорят само необходимите думи от Бога-не проповядват.
Понякога хората са обвързани с нечиста фантазия, принудителни мисли.
Пример: Човек, който винаги брои нещо-плочките , дърветата и т. н.
Божието Слово не минава през такъв човек.
Има хора, които се страхуват да вършат определени неща-да излизат от къщи или да стоят в къщи.
Делата на дявола са затвор.
Един лекар десет години лекува наркомани, хомосексуалисти с психотерапия. Те се страхуват, но не могат да се откажат.
Ако Исус е Господ на нашия живот, проблеми от подобен род отпадат.
Истината освобождава, развързва тъмните сили.
Има хора, които са обезпокоявани от гласове.
Медицината не може да си го обясни, не може и да помогне на тези хора.
Те могат само да се изсмеят на нещастието им, да ги натъпчат с лекарства, не за полза, а за вреда.
Ние изгонваме тези нечисти сили, в името на Исус и хората се освобождават.
Понякога хората се чувстват преследвани, живеят с лъжливи предстви и живеят трудно.
Понякога имат халюцинации-виждат неща, които не съществуват.
Понякога хората имат принуждение да се бият, разрязват кожата си, подтискат душата си, не се хранят правилно /преяждане или недояждане/.

Хората имат най-различни принуди.
Да крадат, да лъжат. Има хора, които с години сънуват натрапчиви сънища, хора които си гризят ноктите или непрекъснато искат да си стрижат косата.
Тези християни по принуда вършат това. Презират се, не могат да се обичат, усещат се страхливи.
Казват:"Аз не искам, но нещо в мен ме кара, да го върша".
Исус разкъсва тези връзки.

Един човек се моли и изповядва подобни грехове/които го карат, принуждават да върши нещо/ в църквата на Хенкел.
Хенкел в сърцето си разбира, че ако се молят за него, Божията сила ще го освободи.
Демоните не се променят. Когато една църква застане върху Божието Слово, тогава няма да се шокират от това, което се случва, Слава Богу. Святия Дух изважда скритите неща на повърхността. Тогава сатана открито е победен-победена е гордостта му.
Това е част от богослужението-победата над дявола.
Така както в миналото и днес -Исус освобождава съвършено.
Хенкел е питал много пъти този брат, години след освобождението му за тези грехове, но той не се е върнал повече към тази принуда.
Има симптоми не съвсем открити, но пречат на нашия живот.
Има хора, които непрекъснато са в състояние на отчаяние /изоставени/ или един глас им говори:"Аз съм съвсем сам и никой не ме обича".
Те са принудени да мразят, бунтуват се.
Има хора вършат това от собствена воля, но има го вършат под влияние на демони.
Още един признак за дяволска връзка-страх от критика, страх от хора срещу които нищо не можем да направим.

Основни принципи на освобождение:

Много християни с проблеми от този род, откриват, че са смазани и търсят силни личности, работници и ако намерят един човек с действителна сила и с действително помазание си казват, ето аз ще бъда освободен.
Една жена спестява пари и прелетява половината земя, за да получи помощ от един Божи човек, но без да чуе думите от друг християнин към нея -съжалявам за твоите пари.

Освобождението не идва заради силата на някой друг.
Освобождението идва въз основа:
-Познаване ИСТИНАТА
-Приемане ИСТИНАТА
-Живеене ИСТИНАТА

Има опасност християните да получат отговор от демони. Например изповедтаç "има една демонична сила, която ни мъчи"

Защо са там тези сили?

Ние имаме авторитет върху тях, авторитета на Исус.
Защо не си отиват тези сили? Защото те вършат нещо, което не трябва.

Освобождението става след един живот на послушание.
В Стария Завет, враговете са по-многочислени от еврейския народ.
Когато Божия народ живее в послушание-побеждава.
Греха води до поражение.
След поражението те се питаха за причината и Бог винаги назоваваше тази причина. Веднага след премахването и, те отново ставаха победители.
Бог ни прави отговорини, за това което слушаме и говорим.
Пс.81:13-15
"Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища!
14 Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си,
15 Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни Нему; А благоденственото време на тия щеше да трае за винаги;"

Послушанието е равно на победа. Не е проблем, че ние сме слаби срещу неприятеля. Божията ръка е с нас, ако живеем в послушание.
Освобождението не идва заради голямата сила на хората, а заради живота в послушание. Да внимаваме много, когато отиваме в по-голяма свобода или когато трябва да направим нещо за някой.
Християните не разбират много от лична работа и се допущат грешки.
Диагнозата за демоничните сили е нужна, не за да се обвинява, осъжда, а за да се освобождава.
Има определени грехове, когато ги извадим на яве, дявола си отива, напуща.

Той усеща съпротивата от вярата.

Така действаме ние в нашата лична пракатика, когато демоничните сили са на лице и не си отиват, защото имат право да останат.
Това е по-различно от да имат сила да останат.
Нека открием това право и да им го вземем. Неизповядани грехове-това е договор с тъмнината. Това идва от нашето минало на невярващи.
Окултните грехове, свръхестествени опитности извън Божието Слово.
Свръхестественото без живата връзка с Исус.
Където има мотиви за свръхестествени действия-там хората се прославят, използват сила, за да забогатяват.
Всички тези практики, които не са в съгласие с Библията, ни водят дирктно в сферата на дявола.
Втор.18:9-13
"9 Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.
10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;
12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.
13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог."
Исая 8:19-22
"19 излязоха от ковчега и всичките животни, всичките птици, всичко, що се движи по земята, според родовете си.
20 И Ной издигна олтар на Господа; и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица, та ги принесе за всеизгаряния на олтара;
21 и Господ помириса сладко благоухание; И рече Господ в сърцето Си: Не ще проклинам вече земята, поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както сторих.
22 Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат."

Пастор Пол Хенкел, лутеран

източник:

http://petra21.narod.ru/Henkel/Henkel13.html
от iolanta
20 Сеп 2015, 09:51
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: НЕ СИ ТЪРСИ САМ БЕЛЯТА - Интересно - фразеологизми и идиоми

аз знам на италиански много ,ма ...трябва да ги обяснявам , инак няма да се разберат
примерно
ин бока ал лупо ( in bocca al lupo), означава УСПЕХ или НА ДОБЪР ЧАС. Преводът обаче БУКВАЛНО е : в устата на вълка , тоест малко иронично ...демек- ще е добре да не попаднеш в устата на вълка

или
нон ти а кавалли
non ti a cavalli
означва -не се втелявай
ама на италиански звучи- не се вконявай ( от КОН-кавалло)

Относно това :
не си търси сам белята
звучи:

черки а гуай те стессо ( cerchi a guai te stesso) - буквално "търсиш да си направиш лошо на себе си"
от iolanta
27 Май 2016, 23:15
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: От кое племе от Исраел произлиза Месията Йешуа по плът?

Да, името е ИСРАЕЛ
И саар раах Ел
( княз, цар, видял Бог и променен)
от iolanta
28 Май 2016, 07:51
 
Jump to forum
Jump to topic

Притчата за добрия самарянин

Представям тук едно тълкувание и обяснение на притчата за добрия самарянин( който не е бил юдеин), разказана от Нашия Господ Исус Христос, от Библейски речник:http://vtarnovo.sdabg.net/jesus/files/3/3.jpg Лука 10:25-37
25 И, ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя за да наследя вечен живот?
26 А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш?
27 А той в отговор каза: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си".
28 Исус му рече: Право си отговорил; това стори, и ще живееш.
29 Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моят ближен?
30 В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв.
31 А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна.
32 Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна.
33 Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се,
34 приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.
35 И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.
36 Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците?
37 Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така.


Ст. 25. Законник; един книжник, който е знаел добре Мойсеевия закон, и чиято особена работа е била да учи и тълкува този закон. Сравнение. с Матей. 22:35, и бел. Едва е за вярване, че изпитването, за което тука се говори, е било със злоумишлена цел; то е било повече от горд, самонадеян дух. Този учител на закона поискал да изпита прочутия галилейски Учител, и да узнае до колко е разбирал закона. В това отношение той се различава от големеца, за който се говори в гл. 18:18 и Матей. 19:16, който дошъл и задал същия въпрос, но очевидно с цел да научи.

Ст. 26. Какво е писано в закона? Христос като да му е рекъл: "Вие, учителите на закона, трябва да знаете. Как разбирате вкратце Божиите заповеди?".

Ст. 27. Да възлюбиш Господа твоя Бог , и пр. Първата част на този стих се намира във Вт. 6:4,5 и Вт. 11:13; и понеже евреите я имали написана на пазилките си и я повтаряли ежедневно, те разбира се са я знаели. Последната част се намира в Левит. 19:18. Този отговор на законника е показвал, че той е разбирал добре съдържанието на закона. Срав. с Матей. 22:37-40, където сам Исус съкращава закона в почти същите думи.

Ст. 28. Право си отговорил. И тука Исус приема отговора на законника за "прав". Това е всичкото, което законът изисква. Които имат такава любов са вече угодни на Бога, и нямат нужда от евангелието; те са здрави, и не се нуждаят от лекар. Обаче, това не противоречи на Римляни. 3:20; понеже никой няма такава любов, - никой не е така здрав. Христос употребява в отговора си този същия закон като "детоводител към Христа". Той казва на законника: Което знаеш, - може би и което учиш, - е право; сега "прави" го - "Това прави, и ще бъдеш жив".

Ст. 29. Понеже искаше да оправдае себе си. Явно е, че Христовата кратка проповед подействала върху този законник. Той започнал да се съмнява дали ще може на тези условия да наследи живот вечен; и, като всеки уличен от съвестта си грешник, той изведнъж поискал да отхвърли това уличение и "да оправдае себе си". Повидимому (както повечето хора) той не се е съмнявал в любовта си към Бога; но, като е знаел може би, че любовта му не е обемала твърде широк кръг човеци, той се е съмнявал някак дали е изпълнил закона за ближния; и с питането си "Кой е моят ближен?" възможно е да се е надявал да му каже Исус, че изискванията на закона в тази точка не са се простирали толкова, колкото си е предполагал, и следователно, че недостатъкът му не е бил толкова голям, колкото зел да се страхува че е. Ако това е било намерението му, ако се е надявал така "да оправдае себе си", той много се е мамил; той бил скоро принуден да си изповядва (ст. 37), че думата "ближен" е обемала много повече, отколкото си е въобразявал.

Ст. 30. Някой си човек . Това обикновено се счита за притча, и вероятно е притча, макар и да е възможно, че то действително се е случило. Човекът, за когото тука се говори, е бил вероятно евреин, макар и да не е изрично казано; от целия разказ се подразбира, че той е бил евреин. - Слизаше от Ерусалим в Ерихон. Ерихон е стоял повече от хиляда крачки по-ниско от Ерусалим, и около 30 километра далеч от него. Пътят от Ерусалим за Ерихон се е спускал през пуста и скалиста страна, - "пустинята, която възлазя от Ерихон" (И.Н. 16:1); и винаги е била опустошавана от разбойници, до толкова щото във времето на Йероним, тя се е наричала "червений" или "кръвний път". - Ерихон. Виж. Мт. 20:29.

Ст. 31. А случайно. Така обикновено се говори. Обаче, нищо не се случва без знанието и волята Божии (Матей. 10:29-31). Добре ще е било да си е припомнил този свееник, че "много благовремия или добри случаи (за струване добро) се крият в онова, което ни се вижда случайно"; и това било един такъв случай за този свещеник, от който той, за зла чест, не се възползвал. С такива благовремия, които ни се виждат прости случайности, Бог изпитва характера ни. - Някой си свещеник , и пр. Свещениците били посветени на служба Богу, и длъжност им е била да принасят жертвоприношения, според закона. Но този свещеник тука не бил научил що е "Милост искам, а не жертва". Той бил навикнал да извършва някои части от обредния закон, които му са били предписани; а не показал онази милост, която законът е заповядвал да се показва даже към скотовете, па били те и на неприятеля (Из. 23:4,5; Вт. 22:1-4).Освен това, ако пипне окървавен няма да може да свещенослужи, нито да яде от свещеническата трапеза, защото ще е нечист, според закона .

Ст. 32. Също и един левит. Това е единственото място, където се говори за левитите в Новия Завет. Те включвали цялото Левиево племе, освен дома на Аарон, синовете и потомците на когото били определени за свещеници. Длъжността им била да помагат на свещениците в извършването на длъжностите им. Естественно, очаквало се е щото и свещениците и левитите, като люде посветени на Бога, да показват съчувствие към страдащите. Този левит тук полюбопитвсвувал доста, за да иде и види наранения човек; но, като нямал истинско съчувствие към него, той не му направил нищо за да облекчи състоянието му, и си заминал.А и по същата причина , че ще е нечист и няма да може да участва в свещеническата трапеза като такъв.

Ст. 33. Самарянин. Виж. бел. на Матей. 10:5. Ако другите са могли да намерят извинения за непогрижването си за наранения човек, много повече извинения е могъл да намери този самарянин. Ако е имало опасност, че ако те се забавели из пътя можали да ги нападнат разбойници, същата опасност е съществувала и за самарянина. Разликата между него и тях е била, че той се смилил за наранения, а другите не се смилили; и което самарянинът после това направил било следствие от смиляването му.Самарянинът е член на племе , което се смята за нечисто от юдеите. Юдейската традиция смята самаритяните за потомци на кутиите, преселени в Самария след завладяването на Израил от асирийците, макар да изповядват и те юдаизъм.Та един иноплеменик показал милост към юдеин, а юдеи-свещеници на Бога- не.

Ст. 34,35. Приближи се и превърза раните му , и пр. С разказаното в тези стихове Христос учи косвено, какви биват проявлението и съставните части на истинското милосърдие. Самарянинът се смилил за страдалеца; съчувствието му не го оставило да отвърне лицето си от неприятното зрелище, но го накарало да помогне на страдалеца; и помощта си той му показал не чрез другиго, а лично, и то с истинско самоотрицание, понеже качил ранения на добитъка си, а сам вървял пеша. Освен това, той му пригодил в гостилницата, и хванал хора да го гледат на негови разноски. - Масло и вино. Не само евреите, но и гръцките и латинските лекар препоръчват оцет и дървено масло, или вино и дървено масло, за натъртвания и рани, - виното да очисти и възбуди, а дървеното масло да омекчи и намали възпалението на болното място. - Два динари. Динарият, или пенязът, е бил равен на малко повече от три гроша, или седемдесет стотинки от лев,, и се вижда да е бил обикновената надница (Матей. 20:2). Затова "два динария"са стрували около седем гроша, и са могли да задоволят нуждите на болния за няколко дни. Но това не била всичката любов и грижа на самарянина за ранения. Той обещал на гостилничаря да му заплати за всичките необходими разноски, които би направил за човека докато се завърнел. Любовта не знае предел, освен предела до който се просират нуждите на любимия.

Ст. 36. Кой от тия тримата? , и пр. Този въпрос изважда една хубава истина, и трябвало да покаже на законника, че неговата гледна точка била съвсем крива. Той бил попитал, "Кой е моя ближен?" като искал с това да стесни кръга на ближните, към които бил длъжен да показва такава любов. Но Христос тука показва, че любовта не знае граници; напротив, тя се стреми да разшири пределите си, да стане "ближна" където е възможно. За това Христос не казва: Човекът, който налете на разбойници беше ближният, за когото другите трябваше да се смилят, но пита: Кой му стана ближен? Ти, законниче, изповяда, че любовта е изпълнението на закона; но любовта изтича, като слънцето, щедро, по закона на естеството си. Сега, кой от тези тримата ти се вижда да е имал тази любов и да е съзрял в наранения човек добър случай да я покаже? - така Христос представлява самарянина не толкова, че вижда някой свой ближен в наранения от разбойниците човек, колкото че вижда в него добър случай, в който той сам би могъл да стане ближен нему, и да се отнесе като ближен към него.

Ст. 37. Онзи, който му показа милост. Законникът употребил това изречение може би защото предразсъдъкът му против самаряните не би му позволил да каже направо, че самарянинът (а не свещеникът и левитът) е изпълнил закона на любовта. Но както е поставен този въпрос, той прекрасно изважда истината, която Христос искал да поучи, сиреч, че онзи който показва милост, той е истински ближен, и той наистина изпълнява закона на съседска любов. - Иди и ти прави също така. И тука, както в ст. 28, Исус подканя законника към правене; понеже и тука законникът показва, че знае длъжността си: той разбира какво законът изисква. Нему остава сега само да го прави. Да, иди и прави, рекъл му Исус . Ти, който знаеш какво Бог изисква, не стой да питаш празни въпроси, да търсиш извинения, или даже да придобиеш повече светлина; но иди тутакси, и извършвай длъжността, която знаеш. - Така, сир., като този самарянин. Не пренебрегвай да се поучиш от някого, даже от презрения самарянин или езичник, когато вършат което е право. Този самарянин бил познал един "ближен" даже в лицето на евреина, и се отсесъл към него съседски. И ти, прочее, законниче, трябва да познаеш един съсед даже в един самарянин, и да се отнесеш към него съседски, и ако се отнесеш така към едного самарянина, ти трябва да се отнесеш подобно към всички човеци. Който се нуждае от помощта ви, той е съседът комуто трябва да помогнете.

Мнозина и древни и днешни тълкуватели са виждали в този хубав разказ едно иносказателно представление на Христовото дело за нас. Според тях, нещастният пътник отиващ от небесния за проклетия град (И.Н. 6:26; 3Цар. 16:34) представлява човешкия род, Адам, който паднал; разбойниците и убийците, онзи който е бил от край убиец (Йн. 8:44); обноската им с пътника, дълбоките рани и обирането (оголването), което сме наследили от грехопадението; заминаващият свещеник и Левит, недостатъчността на закона и жертвоприношенията да ни изцелят и облекат (Гал. 3:21); а добрият самарянин, онези за когото после рекли, "не казваме ли ние право, че ти си самарянин, и имаш бяс?" (Йоан. 8:48), който дойде да изцели съкрушените в сърце, да им даде елея на веселието вместо пла (Исаия. 61:1-3), който стана сиромах за нас, да се обогатим с неговата сиромашия, който, макар и да си е отишел сега от нас, оставил ни е богати дарове, и натоварил е служителите си да пасат агънцата му, като им е обещал, когато той Пастиреначалникът се яви , венец на славата, който не повехнува (1Петрово. 5:2,4).

Наистина, че в тази притча има едно подобие, което пояснява Христовото дело за нас. Но тя не е била изговорена (поне първоначално) с такава цел. Тя е била изговорена с цел да се покаже, че "Божията заповед е много широка"; да се покаже на този законник (и чрез него на всички) какво е естеството и размерът на онази съседска любов, която законът изисква, и на която сам Христос ни дава най-добрия пример. Прочее, което Христос тука пояснява с притча, той още по-добре го е пояснил с живота си; понеже в него ние намираме не само най-доброто пояснение на тази съседска любов, но и на всяка добродетел и всяко превъзходство.
от iolanta
28 Май 2016, 19:16
 
Jump to forum
Jump to topic

НЕ ПРАВИ КОМПРОМИС С РЕЛИГИЯТА!Точно религията, роди фалшивите бащи!
Точно религията, изопачи Истината!
Точно религията, заблуждава народа на Господа!
Точно религията, предпочита правила и формули!
Точно религията, отхвърля Святият Дух!
Точно религията, държи хората, в грях и робство!
Точно религията, говори най-много, че Бог е любов, за да покриват делата си?!
Точно религията, държи Христос от вън, не вътре в църквата?!
http://www.iliyapanov.org/bg/wp-content/uploads/2015/11/image-271x300.png
Религията няма нужда от галене и хранене с малка лъжичка, а от изкореняване!

Новородени християни (бебета) имат нужда да бъдат хранени с малка лъжичка и да им се даде време да пораснат!

Достатъчно време религията отне от църквата, времето на религията трябва да спре. Иначе няма да има ново поколение, защото има опасност да застрашим и следващото поколение с омагьосан кръг на религия?!

За да можем да градим нещо ново във някого, трябва първо да изкореняваме!

Ако се смятаме, че сме реформатори, би трябвало да върнем нещата такива каквито са били?!

Ако искаме да градим нова къща, старата трябва да се махне!

„Виж, в този ден те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да разоряваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш.“ Еремия‬ ‭1:10 ‬ ‭VBG‬‬

Ние имаме работа повече за махане, от колкото да градим и садим!

Реформатора, пресъздава като връща нещата в първоначалното му състояние!

Реформатора премахва традиционното като докарва небесното, Божественото!

Реформатора не прави компромис, с грях, учения, и други такива!

Реформатора говори истината дори и това да му струва загуба на приятелство с църкви и служители!

Реформатора не проповядва според страстите на християните, той говори това което Бог казва!

Истинските реформатори завършват като реформатори, не преминават като деформатори!

Реформаторите разрушават религията, а не я хранят с надежда!

Реформаторите хранят новородените бебета християни с малка лъжичка (слово), но към религиозните духовници те използват слово на чук!

Реформаторите не проповядват слово според това което ще харесва църквата, а според това какво говори Бог!

Деформаторите запазват традиционното, реформаторите я премахват!

Илия Панов

източник: http://www.iliyapanov.org/bg/?p=3608

ПП не съм от поддръжниците на пастир Илия Павлов, но в случая е абсолютно прав !
от iolanta
11 Яну 2016, 12:07
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кодеш/Святи -отделени за специална цел

Не намерих подобно определение в речника. Затова попитах.
Тъй ли? аз пък намерих , и то обикновено търсене...ето

4546464.png
connected to a god or a religion
: religious and morally good

exalted or worthy of complete devotion as one perfect in goodness and righteousness
2
: divine <for the Lord our God is holy — Psalms 99:9(Authorized Version)>
3
: devoted entirely to the deity or the work of the deity <a holy temple> <holy prophets>
4
a : having a divine quality <holy love>
b : venerated as or as if sacred <holy scripture> <a holy relic>
5
—used as an intensive <this is a holy mess> <he was a holy terror
от iolanta
28 Май 2016, 23:28
 
Jump to forum
Jump to topic