ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 25 Сеп 2017, 18:12 Разширено търсене

Търсенето върна 230 резултата

Return

Съдният Ден

Изображение

2 Петрово 3:10● А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.

от limitless_1986
20 Май 2016, 12:44
 
Jump to forum
Jump to topic

Не ме допускат в храма! - християнска притча за църквата и Бог

http://3.bp.blogspot.com/_qK4gFi3HgFA/TNU2ET1uGGI/AAAAAAAAB3Y/dJiQAzysCx8/s1600/ne_me_dopuskat_v_hrama_hristiqnska_pritcha_za_bog_i_cyrkvata.jpg

Когато човекът бил още малко дете, баба му често му говорела:
- Внучето ми, когато пораснеш голям и усетиш, че ти е станало тежко на душата – иди в църквата, там винаги ще ти олеква и ще се чувстваш добре...

Минали години, пораснал човекът. И в един момент животът му наистина станал непоносим. Спомнил си тогава той съвета на своята баба и отишъл в църквата. А там към него се приближил непознат и му казал:
- Не дръж така ръката си!
- Не стой там! – обадил се втори.
- Не си облечен подходящо! – викнал му трети.
- Неправилно се кръстиш! – придърпвайки го за ръкава, го смъмрил четвърти...
Накрая към него се приближила една жена и му казала:
- Излез от храма и си купи книжка с обяснения за това, как да се държиш в църквата и като ги научиш, ела отново...

Излязъл човекът навън, седнал на близката пейка и тъжно заплакал. Тогава чул глас:
- Какво ти е, дете мое? Защо плачеш?
Повдигнал човекът смутено лице и видял пред себе си самият Христос:
- Господи, не ме пускат в църквата!...
Прегърнал го Бог и тихо отвърнал:
- Не плачи синко! И мен отдавна не ме пускат там...

http://www.pozitivnoto.info/2010/11/hristiqnska-pritcha-bog-i-cyrkvata.html
от spravedliv
18 Май 2016, 21:11
 
Jump to forum
Jump to topic

ЦЪРКВАТА НА ХРИСТОС: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЪРКВАТА

https://img-fotki.yandex.ru/get/27200/131013871.3/0_1c58e5_afeccadd_orig

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

Вече знаем, че Исус Христос сам изгражда Своята Църква, и че има определени критерии, по които лесно можем да познаем дали дадена организация е Христова Църква, или е само човешка организация. Знаем, че крайъгълния Камък на Църквата е самият Исус Христос, и че в цялата история на човечеството до днес, тя не е спряла да съществува. И най-важното, което знаем, е наследството от дълбокото познаване на Бога, личната връзка с Него. Вече трябва ясно да разпознаваме кои организации не могат да се нарекат Църква на Христос, без значение, че те претендират това и се наричат с това име.
Но сега нека да видим отблизо чертежите на Църквата и да видим кой е Главния Архитект на нейното строителство.
Исус е Този, за Когото се строи всичко и Той Си има Главен Архитект. Знаете ли кой е Той? Това е Личността, без която Църквата никога не би била такава, каквато Бог я е замислил.
Исус е казал на учениците Си:
„Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.“
„Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за Мене...“ Д. А. 1:5, 8
Учениците вече са били родени свише. Защото какво е нужно, за да се родиш свише? Първо- трябвало е изкуплението да се осъществи и то е било осъществено, Исус е умрял за нашите грехове и е възкръснал, и ни е оправдал пред Отец. Второ- Трябва да вярваш, че Исус е обещания Месия и трето- трябва да Го признаеш за Господ в живота си. И ако всичко това е в сърцето ти, Святият Дух те новоражда свише, тоест, учениците вече са били родени свише. Църквата вече е била родена от Исус на кръста. Но тя е била все още едно бебе, което въпреки че е наследник на всичко, не било дееспособно. Учениците още не са били кръстени в Святия Дух, но те са вярвали в това кръщение и с цялото си сърце са го очаквали.
Днес, някои религиозни организации или отричат напълно кръщението в Святия Дух, или го отричат във формата, която ни е показана в Библията.
Исус е казал на учениците Си да стоят в Ерусалим и да чакат обещаното от Отца, а не веднага да тръгнат и да проповядват, защото Църквата е трябвало да бъде изградена изключително чрез силата на Бог. Защото Главния Архитект и главната движеща сила в изграждането на Църквата, е Святия Дух! Църквата е трябвало първо да бъде кръстена в силата на Святия Дух! Тялото на Христос е трябвало да получи сила свише, за да може да се изгради. Всеки отделен ученик, вече новороден свише, е трябвало да бъде кръстен в Духа, за да започне да изпълнява своята функция в тялото. Без Святия Дух нищо не е възможно!
Нека си спомним какво пише в 1 Коринтяни 2:9-13, в Йоан 16:13-15, което можем да прочетем и на други места в Словото. И така, вече стигаме до самото него- писаното Божие Слово, което е първия съставляващ елемент в чертежа за изграждането на Църквата. Да, знаем, че първите християни не са имали Библията в този й вид, в който я имаме ние днес. Във времето на първоапостолската църква още не е бил написан Новия завет, но юдейските християни са познавали много добре писаното до тогава Слово- Писанията. Първите ученици са сверявали това, което слушат с Писанията, самите апостоли и самият Исус са си служили с Писанията, когато са проповядвали. Днес ние нямаме шанс за никакво оправдание, защото на нас ни е дадено много повече, отколкото на тях. Изучаването на писаното Слово Божие е взаимосвързано с кръщението в Святия Дух!
Ако ти не си кръстен в Святия Дух, ти ще разбираш неправилно прочетеното в Божието Слово! Ти не можеш да проникнеш в дълбочината на познаването на Бога и в Неговите тайни! Ето защо има толкова различни и противоречащи си тълкования на Словото.
Вторият съставляващ елемент от чертежа за изграждането на Църквата е това, че новородените свише деца на Бога са живи камъни в Неговата сграда.Те са привлечени към истината с цялото си естество, Святия Дух ги упътва на всяка истина. Разбира се, че могат да грешат, но те се покайват и тръгват в правилния път, това е процес в живота им. Но когато някой греши дори в най-важните аспекти на вярата през целия си живот, изниква въпроса:в него има ли го Духът на Истината?
Новородените свише хора могат за известно време да вървят в погрешна посока, но духът им ще се стреми да намери истината, и те със сигурност ще я намерят. Това е работата на Духа на истината, Святия Дух, вътре в тях, приелите кръщението в Духа.
За да бъдеш част от Църквата на Христос, ти трябва да бъдеш жив, трябва да си ковък в Божиите ръце, да си мека глина, от която Бог ще извае този съд, който Той иска да си. За да станеш част от Неговото тяло, ти трябва да чуваш Неговия глас и да Го следваш. Ти трябва да бъдеш новороден и изпълнен с Духа на истината, Който ще те учи отвътре и ще ти открива всяка Божия истина!

„Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.“ (Йоан 10:27)

Овцете не следват доктрини и деноминации, не следват правила, устави и традиции, овцете не следват велики, известни църковни водачи!
ОВЦЕТЕ СЛЕДВАТ НЕГОВИЯ ГЛАС И ТОЗИ ГЛАС ЗВУЧИ МНОГО ЯСНО В СЪРЦАТА ИМ!

ВИЕ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ СЛЕДВАТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВИЛНИЦИ, ДЕНОМИНАЦИИ, ТРАДИЦИИ И ИЗВЕСТНИ ЦЪРКОВНИ ЛИЧНОСТИ, ЧУЙТЕ:
ОБЪРНЕТЕ СЕ ИСКРЕНО И С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ КЪМ БОГА, И ГО ПОМОЛЕТЕ ТОЙ ДА ОПРАВИ ПЪТЕКИТЕ ВИ КЪМ НЕГО! ПОЗВОЛЕТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ, ДУХЪТ НА ИСТИНАТА ДА ПРОНИКНЕ ВЪВ ВАС, ЗА ДА ВИ РАЗКРИЕ БОЖИЯТА ИСТИНА! ВИЕ НЯМАТЕ ВРЕМЕ ДА СЕ БАВИТЕ! ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ ВИ СЕ ДАВА БЛАГОДАТ- ИЗТИЧАЙТЕ ПРИ ИСУС ХРИСТОС, ЗА ДА НЕ ВИ ОТМИНЕ! НАПУСНЕТЕ МЪРТВОТАТА, В КОЯТО СТОИТЕ, БЯГАЙТЕ ЗА ЖИВОТА СИ! ВЛЕЗТЕ В ЖИВОТА НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА СЕГА, ЗА ДА ОСТАНЕТЕ В НЕГО И ЗА ВЕЧНОСТТА!


Превод: Светлина за теб
от rex1978
19 Май 2016, 16:30
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В Една Света Съборна и Апостолска Църква

Римляни 12
14 Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.
15 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.
16 Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.
17 Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
19 Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
20 Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
21 НЕ СЕ ОСТАВЯЙ ДА ТЕ ПОБЕЖДАВА ЗЛОТО; но ти побеждавай злото чрез доброто.
Без коментар.
от Милко
18 Май 2016, 03:40
 
Jump to forum
Jump to topic

Библията

https://lh3.ggpht.com/ZklYmiXBCaVHLe5AA5DddRWE6ed6UB6ZhUOu1cftAUru-mw-wtvQB6dLEZ438PA6hA=w300

На повече от 200 милиона устройства по целия свят, хората четат, слушат и споделят Библията с помощта на това приложение напълно безплатно. Стотици библейски версии, стотици планове за четене на десетки езици:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android

https://itunes.apple.com/us/app/bible/id282935706?mt=8

версията за Windows Phone не дава информация за наличие на български език:
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/bible/9wzdncrfj1h8

Може да се ползва и с компютър:

https://www.bible.com/bg/versions

Български език | Bulgarian (6)

Цариградски (BG1871)
Ревизиран (BG1940)
Новият завет: съвременен превод (SPB)
Верен (VBG)
Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)
Ревизирано издание Bible (РИ ББД)
За четене на планове и за сваляне на преводи на Библията се иска регистрация.

Примерни планове:

Тематични:
https://www.bible.com/bg/reading-plans?category=topical&page=1
https://www.bible.com/bg/reading-plans?category=topical&page=2

Взаимоотношения:
https://www.bible.com/bg/reading-plans?category=topical.relationships&page=1

Младежки:
https://www.bible.com/bg/reading-plans?category=topical.youth&page=1

Примерен план за четене "По-доброто":

https://www.bible.com/bg/reading-plans/229-the-better-reading-plan
от spravedliv
17 Май 2016, 21:15
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: ИКОНА - ЦЪРКВАТА В КОРАБА НА СПАСЕНИЕТО

Знаете ли каква е разликата обаче? Между този иконопис и между този линк към Евреи 9? В линка никъде не се говори за православните дали са християни или не, а за православната институция. Тук в този иконопис се поставят на едно място демоните, сатанинските слуги и нас, неправославните!

Хубаво, да стои. Делете царството на 10000 парчета щом ви е зор. Знайте обаче следното:

ЦЪРКОВНАТА ИНСТИТУЦИЯ - католическа, православна и протестантска - ще падне в погром. Вавилон велики, мистерията седнала върху звяра, това е църковната институция, омила ръцете си в кръвта на народите, същата тази от която Бог изкарва хората си, защото идват последните времена. Тази ще е която ще ни предава и убива, като куче командвано от стопанина си - безмилостно и без да се замисля. А горките хора, които са си пълнили главите с традиции и поверия и всякакви други гнусотии няма даже да усетят как водата е кипнала докато те са си седяли в тенджерата. И по този начин те, които са без плод, ще изгорят като суха слама.

А между временно, ЦЪРКВАТА и НЕВЯСТА Христова ще бъде гонена и измъчвана от точно тази институция която прехвалвате.

Не зная дали ще доживея аз тези времена - предполагам че ще бъда убит много преди да дойде края. Но знайте със сигурност, че Вавилон се надига.
от NikolaV
15 Май 2016, 17:45
 
Jump to forum
Jump to topic

ЦЪРКВАТА НА ХРИСТОС: ДОМ НА КАНАРА

https://img-fotki.yandex.ru/get/27200/131013871.3/0_1c58e5_afeccadd_orig


Каква е Църквата на Христос и от какви хора се състои тя, как функционира и какви са целите и задачите й.
Липсата на разбиране по тези въпроси води до факта, че на много хора в тялото на Христос им е трудно да разберат какви ги е създал Бог и поради това им е невъзможно да влязат в призванието си от Бога. Заради това неразбиране, мнозина се опитват да вземат върху себе си „чужди дрехи“ и да бъдат такива, каквито абсолютно не са били призвани да бъдат, като в същото време травмират себе си и всички останали, на които се опитват да служат там, където Бог не ги е поставил. Заради това неразбиране те не знаят как да се държат в обществото, как да говорят с хората, какво трябва да правят и какво не трябва да правят по отношение на хората. Те се опитват да проповядват, но това не дава никакъв резултат, опитват се да дърпат хората в църквите си, но те не искат да идат там. И поради това хората се измъчват, защото не се чувстват изпълнили Божията воля.
Някой човек чува ясно Божия призив към него, но не може да събере смелост и да излезе от своята стара църква, в която отдавна всичко е покрито с плесен. Той не може да последва Бог поради това, че са му всяли страх, когато са го учили „да не напуска събранието си“.
Много и най-различни са нещата, които пречат на Божиите деца да следват Исус истински там, където Той ги води, и където Той иска да бъде всеки един от тях.
На първо място, ние трябва да разберем какво е всъщност Църквата на Христос и какво не е.
Днес Църква на Христос се нарича всичко, каквото си представите, но има ясни критерии, по които можем да определим дали това е истинска църква. Истинска църква може да бъде само тази, която е построена от Христос, която е основана на Канарата.
Истинската църква, както някога е излязла от Христос, разпнат на кръста, както някога е била кръстена в Святия Дух на Петдесятница, така тя е преминала през всички векове и до днес никога не е прекъснала своята жива нишка!
Исус е казал:
„Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази канара ще съградя Моята църква, и портите на ада няма да й надделеят.“ (Матей 16:18)
В този стих от Библията са включени няколко важни за тялото на Христос истини и три от тях са най-важни.
1. Всички знаем, че тук има игра на думи, Петър, значи камък, канара.
Исус е казал на Петър, че е камък, канара, и че Той, именно Исус ще изгради Своята църква на канара.
Каква е тази канара? Някои казват, че това е откровението, което е получил Петър за Исус и отчасти е така, но това не е достатъчно.
За да бъде родена Църквата, не е било достатъчно само да получи откровението, че Исус е Христос. Трябвало е нещо да се случи и това нещо е могъл да го направи само Исус.
Той трябваше да умре на кръста и от Него да се роди, да се излее Църквата - кръвта и водата, това е раждането на Църквата.
А отговора на въпроса коя е канарата, за която е говорил Исус е очевиден:това е Той Самият -Исус Христос, крайъгълният Камък, върху който се строи и държи цялата църква Христова!
Петър пише за това:
„Ето, полагам в Сион крайъгълен Камък, отбран, скъпоценен, и който вярва в Него, не ще се посрами.“ (1 Петър2:6)
И има още много места в Писанието, които говорят за Исус като за крайъгълен Камък, върху Който ще се изгради Църквата.
2. Втората истина в горепосочения цитат е тази: Исус казва:АЗ ЩЕ СЪГРАДЯ!
Ние вече казахме, че за тази цел, Исус трябваше да умре на кръста и да роди Църквата от Себе Си. Както Ева излезе от Адам, така и Църквата трябваше да излезе от Исус. Но и това още не е всичко! Тогава, на кръста, се роди цялата Църква, Църквата като цяло, а сега Исус се занимава с това, че Той Сам я изпълва с конкретни хора! Тоест: Исус Христос изгражда до днес Своето земно тяло, съставено от хора през всичките векове и живеещи до днес, и които са напълно Негови!
С други думи: ти не можеш просто да поискаш и да основеш една църква! Всяка местна църква трябва да започне съграждането си от Самия Христос! Всичко, което не е съградено от Христос- не е църква! Нещо повече: дори събраните на едно място родени свише хора, не прави това събрание автоматически църква! Някои ще кажат:Как така, нали Исус е казал, че където са двама или трима събрани заедно в Неговото име, там е и Той между тях?
Първо- условието е това, всички да бъдат събрани в името на Исус, което означава, че в това събрание Исус е главната личност там!
Второ- не е писано, че събраните ще бъдат църква, не, Исус казва, че Той ще бъде между тях!
Църква-това е нещо много повече от събиране на вярващи на едно място! И всяка организация, която отрича и нарушава следващите основополагащи истини, на които се съгражда Църквата:
- отхвърля свръхестествения Бог, Който вчера, днес и вовеки е един и същ.
- Бог, Който и днес кръщава с Духа, както и преди.
- Бог, Който и днес изцелява, както и преди.
- Бог, Който и днес дава власт на децата Си над нечистите духове, както и преди.
- Бог, Който и днес потвърждава Словото Си с чудеса и знамения, както и преди.
Такава организация, която отхвърля всичко това е религиозна и няма нищо общо с църквата на Христос!
И колкото и благочестиво да изглежда, колкото и красиви и доктринално възвишени думи и цитати от Библията да говори, нека това не ви заблуждава!
И още:
Ефесяни 4:11-13
„И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота.“
Ефесяни 2:19-22
„Затова вие не сте вече чужди и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен Камък е Сам Исус Христос, в Когото цялото здание, сглобявано, расте за свят храм на Господа, в Когото и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“
Това е принципа за изграждане на Църквата на Христос. И ако някоя организация отхвърля петкратното служение в Църквата днес, както то е било и в първата Църква някога, тази организация е религиозна, тя не принадлежи към Църквата на Христос!
Църквата на Исус Христос се строи по чертеж, съставен от Самият Него и Неговия Дух я изгражда в съответствие с това, как Господ е планирал да изгради Църквата Си. Неговият Дух е Духът на Истината! И ако след много години, в дадена организация не са били приети и разбрани дори и най-елементарните истини на Божието царство, тази организация е просто религиозна, тя не е Църква Христова!
Разбира се, че в събранието може да не са всичките от петте служения или всичките дарби, това е въпрос на съзряване на хората там, но като цяло, истинската Църква трябва да признава и да вярва, че петкратното служение в нея не е нещо отминало.
Защо това е толкова важно? Защото Църквата- това не е човешка организация! Човешката организация се изгражда въз основа на нуждите на хората, които я строят. Хората настройват организациите си, структурите и функциите им, според своите разбирания, изхождайки от това очакване, което те полагат на тази организация. Пример:Бизнесмена строи своя организация, базиращ се на това, което очаква да получи от нея. И това е нормално в бизнеса, но не е нормално, когато хората изграждат своя организация, очаквайки да получат нещо от нея, съгласно своите виждания, и те да наричат това-църква!
ЦЪРКВАТА НЕ Е ЧОВЕШКА ОРГАНИЗАЦИЯ! ЦЪРКВАТА Е ТЯЛОТО НА ХРИСТОС! И Исус никога няма да довери изграждането на Своята Църква на никой човек, колкото и той да е свят, и колкото Исус да го обича и да му се доверява.
Да, Исус ще направи хората Свои съработници, но Той ще строи Църквата Си сам, чрез Своя Дух, Своята сила и по Своя чертеж!
И ако някой иска да бъде Негов съработник, той трябва да бъде напълно покорен на Неговата воля и Неговия план в изграждането на Неговото тяло!
Църквата на Христос, това е тяло, това е организъм, създаден от Бога. И няма как Бог някога да е създал дадени органи в този организъм, а днес да ги счете за ненужни. Не, това е теорията на Дарвин за еволюцията, която казва, че ние имаме органи-наченки (остатъчни), които някога са ни били нужни, но в резултат на еволюцията, вече не се нуждаем от тях. Сатана е успял да внедри в ума на вярващите, че в тялото на Христос днес има някои остатъци, които вече не са нужни, например-кръщението с Духа, свръхестествените Му проявления и т. н. Ако дадено събрание вярва в това нещо, то не е Църква Христова. Това е човешка организация, състояща се от хора, наричащи се християни, но които в същото време отхвърлят основите на учението на Христос. Такава организация преследва своите си цели, които могат да са и добри, но те не са целите на Христос! Но най-важното, което Сатана е направил е да премахне кръста на Христос от благовестието!
Има организации, които не отхвърлят петкратното служение, но в същото време отхвърлят Христовия кръст. Ако в дадена организация е премахнато истинското учение за кръста, тя не е част от Христовото тяло, не е църква. Това е религиозна структура и в нея се проповядва друго благовестие! Другото Евангелие, другото благовестие, това е благовестието без кръста!
Кое е учението за кръста? С две думи- това е когато ти се отказваш от своята воля и своите планове и подчиняваш живота си на волята и плановете на Христос! Това е практикуване на истински живот в Църквата.
В религиозните човешки организации звучи много теория, често дори правилна и благозвучна, но нямаща нищо общо с реалността на живота с Бога и практикуването на ходенето с Него. („Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му ...") В тях хората се опитват с всички сили да се променят, ръководейки се от някакви стандарти, приети от тази организация.
В истинското Христово тяло, хората следват Бог и вършат това, което Той им казва и Бог, в процеса на този път ги променя по образа на Христос.
3. Третата истина, която е в този стих е, че портите на ада никога няма да надделеят над Църквата Христова.
Кои са портите на ада?!
Портите на ада - това е нечестивият адски съвет. Той заседава постоянно, изработвайки тактики и стратегии за нападение върху истинското Христово тяло, също и за завоюване на нови територии, и за задържане на властта във вече завоюваните.
Портите на ада- това са началствата и властите, духовните сили на нечестието в небесните места начело със Сатана.
Но Исус е казал, че портите на ада никога няма да надделеят над Неговата църква. Ако погледнем назад в историята ще ни се стори, че в някои времена на Земята, истинското тяло Христово сякаш го е нямало. Например, Средновековието. В действителност, Бог има във всяко поколение Своя верен остатък! Да си припомним Римляни 11:2-4, където се цитират думите на Бог към Илия, когато той е викал към Него, че искат да го убият. А те са:“Оставил съм Си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал.“ Конкретно става дума за Израил, но това е принцип, който работи и за Църквата.
Родословието на Църквата не е прекъсвало никога в нито едно поколение! Наследството на Църквата се е предавало от поколение на поколение, макар понякога да не се е виждало явно, защото е било в малко количество сред малкия остатък от верните на Бог хора! Това са хората, които принадлежат на Бога напълно и изпълняват Неговата воля в даденото поколение. Тези хора се доверяват напълно на Бог, дори тогава, когато те не виждат нищо с очите си.
В тялото на Христос работи непрекъсната приемственост на поколенията.
1 Йоан 2:12-13
„Пиша ви, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Пиша ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша ви, младежи, защото победихте лукавия.“
Бащите са носителите на наследството на Царството, което се предава от поколение на поколение. И това съвсем не е наследството, за което говорят в някои големи деноминации, като православие и католицизъм, дори в някои протестански групи. Те наричат наследство мъртвите религиозни традиции и материалните блага, които си предават в рамките на организацията им от поколение на поколение.
Истинското наследство на Царството е наследството на откровението за личното познаване на Бога и Неговата сила! Силата на идващото време! Във всяко поколение, в това наследство не влизат много хора. Ето защо, Исус все още не е дошъл за Своята Църква.

Следва...

Превод: Светлина за теб
от rex1978
18 Май 2016, 17:10
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В неделя - на скамейката?

Всички знаем защо и кога ставаме неудобни в църквата.Не може да изобличиш пастОра,нито жена му,ни животните му,ни дома му,ни приближените му..:( Не може да кажеш видение ,или откровение,щото не е важно дали са от Бога,важно е,че МОЖЕЛО да са от сатана.Не даваш десятък-вън,мръсен еретик!Не ходиш само в една църква-отстъпник си.Не ти се слуша гръмко хваление стил ''хилсонг''-ти не си помазан...Ей такива рабУти!:д
от cool
14 Май 2016, 16:42
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Тържество на Православието

Лука 18:
9 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча:
10 Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.
11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник.
12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия.
13 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.
14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.
Нека всеки сам да отсъди, дали древните и съвременните фарисеи (част от свещениците в храма) или Бог решават кой е праведен и кой за анатемосване.
– Дали самохвалство и себеправедност са белези на смирение и святост?
– Боже, смили се над горделивите от всички християнски деноминации! Дай им дух на смирение и любов към ближния(особено към братята) , за да се покаят и Ти да им простиш, и да ги възвисиш! :heart:
от Милко
12 Май 2016, 02:28
 
Jump to forum
Jump to topic

СИЛАТА и ПОБЕДАТА на ДУХОВНО ОСВОБОДЕНИЯ ЖИВОТ!

http://www.hristiqni.com/forum/gallery/image.php?album_id=41&image_id=377 " Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да УСТОИТЕ срещу ХИТРОСТИТЕ на дявола.Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите."
(Ефесяни 6:10-13)

Днес на първо място човеците търсят физическото освобождение.Но ние не можем да виждаме физическото освобождение,ако не сме преживяли първо ДУХОВНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ в служението си пред Бога.

С Божието всеоръжие могат ефикасно да воюват само освободените Божии деца от: ГОРДОСТТА,ЗАВИСТТА,ГНЕВА,РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТТА, ГОВОРЕНЕТО НА НЕГАТИВНИ ДУМИ ЗАД ГЪРБА НА БЛИЖНИЯ и др. средства на плътския християнин.

Един Божий слуга казва:"Не можете да превъзмогнете духа на гнева в другите, с гняв."
Последното няма нищо общо с духовното воюване срещу греха и сатана.Това е воюването с плътските оръжия на този свят.

Божието присъствие в църквата цели да извърши първо духовно изцеление в своите служители,преди да може да ги употреби за духовно и физическо изцеление на хората от света.

Святия Дух може да екипира само тези,които се уподобяват на Исус чрез общение с Него и следване по Неговите стъпки.
Исус каза: "Научете се от Мене,защото Съм кротък и смирен по сърце.."(Матея 11:29)

Само чрез живота на Исус в нас,можем да разпознаваме и ПОБЕЖДАВАМЕ ,хитростите на дявола вътре в нас и около нас.

СВЕТА ТЪРСИ ДА ВИДИ ИСУС В ТЕЗИ,КОИТО ГО ИЗПОВЯДВАТ!
Духовния глад в света ще бъде запален тогава,когато хората,които не познават Бога,усетят в Христовите последователи Духа на Божията любов!

Ако те видят само раздразнителни и плътски законоучители,ще бъдат съблазнени и отблъснати.
Истинското ПОМАЗАНИЕ и в ПОУЧЕНИЕТО и в ИЗОБЛИЧЕНИЕТО от Святия Дух, ИЗРЯЗВА нежно гангрената на греха и после ПРЕВЪРЗВА раната с Божията Любов!

"И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма."
(Ефесяните 5:1-2)

Съставил:Г.Янев
от goshoradostluba123
19 Апр 2016, 16:20
 
Jump to forum
Jump to topic

ГОТОВ ЛИ СИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЕТВА..?

http://www.hristiqni.com/forum/gallery/image.php?album_id=23&image_id=367 КАК ИЗБИРАШ ДА ЖИВЕЕШ ПРЕД СВОЯ БОГ,ДО КАТО СИ В ТОВА ЗЕМНО ТЯЛО? / Тази временна тленна хижа - (2 Петрово 1:13)
И (2 Коринтяни 4:16-18;5:10)

МОЛИ СЕ,ТЪРСИ ОТ БОГА СВОЕТО ПРИЗВАНИЕ ЗА ДУХОВНАТА РАБОТА НА НЕГОВАТА НИВА ДНЕС ! -(Матей 9:37-38)
ВСИЧКО ДРУГО В ТОВА НАШЕ ТЯЛО,БОЖИЕТО СЛОВО КАЗВА,ЧЕ Е ЗА МАЛКО ПОЛЕЗНО. -(1 Тимотей 4:8)

Като НОВОРОДЕНО Божие дете ,моли се и търси от Бога своето призвание за духовна работа на Неговата нива!
Това не винаги е някакво публично служение...

Може би Бог те призовава в тези усилни,последни времена,преди всичко друго- ДА БЪДЕШ МОЛИТВЕН ХОДАТАЙ! - Човек,който се приближава към Бога всеки ден,рано сутрин и в друго време,в своята скрита стаичка,за да застава в пролома,между Бог и човеците..?

- Може би твои близки,неповярвали в Христос,имат спешна нужда от това..?
- Може би църквата ти,твоя пастир и неговата съпруга,хвалението,имат нужда от твоите молитви?
- Може би Бог те призовава да се молиш за болните..?
- За много стари вярващи,за тяхното истинско обръщение,чрез " скръб по Бога,която води към спасително покаяние"?-(2 Коринт.7:10)
- Вярващи,които никога не са преминавали през опитността,"от смърт,към живот" !

/Днес много човеци ходят формално на църква и живеят в грях.Те не знаят какво означава,старото им естество да е умряло за греха и всичко в тях да е станало вече ново !-(2Коринт.5:17)/

Много често,публичните служения,привличат повечето вярващи.И такива служения са също нужни на Бога.Но в тях те са повече изкушавани да приемат похвали от човеците и от славата на Бога за себе си..!

Един ден..,четем в Словото,че "всекиму работата ще стане явна; защото Господния ден ще я покаже,понеже тя с огън се открива; и огънят ще изпита всекиму каква е работата.На когото работата която е зидал устои, той ще вземе заплата.А на когото работата изгори, ще се отщети; а сам той ще се избави,но тъй като из огън." (1Коринт.3:13-15,по Цариградски превод-1871год.)

БОЖИЕ ДЕТЕ ,ВЛИЗАЙ В ПРОЛОМА, МОЛИ СЕ, ХОДАТАЙСТВАЙ ЗА ЦЪРКВАТА НА ХРИСТОС, ЗА СВОЯТА МЕСТНА ЦЪРКВА, ЗА СВОЯ НАРОД...,И ТОВА,КОЕТО ВЪРШИШ ДНЕС В ТАЙНО,ИСУС КАЗА,ЧЕ БОГ ЕДИН ДЕН ЩЕ ТИ ВЪЗДАДЕ НА ЯВЕ!
(Матея 6:6)
Съставил:Г.Янев
от goshoradostluba123
03 Фев 2016, 20:01
 
Jump to forum
Jump to topic

Първата мюсюлманка мис САЩ прие християнството

Не можах да се стърпя и поствам тази статия.

Рима Факих, първата мюсюлманка, спечелила титлата „Мис САЩ“, е приела християнството. Тя е направила това, за да може да сключи брак, съобщава телевизия Fox News. Факих, победила на конкурса през 2010 г., следващата седмица ще сключи брак с известния музикален продуцент Уасим Салиби и вземайки под внимание неговото желание, през април тя е приела християнството. След победата си в конкурса Факих подреди приоритетите си относно гражданство и вероизповедание по следния така: „Преди всичко съм американка. А след това съм американска от ливански произход и американска, изповядваща исляма“. Рима Факих е родена в Ливан, но семейството ѝ се мести в САЩ докато е още бебе. В Ню Йорк тя е посещавала католическо училище. По думите ѝ нейните родители еднакво са уважавали исляма и християнството. Факих е преоткрила мюсюлманските си корени в колежа. "Когато посещавах Университета в Мичиган, баща ми искаше да науча повече за Исляма. След като печели конкурса "Мис Америка", Рима е замесена в скандал, когато нейни снимки от конкурс, озаглавен "Стриптизьорка 101", излизат наяве. През 2012 г. тя е осъдена за шофиране в нетрезво състояние.

Линк : http://www.novini.bg/news/351832-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%28%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%29.html
от hans
08 Май 2016, 21:20
 
Jump to forum
Jump to topic

Бог в три лица

:scratch: Обяснение съгласно Писанието за трите проявления на Създателя. Писанието това е Танах("Стар Завет") и Брит Хадаша("Нов Завет"). Няма нов и стар завет, защото както Бог е вечен така и неговите договори с хората са неотменими. Защото "новото" не отменя "старото", а го допълва.

[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=LBUSXaRqyhY[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=LBUSXaRqyhY

P.S. Пуснете си субтитрите да ги четете, долу в дясно под клипа, изглежда като писъмце, иначе нищо няма да разберете от иврита. Субтитрите са на руски език.
от hans
08 Май 2016, 07:01
 
Jump to forum
Jump to topic

Исус се явява на похитен от ислямски терористи мъж(Видео свидетелство)


Исус се явява на похитен от ислямски терористи мъж
(Видео свидетелство)
Изображение
от Kolyo.Slavov
07 Май 2016, 15:19
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: МОЛИТВА ЗА ОТРИЧАНЕ ОТ СЕКСУАЛЕН ГРЯХ И ПРИМАНЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Плътта винаги желае противното на духа. Кое от тях ще победи зависи от това кое от тях храниш повече.
Четене на "Словото Божие"и размишление върху него, хваление и поклонение към Бога и слушане на библейски основани проповеди (посещавайки християнски богослужения), общение и молитва с други вярващи, лично общение (разговор в молитва)с Бога, това е по-голямата част от храната необходима за нашия духовен растеж, за да преодолеем страстите на плътта.
Храната за плътта (нямам предвид храната за тялото) е гледане на порно, слушане и говорене на мръсни вицове,ругатни и псувни, раздразнителност, гневливост, лъжи, клюкарство, омраза и непростителност към определен човек или група от хора, сексуална разпуснатост и извращения и др. подобни.
1 Йоаново 2:16
Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;
Галатяни 5:17
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Римляни 8:7
Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Галатяни 5:24
А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите и.
Галатяни 6:8
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.13 Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.
14 Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.
Сами е почти невъзможно да преодолеем страстите на плътта но приемайки Исус за свой Господ и спасител имаме помощник за когото няма невъзможно.
Псалми 124:8
Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и земята.
.
от Милко
07 Май 2016, 13:15
 
Jump to forum
Jump to topic

МОЛИТВА ЗА ОТРИЧАНЕ ОТ СЕКСУАЛЕН ГРЯХ И ПРИМАНЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Господи идвам при теб в Името на Исус,идвам с покаяние,смирение и покорство,за да приема очистването и свободата от което се нуждаем.Вярваме че кръвта на Исус ни очиства от всеки грях.Господи Йехова молим те за очистване и свобода от всеки грях и нечистота и от всички нездравословни душевни връзки.Изповядваме и се покайваме за сексуалните грехове в които съм стоял/стояла/ и за тези на родовете по майчина и бащина линия до сега в които сме стояли и живели до сега.Изповядваме и се покайваме че сме давали място на сексуалната похот-пожеланието на очите,на плътта,нечистите мисли,и всякакви сексуални фантазии,за въвличането ни и приемането на какъвто и да е вид порнография,гледането на сайтове,четене на книги снимки,вестници,списания,филми,разговори с подобни съдържания.Покайва ме се за всяко замесване и участие в грехове като блудство,прелюбодейство,изневяра,проституция,извратен секс,хомосексуализъм,содомия,садизъм,оргии,групов сек,сексуални действия с животни и др.Господи Йехова покайваме се и се отричаме от всяка наша склонност със и чрез думи,действия,дела и постъпки с които сме принуждавали моя/та/ партньор/ка/ да участва в каквито и да е сексуални действия които за нея/него/са били унизителни и противни и които са осквернявали съвестта и/му/ пред теб Господи,покайваваме се от сексуалното самозадоволяване включващо практики като секс телефон,съблазняване, мастурбация,ексхибиционизъм,интернет,прелъстяване. И сега Господи Йехова ние се отричаме от думи,мисли,мотиви,действия,дела и постъпки,вяра и авторитет от всички сексуални грехове,нечистите душевни връзки от всяка не моралност,себичност,манипулация и от всичко неправилно в което сме стоели и живели до този момент и обявяваме тяхната анулираност,
В Името на Исус Господи Йехова ние ти благодарим за прошката,свободата и промяната която направи в този момен в свеки един от нас и в живота ни в духония и материалния свят
В Името на Исус АМИН
от
ДЖАК ХЕЙФОРД ----/Фатално привличане/книгата
от sandi.;mitev
07 Май 2016, 11:28
 
Jump to forum
Jump to topic

Молитва за покаяние от името на родителите и родовете по майчина и бащина линия и поколенията им

===В името на Исус заставам пред тебе ГОСПОДИ ЙЕХОВА от името на целия ни дом /себе си,жена си,децата си, майка ,татко,– –родовете по майчина и бащина линия и поколенията им,всеки един от нас / домовете и семействата ни,живота ни, работата, здравето ни , взаимоотношенията ни принципи и начини на живот, мотивите ни,действията и делата и постъпките ни, и се покайваме за тези компромиси, неправилни начини на живот и действия , дела и постъпки в които сме живели, приемали, стоели и постъпвали до този момент като сме пренебрегвали твоето слово като сме нарушавали твоето слово ВТОР. 18,
10. Да не се намира между теб никой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън или врач, или астролог, или заклинател, или гадател,
11. или който прави магии, или медиум, или спиритист, или който вика мъртвите;
също така не сме изпълнявали твоите заповеди, А СМЕ ПРЕНЕБРЕГВАЛИ и не сме постъпвали както си казал в Изход 20:
2. Аз съм ГОСПОД, твоят Бог , който те изведох от египетската земя, от дома на робството.
3. Да нямаш други богове освен Мен!
4. Да не си правиш кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята ;
5. да не им се покланяш, нито да им служиш , защото Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив , който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят
6. а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме любят и спазват Моите заповеди .
7. Да не изговаряш напразно Името на ГОСПОДА, своя Бог , защото ГОСПОД няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно Името Му .
8. Помни съботния ден, за да го освещаваш .
9. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си работи
10. а седмият ден е събота на ГОСПОДА, твоя Бог. Да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти
11. защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях , а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети .
12. Почитай баща си и майка си за да се продължат дните ти на земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава
13. Не убивай .
14. Не прелюбодействай
15. Не кради .
16. Не свидетелствай лъжливо против ближния си .
17. Не пожелавай къщата на ближния си , не пожелавай жената на ближния си , нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти .
Също така и че не сме почитали ближния както себе си.
В Името на Исус ние се покайва ме от тези си действия,дела и постъпи и от участието си в тях,
=== каквито има има, каквито няма няма,срещу и чрез когото има има срещу и чрез когото няма няма
--------------------------------------------------------------------------
===В името на Исус господи ЙЕХОВА ние ти брагодарим за свободата и изцерението на всеки един от нас от тези неправилни начини на живот в които сме живели и стоели до този момент и от техните неща.
===Ние се покайваме и се извиняваме на всички пострадали,онеправдани,използвани,злепоставяни поради нашите неправилни начини на живот и участието ни в тях и изповедите ни и те молим за тяхното изцерение и възстановяване
===Ние прощаваме на всички които са постъпвали по какъвто и да е неправилен начин срещу и против нас до този момент
===Ние прощаваме на себе си и на тях за тези неправилни начини на живот в които сме живели и стояли до този момент в името на Исус.
===В името на Исус ние освещаваме в пълнота в духовния и материалния свят на,за и във
Също така :
===В името на Исус господи ЙЕХОВА ни е те молим да се върнеш в пълнота в духовния и материалния свят с твоето свято Божествено присъствие и проявления,да бъдеш единствен БОГ и ЦАР в живота ни и нас да продължаваме заедно напред, в името на Исус те молим и за изцерение на живота , умовете , душите и плътта,нашето минало,настояще,предстояще ,бъдеще на всеки един от нас поради тези неправилни начини на живот в които сме били и просим твоята , милост,помощ , благодат и протекция повече да не постъпваме по такъв начин
Ние приемаме сега твоята милост,прошка,изцерение,благодат в живота ни и нас и ти се доверяваме за всичко, и се оставяме в твоята ръка
В ИМЕТО НА ИСУС АМИН

===В името на Исус заставам пред тебе ГОСПОДИ ЙЕХОВА от името на целия ни дом /себе си,жена си,децата си, майка ,татко,– –родовете по майчина и бащина линия и поколенията им,всеки един от нас / домовете и семействата ни,живота ни, работата, здравето ни , взаимоотношенията ни принципи и начини на живот, мотивите ни,действията и делата и постъпките ни,
Господи,Ние изповядваме че сме грешени и се нуждаем от Теб и Твоята милост.Ние се покайваме за греховете си,Ние прощаваме на всички които по някакъв начин са ни обидили,ощетили и ограбили,Господи Йехова прости им защото те не знаят какво правят, прощаваме и на себе си за всички грехове които сме направили и в които сме стояли до този момент,Молим те Господи да ни простиш всички грехове,молим Те да ни омиеш в кръвта на Твоя син Исус който се пожертва за нас,Ние вярваме и приемаме всичко което Той направи за нас на кръста, и че възкръсна за нашето спасение.
В името на Исус те молим Господи.
Благодарим ти Господи за спасението и новия ни живот в Теб.
от sandi.;mitev
07 Май 2016, 11:32
 
Jump to forum
Jump to topic

ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА ХРИСТОС!

https://img-fotki.yandex.ru/get/45704/131013871.3/0_1c34ad_f1ced6f_orig

„Ще види плодовете от страданието на душата Си и ще се насити,
праведния Ми Служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него
и Той ще се натовари с беззаконията им.“ (Исая 53:11)

Понякога, чашата на сълзи прелива, а жизнените ни обстоятелства ни притискат сякаш като в менгеме, не оставяйки ни никаква надежда. Времето минава и ние започваме да си мислим, че сме оставени сами с нашата неволя и няма никой, който поне би могъл да ни изслуша.
В живота на Давид изглежда е имало повече горчиви моменти, отколкото сладки. Но когато около него всичко се е рушало и е нямало на кого да се опре, нито на приятел, нито на семейство, Давид е знаел, че Господ е неговата сила и защита по всяко време. Той никога не е видял Исус Христос, защото е живял хиляди години преди Него, но както всички израиляни, с надежда е чакал своя Месия, Който ще донесе спасението.
Давид е написал 22 псалм, когато му е било особенно трудно в живота. Бог е видял сърцето на верния Си слуга и е пожелал да го утеши. И така Святия Дух е показал на Давид чрез тази песен идването на Спасителя, Който ще вземе на Себе Си всички наши скърби.
22 псалм е признат за пророчески, защото говори за смъртта на Исус Христос, ние го виждаме напълно изпълнен в евангелието. Той е уникален в дълбочината на своето предвиждане за разпъването на Исус Христос. По времето на Давид, най-голямото смъртно наказание е било убиването с камъни. Разпъването като мярка на наказание е донесено в Израил от римляните 1000г. по- късно. Самият факт, че Давид е могъл да опише в псалма наказанието, което дори не е съществувало още, е просто чудо. Това пророчество му е разкрито чрез Святия Дух.

Заради нас Исус избра кръста!

Първите думи на този псалм са думи на Самият Исус Христос, висящ на кръста: „Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?“ Тези думи са пълни с пронизващата болка, когато идва разбирането, че за теб Бог вече Го няма, а за Бог ти вече не съществуваш. Всичко е свършено.Това е сравнимо със състоянието на човешката душа, която за греха й срещу Бога, след смъртта си се е озовала в ада. Няма път назад, няма възможност да поправиш грешката си. Наоколо е само мъчителното адско страдание. И всичко, което ти остава, е цяла вечност в ръцете на Сатана. Но ада е ужасяващ не само поради жестоките страдания на обитателите му, но заради това, че той е единственото място, което Бог е оставил.
Исус Христос, Божия Син, трябваше да премине през това, за да заплати за нашия грях, твоят и моят!
И сега започваме да разбираме по-добре психологическото състояние на Христос, когато Той се е молел в Гетсиманската градина. От осъзнаването на целия ужас на идващите страдания, на челото Му избила кървава пот. Много хора смятат, че тази пот е плод на въображението на евангелистите. Но това не е така. Това явление си има медицинско име - hematidrosis, от гръцките думи
haima-кръв и hidros -пот. Силен психологически стрес предизвиква при хората освобождаването на химични вещества, които разрушават капилярите на потните жлези и потта излиза примесена с кръв. Ние можем само да си представим каква силна вътрешна борба е имал Исус Христос! Три пъти Той е падал пред Бога и се е молел, ако е възможно да Го отмине тази чаша. Исус е знаел колко горчива ще бъде тя. Той е бил в човешка плът и като всички нас се е е страхувал от болката и страданието. Но като Бог в тази човешка плът, Исус е знаел, че няма друг път за изкупването на греховете на тъй любимите Му хора, освен Самият Той да плати този дълг, да понесе този тежък товар на тъмнина и мръсотия на кръста, после да иде в ада и така завинаги да унищожи разрушителната сила на греха, потапяйки я в святата Си кръв.
Може би близо до Исус е бил Сатана и Го е изкушавал да се откаже, може би той е шепнел на ухото Му с леден глас:“Слушай, какво Си намислил, това струва ли си? Да страдаш и да се мъчиш заради тези паднали човечета, които дори няма да оценят Твоята жертва!“ Сатана е знаел, че жертвата на Христос ще сложи край на неговата демонична власт над човечеството и завинаги ще го лиши от силата му. В този мъчителен момент се е решавала съдбата на целият свят. Ако Исус беше отстъпил тогава позицията Си на врага, днес ние с вас дори нямаше да имаме такава дума като „надежда“. Но слава на Бога, Исус избра кръста!
И взел всичкия човешки грях на Свойте рамене, Исус увисна на кръста. На него се е извършвало тайнствено действие- изкупление, разбираемо само от Бог, Христос и Сатана, но толкова неразбираемо от хората, заради които се е извършило.
„Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?“ Думите на този псалм от Давид са били добре познати на всеки израилянин. Затова, когато Исус висейки на кръста ги е произнесъл, всички е трябвало да разберат, че сега се извършва това спасение, което са очаквали от векове.

Моралното унижение и стъпканото достойнство.

Исус трябваше да премине през гнева на Своя Отец и да изпие чашата на наказанието за тези грехове, най- тежкото от които е било отделянето от Бога. В Исая 59:1-3 се казва:
„Вашите беззакония са ви разлъчили от Бога и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чуе. Защото ръцете ви са осквернени от кръв и пръстите ви от беззаконие, устните ви говорят лъжи, езикът ви мърмори нечестие.“
Бог не слуша грешника, ето защо Христос изцапан с нашия грях е извикал с горест:“Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?“ Дори ако отделянето Му от Отец е продължило само няколко мига, те са били за Него, Божия Син, непоносима болка. Цената за нашето спасение не е никак евтина! Исус, обръщайки се към Своя Отец, сам ни разкрива причината за отделянето Му от Него:
„Ти Си Святият, Който си възцарен сред Израилевите хваления.“ „Ти Си Свят.“ Какво общо може да има Святия Бог с подлия и нечист грях? Исус е бил опетнен, Той казва:“Аз съм червей, а не човек, укоряван от човеците и презиран от людете. Всички, които Ме гледат, подиграват Ми се, свиват устните си, клатят глава и казват:Той се уповава на Господа, нека Го избави, нека Го спаси, понеже има благоволение в Него.“ Тези думи са напълно изпълнени и ние го разбираме от евангелието на Матей, в което се казва, че намиращите се до кръста “Му се подиграваха, като клатеха глави“ и „Също и главните свещеници с книжниците и старейшините Му се присмиваха, Казвайки: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в Него! Уповаваше се на Бога, нека Го избави сега, ако Му е угоден, понеже каза: Божий Син съм.“
Те осмяли служението Му към хилядите хора, стъпкали в калта Неговото отношение с Бога, вменявайки Му вина за това, че е Божий Син, присмивали са се над Божествената Му сила, в която не са вярвали, дори след като Христос им е показал толкова много чудеса. Към това унижение трябва да добавим, че Исус преди да бъде разпънат на Голгота е трябвало да понесе жестоко бичуване, войниците Го облекли с червена мантия и надянали на главата Му венец от остри тръни, разиграли сцена като Му се присмивали и се кланяли като на юдейски цар. След това Го заплювали и Го удряли с тръстика по главата.
Когато четем за това, първото за което си мислим е за моралното унижение, което е трябвало да преживее Исус. В действителност, човешкото достойнство е било стъпкано. Исус е бил още и Бог, Цар на вселената, Вечен, Свят и Всемогъщ, властта и величието на Който дори не сме способни да осъзнаем. И този Цар е оставил Своя трон в Небето, за да стане човек! Той се е унизил и е приел човешка плът, за да дойде близо до нас, хората и да понесе нашето бреме, да понесе на Себе Си нашите скърби, за да не може никой от нас сега да каже за Него: „Той е Бог, как може да разбере нашите слабости?“

Непоносимите физически мъки.

Има още някои неща, които ни откриват какво още е чувствал Христос в онези моменти. Римското бичуване, което Той е преживял е било нещо много жестоко. Обикновено са се прилагали 39 удара с камшик, но понякога и повече, в зависимост от настроението на изпълнителят. Камшика е представлявал ленти от кожа, в които са били вплетени метални топчета и парчета кости. Ударът с него оставял дълбоки кръвонасядания, които впоследствие се превръщали в отворени рани. Поради голямата кръвозагуба, кръвното налягане на човек падало и той губел съзнание. За да се компенсира обема на кръвта, тялото се нуждае от течности, така че настъпва мъчителна жажда.
„Разлях се като вода и разглобиха се всичките Ми кости, сърцето Ми стана като восък, разтопи се сред вътрешностите Ми. Силата ми изсъхна като чиреп и езикът Ми прилепна за челюстите Ми, и Ти Си ме свел в пръстта на смъртта.“
Поради силното потене, разпнатия човек се е мъчел от силна жажда. Потвърждение за това намираме в евангелието от Йоан гл. 19:28-29. Изнемогващият Исус е казал:“Жаден съм.“ Наблизо е имало съд с оцет и войниците надянали на тръстика напоена с него гъба, и дали на Исус да пие.
Особеност на разпъването е, че когато човек виси прикован на гвоздеите, мускулите му са за известно време на границата на напрежението, после те не издържат и се отпускат и тялото увисва. От дългото висене всички кости започват да се изместват под натиска на тялото, двете рамена се измъкват. Не е чудно, че Исус е чувствал сякаш, че костите Му се разглобват. Също така, Той казва:“Мога да преброя всичките Си кости.“ Това трябва да е била непоносима болка, от която всяка кост стене. Освен това, когато ръцете на Христос били приковани към гредата на кръста, медиалният нерв, отиващ в китката на ръката се е разкъсал. Всеки от нас познава неприятната болка, когато си удари лакътя, там също преминава подобен нерв. Според доктор по медицина, болката, която е изпитвал Исус може да се сравни с болката, когато един нерв се изтръгва с клещи. Същото е било и с краката. Това е неописуема мъка.
Думите на Давид, с които описва мъките на Христос са по-приятни за ухото от медицинските факти, но ние не трябва да си затваряме очите и запушваме ушите за тази ужасна болка, сякаш тя не е съществувала. Трябва да сме наясно с това, което е понесъл Исус заради нашето спасение.

В обкръжението на жестоката тълпа.

В псалмите, Давид казва, че враговете му са го заобиколили и се радват на скръбта му:“Много телци ме обиколиха, силни васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си.“
Така и Исус висящ на кръста, е бил заобиколен от недоброжелатели.
„Защото кучета Ме обиколиха, тълпа от злодейци Ме окръжи, прободоха ръцете Ми и нозете Ми.“
По онова време са наричали кучета езичниците, но римските легионери разпънали Христос, също са били известни с това име. Васанските бикове са били известни с огромния си размер и голямата си сила. Споменават се и дивите волове, които са се славели с жестокостта си, и които не пощадявали нито човек, нито животно, ако попаднат на пътя им.
Тълпата около кръста с Исус трябва да е била наистина поразителна със своята жестокост и нечовечност, щом Давид споменава кучета, лъвове, свирепи бикове и диви волове. Никой от нас не би си пожелал такава смърт.
Намирайки се в горнилото на страданието, Давид се е молил:
„Но Ти, Господи, да не се отдалечиш, Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал.“
Лъвът е гладен за плячка и ревящ. В Библията, този образ често се използва, за да опише Сатана. Апостол Петър казва за него: "Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне"
Очевидно, освен Исус, никой от присъстващите на Голгота не е знаел какво се случва там, не във физическия свят, но в духовния свят. Злото царувало в душите на хората и наистина спечелило победа, но само за известно време.
Цената е платена. Бог те очаква.

Исус е висял на кръста изоставен от Бог и от хората, такава е била цената на спасението- за да не бъде днес никой от нас забравен и изоставен от Бога! Исус е изпил тази чаша до дъно, казвайки:“Свърши се.“Това е бил един невероятен Божий план за спасението на всеки човек. В Библията се казва, че Исус е бил предаден във властта на хората според Божия план, а те са Го приковали и убили чрез ръцете на езичниците. Но Бог Го е възкресил „като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.“ (Д.А. 2:24)
Там, на кръста, Исус победи смъртта завинаги, счупи оковите на греха, и ни даде свобода. Затова, всеки който днес идва на Голгота, за да измие греховете си чрез кръвта на Исус Христос, получава прощение и дара на вечния живот.
Ние трябва да помним, че сме изкупени с много скъпа цена- цената на кръвта на Божия Син! Не чрез нашите добри или религиозни дела, не чрез нашата праведност ние се спасяваме, а чрез кръвта на Исуса Христа! Бог ни дава даром това спасение, когато отворим с вяра сърцето си за Христос.
Давид в своето пророчество е могъл да види само сянката на бъдещето спасение, но Божията милост и любов са го потресли толкова, че той е възкликнал:“Вие, които се боите от Господа, хвалете Го!...Защото не е презрял и не е пренебрегнал скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него.“
Бог знае всички наши проблеми и е близо до всеки, който Го призовава, и който Го търси, се утешава от Него. Бог няма място сред горделивите, сред издигащите своето „аз“ и надяващите се на своята мъдрост, но живее в сърцата на тези, които са направили Него най-ценното си съкровище.
В псалма се казва:“На Тебе се уповаваха бащите ни, уповаваха се и Ти ги избави. Към Тебе извикаха и бяха избавени, на Тебе се уповаваха и не се посрамиха.“
В този псалм, всеки от нас е наречен „слизащ в пръстта и неможещ да опази живота си.“ И наистина, грехът ни е направил смъртни, и никой от нас не може да продължи живота си и да надхитри смъртта. Само Христос чрез Своята жертва е разкъсал връзките на смъртта и е отнел всичката й сила!
Пророк Осия, живял 750г преди Христос, пророкува:
“От властта на шеол ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. О, смърт, къде ти е жилото? О, аде, къде ти е погублението?“
Давид казва:“Смирените ще ядат и ще се наситят, ще хвалят Господа онези, които Го търсят, сърцето ви нека живее вечно.“
Давайки ни очистение чрез Своя Син Исус Христос, Бог ни чака да дойдем при Него и да Му се поклоним, да помолим за прощение на греховете си и да Му отдадем благодарното си сърце.
През каквито и трудности да преминаваме в живота си, каквито и обстоятелства да ни притесняват, Бог доказа Своята любов към нас на кръста. Пътят е отворен. Той ни призовава да дойдем при Него такива, каквито сме, с всичките ни проблеми, тревоги и нужди. Предателство, загуба на близки, неуспехи в работата, болести, липса на средства и т. н. Всеки от нас е бил някога потиснат и депресиран от това, което е видял вдушата си. Колко често губим всякакво чувство за собственото достойнство. Нас ни огорчават и ни вкарват в ъгъла собствените ни грехове и безсилието ни да се справим с тях. Може би и нашите сърца стават толкова слаби, че приличат на разтопен восък, както се казва в псалма. Но каквото и да става вътре в нас, Бог вижда в сърцата ни.
Приятелю, Исус Христос страда, за да ти подари живот и свобода. Иди при трона на Разпнатия за теб и остави там всичкия си товар.
Поклони се пред жертвата на Христос!
Превод: Светлина за теб
от rex1978
05 Май 2016, 23:56
 
Jump to forum
Jump to topic

Неемия 3:1

„Тогава първосвещеника Елиасив и братята му свещениците станаха та съградиха овчата порта; та я осветиха и поставиха вратите ѝ дори до кулата Мея я осветиха, до кулата Аненеил.“ (Неемия 3:1)

В книгите Ездра и Неемия виждаме остатъка от израилския народ да се връща в земята след седемдесет годишно робство. В Неемия се говори преди всичко за съграждане на разрушения град Ерусалим. В трета глава се разказва за строеж на стената. Изграждаха я хора с различни професии и се забелязваха съществени различия в количеството и качеството на работата. Заслужава си усилията внимателно да се прочете цялата глава.
В началото на изброяването е първосвещеникът. Добър пример ли беше той? За съжаление, не. Какво липсваше, когато бе построена и дори осветена портата? Най-важното, овчата порта нямаше нито ключалки, нито лостове. Не можеше да се затваря. Каква беше причината? Елиасив имаше сродник от враговете на Израил (Неемия 13:4-9). На врага бе оставена пролука, за да се влиза в града. И каква хула против Бога е, че нещо, което е предназначено за Божиите враговете, се освещава и посвещава на Него.
За нас стената е символ на отделяне от всякакъв вид зло. Нека се пазим от изричането на красиви думи, ако не възнамеряваме последователно да преживеем отделянето. Това е оскърбление спрямо Бога. Пролуката, която оставяме, вреди на нашето семейство и на свидетелството на местното събрание. Колко сериозно!

http://rozasaronova888.blog.bg/drugi/2016/05/07/neemiia-3-1.1449829
от anah_su_namun
08 Май 2016, 04:23
 
Jump to forum
Jump to topic

Христос е омилостивението за нашите грехове

„Христос е омилостивението за нашите грехове.“ (Йоан 2:2)

От старозаветната история за Исав и Яков знаем, че между двамата братя имаше конфликт. Ревека беше посъветвала своя син Яков: „Стани, та бягай при брата ми Лавана в Харан и преживей при него известно време, доде премине яростта на брата ти - доде премине от тебе яростта на брата ти, и той забрави това, което ти си му сторил.“ По този начин тя му направи много лоша услуга, понеже забравената вина никога не е автоматично простена вина!
Давид представя нагледно своята опитност: „Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна в лятна суша.“ Бог взема мерки. Неговото търпение желае да ни доведе до осъзнаване на греховете ни и признаването им без оправдания. Понеже Христос умря точно за това на кръста, за да покрие беззаконията ни. Ако ние, човеците, сами можехме да направим това, Той нямаше да даде живота си за нас. Онзи, който е откровен за греховете си и ги изповяда пред Бога, ще получи незабавно прощение! Давид продължава: „Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих. Казах: „Ще изповядам пред Господа престъплението си и Ти прости вината на греха ми ... с песни на избавление ще ме окръжаваш!“

http://rozasaronova888.blog.bg/drugi/2016/05/01/hristos-e-omilostivenieto-za-nashite-grehove.1448595
от anah_su_namun
05 Май 2016, 23:37
 
Jump to forum
Jump to topic

Там при реката !

http://www.youtube.com/watch?v=ZGZRCIQezE8

1.Искаш ли сега да дойдеш
Там при реката
При реката, с живата вода
Жаждата утолява
жаждата в душата
За любов, за мир и красота

Там, при реката ти ела
Там, там при живата вода
Влез и в нея цял се потопи
От водата и Духът се днес роди/2

2.Гълъб бял над теб ще слезне
Там при реката
И със сила, Той ще те дари
Чудна радост ще усетиш
радост в душата
С нов език ще Му благодариш

Там, при реката…

3.Като цвете ще разцъфне
Твоето сърце
И при хората ще слезеш
С грейнало лице
Нова правда ще разнасяш
вредом по света
Правдата на Господа Христа

Там, при реката…

http://www.trinity-bg.org/songbook/051.html
от spravedliv
20 Май 2016, 21:13
 
Jump to forum
Jump to topic