ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 23 Окт 2017, 10:47 Разширено търсене

Търсенето върна 649 резултата

Return

Re: Тържество на Православието

Ееех брат Милко! :friends: Къде виждаш дух на гордост брат Милко? За какъв "дух на гордост" говориш тук? Кой да е горд? Кой е самохвалник? :scratch: Ти църковния клир ли визираш като горделивци и самохвалници? Смирението пред Христовия клир ли те отблъсна от Църквата Христова, та гордо заора в нивата на протестантизма? Верно! Там поне на книга, условно не се подчиняват на пасторското съсловие, уверявайки ни, че се подчиняват само на Бога/те и на Него толкова се подчиняват.../. Думи, многословни думи брате!!! Това точно е фарисейското, а не служението на православните клирици! Ако ти се чувстваш достоен защо ти лично не пое пътя на свещенството? Особено в годините на атеистически терор!!! :roll_eyes11: Онези ли, които са поели кръста на свещеничеството - със своите права, дадени директно от Бога и отговорности пак пред същия Бог ти наричаш фарисей, горделивци и самохвалници? Или онези, които не зачитат тази власт и най-вече поради това са се отцепили от тялото Христово, наричайки с какви ли не епитети Божите служители? Но такива хора не са ли онези, които незачитат властта на поставените в Църквата канонически клирици и се бунтуват срещу създадения в Църквата от Христос ред...? Кои в изброените случаи са горделивите? Освен това вероятно си даваш сметка, че в българския език има разлика между лично достойнство и горделивост. Първото е похвално качество. Човек има право да се гордее с онова, което е той, а не да се срамува от себе си и делата си. Не говори ли за това и свети апостол Павел: Римляни 5:11
"И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение." А на друго място същият апостол добавя: 2 Коринтяни 10:17 "А който се хвали, с Господа да се хвали." Та нима хвалбата като лично достойнство, гордост със себе си не е за подражание? Нима личното достойнство се осъжда? Второто понятие - горделивостта, която в болшинството случаи граничи с високоумието, а на едно място в Писанието е наречена "гордост житейска" обаче, е негативно качество, защото човекът се опитва да се представя пред останалите с онова, което той не е, с придобивки, които не са негови или качества, които той сам не притежава. И за него свети апостол Павел също ни поучава:
" И не се хвалим с това, което е вън от мярката ни, то ест, с чужди трудове , но имаме надежда, че с растенето на вярата ви, ние ще имаме по-голяма област за работа между вас, и то премного,16 така щото да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с готовото в чужда област ." /2 Коринтяни 10:15/. Православните свещеници са от Бога поставени човеци, които чрез тайнство свещенство са дарувани от Бога с определени харизматически дарове и качества, които действително са гордост за тях и за ония, които те представляват. Аз също се гордея с един горд и достолепен свещеник - добър християнин, почтен човек и отличен клирик. И зная, и съм убеден, че смирението ми пред сана е смирение пред Христос, послушанието пред църковния клир е послушание на Бога, което Той ще ми счете за правда. За това ни насърчава и самият апостол Павел:
"С това не препоръчваме себе си изново на вас, но ви даваме причини да се хвалите с нас, за да имате що да отговорите на ония, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето."/2 Коринтяни 5:12/.
от stucyte
13 Май 2016, 20:45
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Любимият на цяла Русия марш „Прощаването на славянката“ и българският му произход

Наистина ти благодаря от сърце брат spravedliv! Поставил си на вниманието ни една колкото известна, толкова и човешка песен. Едва ли някой щеше да знае толкова неща за нея ако не беше така интересно и актуално поставена във форума. :friends: :thank_youthank_you: :good:
от stucyte
13 Май 2016, 00:06
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Петък 13-и

Въобще не обръщам внимание на числа и дати; далеч съм от тези суеверия.
от Александър
15 Сеп 2013, 18:54
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Петък 13-и

stucyte » 13 Май 2016, 16:07 написа:Да Йолке, и аз няколко път се бях сещал за брат КЛС от Китай... Защо ли не пише вече във форума!!? :roll_eyes11:


Забравили са ни нещо. Но пък винаги след дълго спиране на форума поради обновление, проблем или сървър посещаемостта нараства двойно. Вчера е имало над 4 000 посещения
от Венци Тоневски
13 Май 2016, 17:22
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В Една Света Съборна и Апостолска Църква

Напълно съм съгласен с горе-написаното! Същите доктринални идеи съм излагал и аз в този форум! Проблемът е, че на мнозина те не им изнасят - било от чисто човешка гордост, било от невежество, било поради ожесточено сърце срещу Христос и създаденият от Него църковен ред/Църква/. Парадират за някакво идеално общество от светии, което обаче щяло да се състои в Небесното Царство, за някакъв неясен сбор от верни християни, които обаче само Бог знаел и какво ли още не, само и само, за да избегнат реалността на създадената от Христос и Неговите апостоли, учена и ръководена през вековете от Светия Дух земна Църква Христова, на Която сме задължени като християни в догматическо и съборно-каноническо отношение смирено да се повинуваме.Това според хора, съзнателно самоотлъчили се от Църквата било църковен диктат, в нашия форум беше сравнено с гордост, високоумие и фарисейство.... Иначе е ясно и не смятам, че въобще нито от страна на Писанието, нито от страна на Преданието подлежи на дискусия. Ако хората нямаха нужда от организирана християнска еклесия/църква/ Бог, Който най-добре познава човешките потребности, нямаше да я създаде Сам, нито пък щеше да оцелее през превратностите на изминалите хилядолетия, съхранявана и поучавана от Божия Дух... Не случайно в християнската апологетика оцеляването през времето на Христовата Църква се сочи като най-очевадното свидетелство за Божие чудо. Благодаря на брат spravedliv . :thank_youthank_you: :friends:
от stucyte
15 Май 2016, 13:19
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Евреи 9 и защо не съм православен

안녕하세요!! ^^

Искам да отговоря тук на Иван Иванов, защото нещо не стана с fb профила.

Btw, Йоли здравей!!! ^^ :smileheart: Stucyte, здравей!!! :thank_youthank_you: :yess:

@Иван Иванов: "Христос каза че Божието царство във вас е. Това че се гордееш и стоиш под името Православнна църква не те ползва с никаква привилегия и награда пред
Бог, пред имена като Евангалисти и други. Бог не гледа на лице а на сърце, тоест по дух, защото Той е дух.Църквата, това са всички които са с новороден дух, кръстени в Святият Дух изграждащи се по образа на Христа.
И Неговите последователи ще му се покланят с Дух и Истина." - Нали това казах и аз. И не се "гордея", че съм Православна, а обичам, пазя и защитавам вярата си в Христос. Гордея се само с Христос и с нищо друго. Мога да се хваля само с това, че Той даде живота си за мен (и всички нас) без да го заслужаваме. Просто защото ни обича. :heart: ^^
"Какви са плодовете на тъй наречената Православна църква? Изцеляват ли се болни хора, има ли радост сред поклонниците?" - Да. "Говорят ли се небесни езици?" - Не. Защото, тези езици, които хората започват да говорят много напомнят на състоянието на транс в което изпадат шаманите, врачките, врачоците и т.н. Вие ги наричате "Небесни", но може и да са демонски. Плюс това църквата не е някакво шоу, което да удивлява хората.. А свято място на мир, където да срещнеш единственият Спасител на душата си - Господ Иисус Христос. Място където обитава Святият Божи Дух и където подобава човек да бъде тих и смирен и да говори с Бога вътре в сърцето си.
Ето за тези стихове си мисля: „Внимавайте и не позволявайте на никого да ви заблуди! 6 Ще дойдат много хора, които ще използват името ми, ще се представят за мен и ще измамят мнозина.7", "Ако тогава някой ви каже: «Вижте! Тук е Месията!» или «Вижте! Ето го там!», не му вярвайте. 22 Ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще извършат знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, дори и избраните." ..ще извършат знамения (!) и чудеса (!), за да измамят, ако е възможно, дори и избраните. На мен лично тази работа с езиците ми напомня на тези стихове. Не трябва да се хвалите със знамения и чудеса. Православната църква съществува много по-отдавна и изведнъж се появяват секти и деноминации, които демонстрират чудеса облягайки се (уж) на Божието Слово. Значи Бог не е бил с хората допреди да дойдат Петдесятниците и Адвентистите? Каква е ползата от говоренето на неразбираеми езици със съмнителен произход, които никой не разбира? Дори хората, които ги говорят не разбират какво говорят! Ами и шаманите и врачките правят това! :scratch:
Цитирам пак уважаемият г-н Иванов: "Времето е близо и избраните израстват духовно и се движат все по-мощно в любовта като градят Царството на Христос в сърцата си," Точно това правя и аз, всеки ден. Малко е нагло обаче да заявявате така гордо и самоуверено, че точно вие сте избраните. Нима вие сте този, който може да отсъди кои Християни са "избрани" и кои не? Аз ще ви кажа кои са избрани според Божието Слово- тези, които обичат Бога и Го познават. Може да са Католици, може да са Адвентисти, Православни или просто Християни. Да "Бог не гледа на лице а на сърце, тоест по дух, защото Той е дух." - Именно! Бог не се интересува дали се наричаш Евангелист, Католик, Адвентист или Православен. Това са само имена за пред хората. Бог добре вижда в сърцето ти и те познава- знае кой истински Го търси и обича, познава всяка твоя мисъл и цялата ти душа. Истинският Християнин и Бог са приятели и вървят заедно през този живот, докато не дойде времето да се срещнат. "..а не както ти каза да стоиш в утвърдилата се Православна църква, и ДА тя наистина много добре се е утвърдила че чак е спряла и втърдила." Не говори така за Христовата църква. Може да е пасивна, но и по времето на Турското робство, точно Православната църква е запазила вярата, традициите и България. Издържала е 500 години робство при мюсюлмани и дори атеистичния комунизъм за който дядо ми ми разказва не е успял да я разруши.. И не се е поклатила, останала е. Защото Бог не е позволил да се разруши. И изведнъж никнат разни новоизлюпени секти и деноминации наготово, без да са претърпяли нито ислямско иго, нито гонения, нито опожаряване на манастири (тези деноминации нямат манастири всъщност..), нито нищо.. И ти казват "Ние сме избраните, елате да ви отворим очите и да ви покажем истината! Ние изцеляваме и говорим езици!"
Добре поне, че не левитирате, защото тогава нещата съвсем щяха да заприличат на някой култ. Може би съм малко рязка (моля Бог да ми прости ако е така и ако греша..) но просто това как яростно нападате Православната църква не изглежда никак добре. Сигурна съм, че и измежду вас има много истински Християни, които ще бъдат спасени, но това няма да е благодарение на деноминацията, а на Бог и Божието Слово, на Христа. И на решението на самия човек да следва Христа.
"Дано Господа Исуса ти отвори очите, та да познаеш истината защото тя ще ни направи свободни. Алелуя" Значи твърдиш, че за да следвам Христос трябва да се откажа от Православната вяра и да дойда във вашата деноминация? Защото там е истината? Другите грешат? Така казват всички секти! Господ Иисус Христос отдавна ми е отворил очите и го прави всеки ден, всеки ден ме учи на нещо. От малка съм познала Истината и тя ме е направила свободна. Истината, че Иисус Христос е моят Бог и Спасител, който проля кръвта си, за да плати за греховете ми и да ме откупи, Който умря вместо мен, за да имам вечен живот. Който ме учи да не следвам света, а само и единствено Него. Да намразя греха и да върша само Богоугодни дела като се противя на дявола. Това е Истината. Тя не е само във вашата деноминация. Когато дойде Новото Небе и Новата Земя ще има спасени Християни от всички деноминации, Християни, без определена деноминация, всякакви хора с чисти сърца, кръстени с Дух и Истина, умити в Христовата кръв. Може да са Католици или Протестанти, Православни, Адвентисти, Евангелисти, да, Петдесятници- всякакви! Затова аз нямам никакъв проблем да присъствам на събрание на Евангелисти, да вляза в Католическа църква и да се наричам Православна Християнка, каквато съм от бебе. Аз с радост ще присъствам навсякъде където се говори за моят Бог Иисус Христос и където Святия Дух обитава! ^^ <3 Но хора, които твърдят, че са единствените избрани и ми казват "тук е Христос!", "там е Христос!", "не е при вас!".. На тях ли да вярвам или на Христос, Който е с мен през целият ми живот? Когото познавам и Който ме познава? Аз обичам всичките си братя и сестри в Христа, независимо от деноминацията! Вас също! Но моля ви, спрете да клеветите Православната църква, която е дом на Святия Дух и която дявола всячески се опитва да омаскари и очерни.
от cherryblossomangel
01 Сеп 2014, 17:48
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Евреи 9 и защо не съм православен

stucyte написа:Обичам Православната Църква - и храма, и хората, и богослужението. Там се чувствам благословен... Благодарен съм на Бога за това! :friends:


Аз също се чувствам така! ^^ Слава на Бога! :heart:
от cherryblossomangel
01 Сеп 2014, 21:42
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В Една Света Съборна и Апостолска Църква

Болгаролюб си го знаем, че има пиперлив език, но е нашо момче. Не е лош човек.
от Венци Тоневски
16 Май 2016, 12:00
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Пребиха свещеник посред бял ден в Стара Загора

Простотията не ходи по гората а по хората.Тия умници са си позволили наглостта да докачат зеницата на Господа и по тая причина ще бъдат твърде бързо наказани .Няма да им се размине вярвайте ми,говоря от опит.
от Стефан Чаков
16 Май 2016, 21:09
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Самоубийствената спирала на Путин

Ей опасен си значи... :=D Знаеш, че нашата вечна дружба някаква си политика не може да я развали... И се възползваш... Ах тиии... :=D

Ще си спорим по темата. Няма проблем. :good:
от Theodora V
16 Май 2016, 22:31
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Евровизия 2016

Благодарността на Поли при идването и на летище София към всички българи е достатъчна награда за тях. Нейната радост от сплотеността на народа ни, единството на народа поне по една народна кауза е много показателна. Това младо момиче се гордее от сърце, че е българка, че е част от този подкрепил я народ! Тя предварително е посветила евентуалния си успех на България, на всички нас! Бог да я благослови в певческата и кариера! :smileheart:
от stucyte
15 Май 2016, 22:34
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Евровизия 2016

Интересна прическа имаше нашата певачка :) Тука има, тука нема...
от Венци Тоневски
16 Май 2016, 11:03
 
Jump to forum
Jump to topic

И ние сме познали и сме повярвали любовта ...

„И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов.“ (1 Йоан 4:16)
Бог е източникът на всички наши благословения; всичко родено от сърцето Му. По това познахме любовта Му, че не пожали Своя Единороден Син, а Го предаде „за всички нас“, за да ни спаси.
Понеже чрез Господ Исус сега сме примирени с Бога, изключително благословение е да видим, че нищо, абсолютно нищо не беше необходимо, за да насочим Божието сърце към себе си. Делото на Христос за нас и делото на Святият Дух вътре в нас, имаха и имат за цел да обърнат сърцата ни към Всевишния. Но Неговото сърце е било изпълнно с благодат спрямо нас: именно Неговата любов Го подтикна да даде Своя Син да умре за хората. Наистина: „Бог е любов“; Той не се променя.
И по тази причина изобилните благословения на Неговата благодат са ни гарантирани завинаги; не чрез това, което сме или сме направили, а чрез това, което Той е и което Той е извършил за нас в Исус Христос.
Възможно ли е сърцата ни да останат безразлични спрямо подобна любов, да се отдалечим от нейната близост? Нашите сърца желаят винаги да пребъдват в любовта Му, да Го прославяме, като принасяме много плод!
http://rozasaronova888.blog.bg/drugi/2016/05/18/i-nie-sme-poznali-i-sme-poviarvali-liubovta.1452212
от anah_su_namun
19 Май 2016, 16:57
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Съмненията на Чарлз Дарвин

Има една много интересна книга - "Произходът" от Ървинг Стоун. Тя е в два тома и представлява романизирана биография на Чарлз Дарвин.
Авторът, който е известен със своите биографични романи, е изследвал подробно живота на Дарвин.
Чарз Дарвин произхожда от заможно семейство баща му е бил лекар, дядо му също. Още от дете се увлича от природата, събира насекоми и растения, чете научни книги по естествознание. Започва да учи медицина, но скоро напуска тази специалнос и се прехвърля богословие. Когато завършва, щастието му се отдава и той е включен като естествоизпитател в екипажа на кораби "Бигъл", който прави петгодишна обиколка на земното кълбо. През това време Дарвин усърдно събира материали и образци, наблюдава хора от различни раси. Така у него постепенно се оформя идеята, че днешните форми на живот са се получили в резултат на дълга еволюция. Завръщайки се в Англия, той се отдава на научна работа и създава своите трудове.
Интересното за Чарлз Дарвин е, че той никъде не работил на заплата. Цял живот прекарва като рентиер. Освен наследството от баща му, към семейното благосъстояние се прибавя и зестрата на жена му, която е дъщеря на фабрикат. Купува имение край Даун, където далеч от суетата на големият град работи на спокойствие.
Съпругата на Чарлз Дарвин е силно вярваща. Тя не споделя възгледите на своя съпруг. Самият Дарвин е бил доста колеблив. Приема съществуването на Бог, но счита, че светът не създаден за шест дена, а за милиони години еволюция. Всъщност счита еволюцията за инструмент в ръката на Господа. Страхувал се от публични диспути, поради, което не и присътвал на тях да защитава своята теория. Споделял е малтусиански и расистки възгледи. Според него, след като по-неприспособените организми загиват, редно е и по-непълноценните раси също да загинат. Тогава теорията за непълноценността на расите се е приемала за нормална. Считал е, че човек произлиза от маймуната, но сам е казвал, че липсват преходни форми, които да потвъртят това. ( Преходни форми не са намерени и до ден днешен ).
Но Дарвин не работи само върху еволюцията. Всъщност трудовете му по еволюция, са малка част от неговото научно творчество. Най-големи по обем, и почти непознати са работите му по геология. ( Като студент е участвал в геоложка експедиция заедно с един от светилата на тогавшаната геология Адам Седжуик ). Работи върху коралите, петрографията и утаечните пластове. Има големи заслуги върху изясняване на процесите на почвообразуване, и ролята на дъждовните червеи за плодородието. Пише студии върху селекцията на селскостопанските растения и животни. Може да се каже, че поставя началото на екологията - наука за взаимоотношенията на животните с околната среда, и етимологията - за поведението на организмите.
от Александър
15 Сеп 2015, 16:13
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Съмненията на Чарлз Дарвин

О, напротив. Не мисля, че изопаченият неодарвинизъм ще властва во век и веков в науката и че децата ни ще бъдат учени в училище, че имат предци маймуни до безкрай.
от Theodora V
15 Сеп 2015, 21:03
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Съмненията на Чарлз Дарвин

"( Като студент е участвал в геоложка експедиция заедно с един от светилата на тогавшаната геология Адам Седжуик )."

Да, Седжуик е признат за един от най-добрите в областта за всички времена.

Дарвин е търпял доста критика относно теорията си от Луи Агаси - изключителен учен, но не се е вслушал в думите му. Изобщо, за времето си е бил изключително критикуван, но е предпочитал да подминава критиката, тъй като тогава би му се наложило да ревизира своята теория - нещо, което той не е искал да направи по обясними причини - тя е била набрала скорост, работено е било доста по нея, отделно и финансовият фактор е изиграл своята роля.
от Theodora V
15 Сеп 2015, 21:22
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Съмненията на Чарлз Дарвин

ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЪТВОРЕНИЕ

Това е основният избор, пред който се изправят всички младежи, обучавани в държавните училища. Еволюцията в една от няколкото й форми се преподава като установен факт и в Англия еволюционистите отчаяно се борят креационизмът да не се преподава в училище. Нито еволюцията, нито креационизмът могат да бъдат доказани чрез научни изследвания. Те могат само да бъдат приети като факт, следователно и двете убеждения са религиозни по същността си, а не научни. Ученият еволюционист и ученият креационист изучават едни и същи данни, различни са само техните заключения. Предположенията и на двамата се основават върху вярванията им, на еволюциониста - че няма Бог, на креациониста – че Бог съществува. На еволюциониста – че животът е възникнал случайно, на креациониста – че Бог е сътворил живота. Очевидно е, че и двете убеждения не могат да бъдат верни едновременно. Ето защо някои правят опити да смекчат тяхната позиция, като полагат усилия да ги свържат и да оформят някакво междинно становище. Но можем ли да вярваме на някого само защото умее ясно да показва, че е високоинтелигентен и има много познания? Трябва да признаем, че и високоинтелигентният човек може да се заблуждава и не е непогрешим.

Тъй като се занимавах с наука и бях убеден еволюционист, започнах да задавам въпроси (както би трябвало да постъпва всеки добър учен), за да установя фактите, които стоят в основата на еволюционната теория. Бях поразен, когато открих, че няма твърди доказателства, че еволюцията се е случила и продължава, нито има неоспорими свидетелства откога точно съществува земята. Също така разбрах, че тези, които ми преподаваха и ме изпитваха, бяха неспособни да предоставят необходимите убедителни доказателства за онова, на което ме обучаваха и което очакваха да възпроизведа в моите изследвания.

Освен това с времето установих, че има две различни групи еволюционисти. Едните бяха много ядосани, когато задавах въпроси, на които не можеха да отговорят, а другите отхвърляха въпросите ми, защото ги определяха като наивни. Срещнах само двама еволюционисти, готови да обсъждат тази тема. За съжаление тогава нямах знания за креационизма и не можех да отговоря на въпроса им какво бих поставил на мястото на еволюцията.

Цялото разбиране за еволюцията по това време се основаваше върху теорията и предположенията на Чарлз Дарвин. Когато прочетох неговия труд „Произход на видовете" осъзнах колко ограничени са неговите доводи и че теорията му се гради върху хипотези без доказателства. В началото на всяка глава той излага едно предположение и до края на главата разсъждава върху него. В заключение обобщава, че е доказал становището си, а следващата глава изгражда върху това "доказателство". Но очевидно не борави с никакви научни факти. Тогава се замислих над въпроса за „естествения подбор" т.е. оцеляване на най-приспособените. Несъмнено – ужасяващ подход. Силните унищожават слабите.

По-интелигентният измества човека с по-слабо развит ум. Жестока смърт е жребият на тези, които еволюцията определя като по-маловажни в битката за оцеляване. Това не само противоречеше на картината, която виждах около себе си - изобилие от красота, всяко животно и растение има своето място в цялата схема на живота, - и даваше основание да се развива т.нар. евгеника (наука, чиято цел е да се подобряват качествата на човешката раса чрез специален подбор, както и да се преследват хора, смятани за по-низши по скалата на еволюцията). Евгениката произлиза от теорията за еволюцията, и Хитлер избива евреите, тъй като е убеден, че не са пълноценни човешки същества. Сталин преследва и убива тези, които не харесва, и десетки хиляди части от телата на австралийските аборигени може да се видят в различни части на света като музейни експонати. Много от тях са избивани с цел учените да изследват техните черепи или мозъци. И всичко това - в името на Дарвиновата еволюция! Неодарвинизмът се зароди по същото време и тъй като живеех в област от Англия, която е богата на вкаменелости, събирах много останки и се срещах със специалисти, които очаквах да ми помогнат за разпознаването и датирането им. Те бяха прекарали по-голямата част от живота си в изучаване на конкретни части от тези вкаменелости, но не можеха да отговорят на моя по-голям въпрос за произхода на различните форми на живот. Тогава се обърнах към по-ранни автори като Лайъл, който пише книгата „Принципите на геологията", оказала голямо влияние върху Дарвин. Там Лайъл твърди, че земята е на милиони години. После разбрах, че авторът всъщност е адвокат, който се е занимавал с право за кратко и не е имал образование по геология – бил е пълен дилетант в тази област. А Дарвин се оказа провалил се богослов със склонност към изкуството, но в крайна сметка избрал да бъде нещо като натуралист. Капитанът на "Бийгъл", кораба, на който Дарвин плава до островите Галапагос, в дневниците си не пише особено ласкаво за неговите способности. По-късно, за мое учудване, разбрах че Дарвин е плагиатствал повечето от теориите си, и то много от тях - от своя дядо.

Но това, което най-много ме изненада, беше че в неговите разработки животните и растенията се явяваха напълно формирани и никъде не беше открита вкаменелост на преходна форма. Дори да се намекваше, че такива преходни форми ще бъдат предоставени при по-нататъшните изследвания, тези обещания оставаха неизпълнени. И днес нищо не се е променило. Никъде в света не може да се намери пълна геологическа редица, и т. нар. вдлъбнатини с наченки на хриле в човешкия ембрион всъщност са просто гънки, които по-късно се развиват като различните части на челюстта. В действителност развитието на човешкия ембрион в утробата не повтаря стадиите на развитие, през които според еволюционистите човекът е преминал от случайното развитие на живота до пълното му оформяне като homo sapiens. Разбрах, че са ми преподавали лъжи. Никой не беше способен да обясни как химичните елементи са се превърнали в живи организми, нито да обоснове конкретно прехода между човекоподобните маймуни (шимпанзетата) и човека (само 200 гена са различни при човека). Докато изследвах тези теории, открих, че всички факти на практика са доказателства срещу еволюцията.

За съжаление се оказа, че има и християни, които заемат компромисна позиция, като се стараят да пригодят към своята теория дългия период от време, необходим за разгръщането на еволюцията. Сякаш този "дълъг период" е доказан факт.

Така се сблъсках с „теорията за промеждутъка", предложена от Дж. Дарби и други автори в Англия. Според нея съществува явен промеждутък от време, делящ събитията от ст. 1 и ст. 2 в Бит. 1 гл. За да се избегне това, в някои преводи ст. 2 гласи: „земята стана неустроена и пуста...". Но еврейската дума, използвана тук (хав йав] е от корен с основно значение "съществувам, съм". Няма и намек за „ставам", затова най-добрият превод е „земята беше неустроена и пуста". Това не е единствената причина да се отхвърли тази теория, въпреки че е напълно достатъчна за отхвърлянето й. Още по-сериозен недостатък на теорията за промеждутъка е, че тя отрича на практика много библейски твърдения. Ако Земята е била образувана първоначално и после е трябвало да бъде разрушена от Бога, това означава, че е имало смърт преди грехопадението на Адам. А и Бог едва ли би оценил делото Си като "твърде добро", ако то включваше смърт и разрушение, както е според теорията за промеждутъка. Има още няколко теории, които защитават дългия период от време – разбирането, че думата „ден" може да означава много по-дълъг отрязък, отколкото 24 часа (например теориите за дългата епоха и за теистичната еволюция). Еврейската дума за "ден" тук е „йом" и някои изследователи отбелязват, че на други места в Писанието „йом" се използва за периоди от време, различни от 24 часа. Това е вярно, и тук може да се посочат много примери. Но не един и двама тълкуватели на еврейския текст и специалисти по еврейски твърдят, че тук, когато е употребена за първи път в Писанието, думата има буквален смисъл. Довод в полза на това разбиране са и употребените заедно с нея числителни – "ден първи, втори..." А на седмия ден Бог си почива. Така пред нас е седмица от седем дни, едва ли тук става дума за седмица от дълги векове. Бог благославя седмия ден и го отделя, което и ние като християни трябва да правим – този ден да посвещаваме на Бога. За да е още по-ясно, ни се казва, че във всеки от тези дни има „вечер и сутрин". На еврейски това представлява студената и топлата част от деня, като е спазен еврейският обичай – денонощието започва от студената част (от залеза) и следва топлата (от изгрева). Могат да се посочат още много подобни теории – например за "накъсаната" еволюция, т.е. еволюция, която няколко пъти прекъсва и продължава отново (на проф. Дж. Гулд) или за „семената от космоса". Но тук няма да се спираме на тях. Интересна е теорията на проф. Майкъл Бехе за „интелигентния дизайн" ("разумно сътворения свят"). Съгласен съм, че навсякъде се откриват а) вкаменелости от напълно оформени и изведнъж възникнали организми (б) тези вкаменелости са разумно устроени. Бехе обаче не признава че там, където има разумно устройство, трябва да има и разум, който твори, т.е. Творец. Така според теорията за "неразчленимата сложност" окото трябва да е напълно формирано с всички частици и клетки в него (около 160 милиона фотоклетки), с кръвта и мускулите, които са му необходими, с нервните разклонения, които го свързват с мозъка, да са налице и да функционират нормално всички нужни за него части от мозъка, за да възникне образ в съзнанието на човека. По-нататък конкретните участъци от мозъка трябва да са способни да запазват и възпроизвеждат информацията, в противен случай наблюдаваният обект не би могъл да бъде разпознат. Всичко е изключително сложно обвързано и трябва да е налице и да функционира правилно, за да действа цялата система. Несъмнено трябва да признаем, че зад всичко това стои Създател (Бог), Който твори съвършено.

Еволюцията повдига много проблеми, които не могат да бъдат разрешени рационално. Един от тях е „Камбрийският взрив". Еволюционистите въвеждат множество названия за твърде дългите периоди от време в развитието на земята, които те отстояват. Най-ранният от тях е предкамбрийският период. Към него спадат основните скали, по които не са открити разпознаваеми вкаменелости. След него е камбрийският пласт, в който изобилстват вкаменелости от твърде сложно устроени и напълно оформени организми. Внезапната поява на такива растения и животни се нарича "Камбрийски взрив". Никой еволюционист не е способен да обясни този проблем, тъй като според техните очаквания би трябвало там да се открият частично формирани преходни растителни и животински видове като стъпки в развитието към познатите и разпространените днес. Едноклетъчните организми имат твърде сложно устройство и колкото повече ги изследват учените, толкова по-сложни се оказват. Дарвин ги е смятал за прости организми, тъй като не е имал представа колко съвършено са устроени. Струпването на огромни количества вкаменелости в определени земни пластове не може да се обясни по друг начин освен чрез потопа, описан в Библията. На много места по света има погребани в земята долини, покрити с утайка, която съдържа извънредно много вкаменелости. Сградите на университета в Бургас са покрити с варовик и по него могат да се видят хиляди раковини или парчета от рапани и миди, които са били живи, когато са погребани в земните пластове. Тези останки затрудняват много учените, които смятат, че земята е твърде стара и така отхвърлят катастрофи като всеобщия потоп. В музея в Несебър има части от варовик, съдържащи огромни количества начупени черупки на морски животни. Мога да посоча и доста други, фактори, които еволюционистите не са способни да обяснят, но човек, за когото Свещеното Писание е достоверно, може.

Трябва ли да приемем, че Библията е пълна с грешки? От хора ли е написана, или действително е Божие Слово? Според мен е по-честно да отхвърлим Библията, отколкото да избираме части от нея, които подхождат на нашите теории, и в същото време да отхвърляме други части, които не ни задоволяват.

Непонятно ми е как хората като цяло приемат Библията, когато текстът й не противоречи с теориите на определени учени, но при най-малко разминаване предпочитат да се придържат към думите на ненадеждни, непостоянни във възгледите си учени, отколкото към Словото на Бога.

Най-големи затруднения самият аз изпитах, когато изведнъж разбрах, че не мога да приема хипотезата за твърде отдавна възникналата Земя, а трябва да се съглася с казаното в Библията. Не е ли Земята само на няколко хиляди години? Моята колекция от вкаменелости съдържаше свидетелства за милиони години и аз възприемах Земята тъкмо така. Грешах ли? Бях поразен, когато разбрах че не съществуват конкретни дати за възникването на Земята и всички периоди, които дотогава бях приемал, всъщност се основаваха на предположения. Започнах да проучвам методиките за датиране, които използваха лабораториите, и с изумление открих, че много от тях са фрапиращо неточни, когато се прилагат за познати образци на вече датирани със сигурност скални пластове или организми.

Както и че тези лаборатории често отказват да датират определени образци, когато подозират че действителната им дата е известна.

И така, след като започнах да възприемам Земята като „млада" планета, много от проблемите, с които се сблъсквах, намериха решение. Например отвесните стръмни скали които видях в Царева ливада това лято, не е възможно да са образувани за повече от няколко хиляди години. Ако бяха формирани в продължение на милиони години, щяха да са разтрошени от ерозията и да станат полегати и заоблени с голямо количество сипеи в основата си.

Ако приемем най-важните закони на физиката, трябва да отречем еволюцията. Ако приемем това, което се знае за генните мутации, трябва да отречем еволюцията. Ако разбираме математиката на случайното и произволно разпространение, трябва да отречем еволюцията.

Науката се противопоставя на еволюционния модел, който повдига много повече проблеми и въпроси, отколкото може да разреши. Започнах тази статия с твърдението, че еволюцията, както и креационизмът изискват вяра, за да бъдат приети, защото и двата модела са религиозни и не могат да бъдат доказани. Но остава въпросът: „В кой от двата има смисъл, т.е. не отрича физическите, химическите и природните закони?" Отговорът е - креационизмът. Точната и доказуема наука показва, че еволюцията е грешен модел, противоречащ на всички природни закони. Основният е, че сътворението изисква Всезнаещ, Всевиждащ, Премъдър Бог, Който има силата да твори и да разрушава, както и правото да съди света, създаден от самия Него. Преди почти две хиляди години един рибар е написал писмо до други християни и в него е предвидил с плашеща точност светогледа на ХХІ век. Там той твърди, че хората ще осмиват истината, когато им се казва, и ще отричат второто идване на Господ. Ще приемат теорията, че нещата стават днес по абсолютно същия начин, по който са ставали в миналото, а това е необходимо изискване за еволюционния възглед, ще отричат съзнателно достоверността на сътворението и потопа. Прочетете ІІ Пет. 3:3-7. Седмият стих обаче свърша с ужасяващото предупреждение, че за тази земя е определен период от време, преди да бъде съдена, и предупреждението е насочено конкретно към "нечестивите хора". Надявам се и се моля да не се страхувате от този съд, защото сте приели Христос като свой Спасител.

(Алан Уилис оглавява дълги години преподаването по научните дисциплини в една гимназия в Англия. Бил е ръководител на научноизследователска група и на научното дружество, което въвежда образование в Южна Англия)
http://www.bhbc.bg/svidetelstva/245-evolyutziya-ili-sutvorenie

------------------------

Материалът е малко, така да се каже, морално остарял. Няма как иначе...
Един пример ще дам: той говори за две групи еволюционисти. Всъщност те са доста повече от две.
Някои от възгледите не споделям, но това не пречи да го поставя тук. Все пак хората имаме различни визии по много въпроси.
от Theodora V
05 Май 2016, 23:37
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Съмненията на Чарлз Дарвин


Ако точната и доказуема наука показва, че еволюцията е грешен модел, то по метода на изключване не следва ли, че Божественото сътворение е въпрос на научно доказателство , освен ако:
1) еволюцията и креационизмът не са единствените два модела, които могат да съществуват;
2) метода на изключването е неточен :angel:1. Сътворението може да се приеме . Посредством научни методи не може да бъде доказано. Дори и да има каквато и да е ревизия на тях в една положителна насока, ако мога така да се изразя. Така или иначе, свръхестествен разум посредством какъвто и да е НАУЧЕН метод не може да бъде ДОКАЗАН. За целта има други методи. Е, до метафизика опира всякак, няма как иначе. Погледни темата http://www.hristiqni.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=8883.

2. В какъв контекст методът на изключването да е неточен? Ако нямаш никаква правилна алтернатива, разбира се, че няма да работи.
от Theodora V
07 Май 2016, 00:27
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Абсурдите на "българщината" достигнаха невиждани висоти

bolgaroliub » преди 9 минути написа:Тео мила не си ме разбрала,критиките и упреците ми са единствено към автора на тази статия Ясен Бояджиев,не към теб....държа да се изясни. :good:


Много се радвам, че не ми се сърдиш ти. Разбрах те. Прегръщам те. :friends: :)
от Theodora V
23 Май 2016, 23:05
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Абсурдите на "българщината" достигнаха невиждани висоти

bolgaroliub » преди 7 минути написа:
С нищо лично не си ме засягала ,а и аз не се засягам от лични нападки. Единствено възставам когато някой охулва Православието!
:friends:


:good: :friends:
от Theodora V
23 Май 2016, 23:26
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Къде, кога, защо и кой е създал българската азбука?

ЧЕСТИТ 24 МАЙ - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

Изображение


от Theodora V
24 Май 2016, 00:01
 
Jump to forum
Jump to topic

Ученията на Петър Дънов: Част 4 - За Душата

Учението на Дънов за душата

http://www.chudesa.net/wp-content/uploads/2015/03/peter-danov.jpg

Относно душата Дънов заедно с всички теософи и спиритисти поддържа старото езическо учение за предсъществуването на душите (la preexistence des ames) и тяхното прераждане или преселване от едно тяло в друго (metempsycos). Същността на това учение се състои в следното.

Бог създал всички души едновременно, още в самото начало, преди да създаде света. Изпърво те живеели в невидимия свят като чисти духове, но отсетне съгрешили и затова Бог започнал да ги изпраща на земята да се въплъщават, та чрез личен живот и страдания да се очистят от своята греховност. Когато душата се очисти и усъвършенства чрез множество прераждания в разни тела, съвършенството и здравината на които е в зависимост от съвършенството, до което е достигнала душата в предишния си живот, най-сетне ще се върне пак в ония небесни селения, от които е дошла.

"Човешката душа, казва Дънов, е просъществувала с милиарди години в недрата на Божественото съзнание, но тогава тя не била индивидуализирана; тогава тя живеела в съзерцание на Божествения блясък в дремещо състояние. Но сега в своето пробуждане тя дохожда на земята да научи вътрешния смисъл на тоя живот" (Сила и живот, стр. 251).

На друго място Дънов казва: "Господ праща душите на хората на земята за наказание, защото искали да станат господари на небето, а там двама господари не могат да съществуват" (Дух и плът, стр. 12).

Тук Дънов очевидно смесва две различни работи: съгрешаването на първия ангел, който се възгордял и искал да стане равен на Твореца, затова 'бил низвергнат и като увлякъл със себе си и други ангели, образувал царството на злите духове (Иуд. 1, 6), и - предполагаемото от самия него съгрешаване на душите, за което никъде в св. Писание нищо не се говори. Че тук думата е за един дух, който първоначално съгрешил, а не за много, се вижда от собствените думи на Дънов, който говори за "двама господари на небето", а не за милиони, каквито биха се появили, ако всички души биха поискали да станат такива.

А прераждането или трансемигрирането на душата в що се състои? В това, казва Дънов, че след смъртта на човека неговата душа влиза или се ражда отново друг човек, който бива по-съвършен или по-несъвършен в зависимост от съвършенството, което душата е достигнала в предишния си живот.

"Затова, казва Дънов, ако не беше умрял Стефан, не щеше да се роди Павел. Когато умря Стефан, душата му се всели в Павел и затова двамата започнаха да работят заедно" (Истината и Марта и Мария, стр. 6).

Ако под "Стефан" и "Павел" тук се разбират св. първомъченик и архидякон Стефан и ап. Павел, който присъствал при убиването с камъни на първомъченика за Христовата вяра (Деян. 7, 58), тогава ще излезе, че ап. Павел имал две души: една, с която се родил, и друга - тая на архидякон Стефан, която емигрирала в него, когато той бил млад момък и може би съвсем случайно присъствал при убиването на архидякон Стефан, Само такъв смисъл могат да имат думите на Дънов, че след като душата на Стефан минала у Павел, "двамата започнали да работят заедно". Но в такъв случай ще излезе, че всеки от нас има освен душата с която се е родил, още други толкова души, колкото пожелаят да се заселят в него; тогава, пита се, колко души има сам Дънов? Да не би легион!?...

На друго място, като говори за живота, който всеки от нас е живял преди тоя живот, Дънов казва:

"Ако кажете, аз имам две хиляди години и турите минус - подразбирам, че в миналото сте живели две хиляди години порочен живот. Ако кажете: две хиляди години плюс - подразбирам, че сте живели живот отличен и следователно сте наистина богат" (Пак там, стр. 2 - 3).

Объркана математика, Искал да каже "минус 2000" (- 2000) и "плюс 2000" (+ 2000), а казал: "2000 минус" (2000 -) и "2000 плюс" (2000 +), което разбира се не е едно и също. Впрочем за един "ясновидец" и "пророк" това са дребни работи.

... "Когато дойдете пак след хиляда години на земята, какви ще бъдат вашите възгледи?" - пита Дънов. И отговаря: "Разбира се, ще бъдат като сегашните плюс нещо, т. е. едно и отгоре плюс" (Многоц. бис, стр. 10).

Но за да може човешката душа да напредва в това отношение, т. е. за да може всяко нейно ново раждане да бъде крачка напред, а не крачка назад, за това е необходимо, казва Дънов, душата да помни миналия си живот, иначе тя винаги ще започва отново.

"Стремежът на един дух в пространството е да се въплъти; стремежът на едно дете, което се е вълътило, е растенето. Като минете от детинството към старостта, ще намерите две опорни точки във вашия живот; след туй, като се върнете втори път, ще градите върху тия точки, ако не сте ги забравили, но ако сте ги забравили, ще почнете пак отново" (Новото основание, стр. 7).

На тия, които се оплакват от страданията в тукашния живот, Дънов задава въпрос: "Защо преди да слезеш, не си питал разумните същества?" (Истин. и М. и М., стр. 4) - което показва, че Дънов приема, че човешката душа преди да се въплъти тук на земята, съществува в горния свят, между "разумните същества" и може, преди да се роди, да се съвещава с тях върху това да се роди или да не се роди.

... "За да ни посеят един ден наново, при по-добри условия на живот, казва Дънов, трябва още отсега, докато живеем на земята, да приготвим (Многоценният бисер стр. 9) , иначе нашето прераждане вместо да бъде прогрес, ще бъде регрес, връщане назад. Според Дънов нашата душа може в бъдеще да се прероди в друг човек, много по-съвършен от нас, но тя може да влезе и в едно "говедо", или в едно "растение", или дори в още по-долна форма - в един минерал".

"Светът е училище, казва Дънов, кой те кара да влизаш в това училище, като не искаш да се съсредоточаваш. Тогава по-добре влез в растение, в минерал!" (Великден, стр. 19).Учение за предсъществуването на душите и тяхното прераждане или преселване

Учението за предсъществуването на душите и тяхното прераждане или преселване, с което толкова много се хвалят всички теософи, спиритисти и дъновисти съвсем не е ново, неизвестно досега; напротив, както казахме и по-горе, това са стари езически суеверия, преживелици, против които християнството се е борило още в първите векове.

Произходът на това учение е индийски; от Индия то минало в Египет, а оттук Питагор го пренесъл в Гърция. Авторитетът на Платон, който споделял това учение, спомогнал много на неговото разпространение между гърците, откъдето по-късно то минало у някои от християнските еретици - гностици. Ориген, който споделял това учение (само предсъществуването на душите, но не и тяхното многократно прераждане на земята), се опитал да го сближи с основните истини на християнското вероучение, но трудът му отишъл напразно.

Против това учение се изказали най-бележитите отци и учители на църквата, както на изток, така и на запад. На изток против учението за предсъществуването на душите били като се почне от св. Ириней Лионски, Григорий Нисийски, Григорий Назианзин (Богослов), Епифаний Кипърски, Кирил Александрийски, Теодорит Кирски, Йоан Дамаскин и други, а на запад против него се изказали: Тертулиан, Лактанций, Иероним, Августин, Лъв Велики и други.

Най-сетне в VI век, на Петия вселенски събор цялата вселенска църква се изказала против това учение, като в лицето на Ориген го осъдила като заблуждение. В първия канон на този събор е казано:

"Църквата, следвайки Божествените думи твърди, че душата се създава заедно с тялото, а не така, че едното да се създава по-рано, а другото по- късно, според думите на Ориген".

От тези думи на вселенския събор се вижда, че учението на църквата за произхода на душата е креационистично, т. е. че душата се създава (creatio) от Бога и не преди да съществува нейното тяло, а заедно с него. С това църквата отхвърлила както Оригеновото заблуждение за предсъществуването на душата, така и учението за непосредствения произход или раждане на душите от душите на родителите.

Същото учение е прокарано и в Православното изповедание на източната вселенска Христова църква, където се казва:

"Човешкото тяло произлиза от Адам, а душата произлиза от Бога, както дума Писанието: Ти си, Който простираш небето и основаваш земята, и създаваш в човека неговия дух (Зах. 12, 1) и на друго място: И ще се върне пръстта в земята, както бе, а духът ще се върне при Бога, Който го е дал (Екл. 12, 7)... А дава се душата от Бога тогава, когато се образува тялото и става способно да я приеме" (ч. I, отгов. на въпр. 28).

Против учението за предсъществуването на душите още св. Ириней Лионски противопоставял следното възражение, което и до днес не е изгубило значението си: ако душите съществуваха преди да се родят тук на земята, те не ли трябваше да помнят нещо от тоя минал свой живот? А между това никой от нас нищо не помни не само от оня далечен живот, който сме живели в горния свят между "разумните същества", както иска да ни увери Дънов, но не помним нищо и от оня хилядогодишен живот, който уж сме живели в други тела, преди да се въплътим в сегашното си тяло.

Това възражение Дънов очевидно знае, та затова толкова много настоява на това, че душата трябва да помни миналия си живот, защото иначе тя ще започва все отново. Обаче безспорен факт е, че никой дъновист, нито сам г-н Дънов, какъвто и "ясновидец" да бъде, не може да ни каже какво е бил преди 2000 години!

А колкото за това, че душата на един човек могла след смъртта му да влезе в едно "говедо" или в "растение", или в един "минерал" - това са такива грубо материалистически мисли, върху които няма защо да се спираме. Те показват едва ли не, че Дънов не прави разлика между своята собствена душа и "душата" на едно говедо.

Източник: http://pravoslavieto.com/inoverie/petar_dunov/uchenie.htm#gen9

Следва продължение...
от NikolaV
23 Май 2016, 23:47
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Къде, кога, защо и кой е създал българската азбука?

Честито за абитуриентката. Честит празник и на вас всички.

Болгаролюб, Библията е написана от Бог. И да нямаше хора да я напишат, на камъните щяха да им пораснат ръце, за да я напишат . А вече приноса на будителите и на създателите на българската азбука никой не го отрича. Много изкривена представа имаш ти за "инославните"...
от NikolaV
24 Май 2016, 00:28
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Къде, кога, защо и кой е създал българската азбука?

Честито за абитуриентката. Честит празник и на вас всички.

Болгаролюб, Библията е написана от Бог. И да нямаше хора да я напишат, на камъните щяха да им пораснат ръце, за да я напишат . А вече приноса на будителите и на създателите на българската азбука никой не го отрича. Много изкривена представа имаш ти за "инославните"...

Ники, ти си по-широко скроен. Просто това. Затова и така приемаш... :good: :)

Честит празник личен и на Българолюб! Да ти е живо и здраво момичето и много успехи оттук насетне!!! :yes1: И моят бал беше на 24-ти май преди години... :yes1: Попътен вятър й пожелавам! :2043:
от Theodora V
24 Май 2016, 00:33
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Къде, кога, защо и кой е създал българската азбука?

По този въпрос не мога да споря - не съм информиран. Не намирам за кой знае колко важно към коя църква са се причислявали хората, превели Словото на български. Важното е, че го имаме на нашият роден, майчин език по Божията воля. Не всички хора могат да го кажат това, дори в днешно време.
от NikolaV
24 Май 2016, 01:01
 
Jump to forum
Jump to topic