ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 21 Сеп 2017, 00:54 Разширено търсене

Търсенето върна 32 резултата

Return

Re: Били Греъм: Второто пришествие е все по-близо

[ Изображение ]

Много християни се питат, колко трябва да се влоши състоянието на света, преди Второто пришествие на Исус Христос. „Като се има предвид днешното окаяно състояние на света, е ясно, че Неговото завръщане е все по-близо“, твърди известният евангелизатор Били Греъм.

В статия за изданието The Kansas City Star, Греъм пише, че Библията на няколко места ни предупреждава, че не може да се предскаже точното време на завръщането на Исус, но въпреки това е възможно да живеем в „последното време“. Ние не знаем кога Той ще дойде отново, но Греъм е убеден, че Неговото завръщане е скоро.

В подкрепа на своите думи, той цитира библейския стих от Посланието към римляните 13:12 "Нощта премина, а денят наближи“.

"Малко преди да се възнесе на Небето, Исус каза на Своите ученици, че един ден Той ще се върне, за да установи Своето царство. Но преди това да стане, Той каза, че ще се случат някои неща и ние виждаме много от тях да се изпълняват в наши дни", каза Греъм.

Едно от тях е, че Евангелието трябва да се проповядва по целия свят. Това може да е изглеждало невъзможно преди десетилетия, но съвременните технологии могат да достигнат до всяка точка от света. Евангелието сега се проповядва чрез радиото, телевизията и интернет.

Друг белег, който Исус ни даде, е че Сатана ще направи "последен опит да спре Божието дело, чрез масирана атака на злото", казва Греъм.

"Злото не е нещо ново за нашия свят. Сатана винаги се е опитвал да спре Божиите планове. Но Божиите врагове вече имат достъп до модерни оръжия за масово унищожение и никой не може да предвиди, какъв ще бъде резултата", каза Греъм. "Исус ни предупреждава: "И ще чуете за войни и военни слухове; но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е краят. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. (Матей 24: 6-7)"

Били Греъм пише, че всеки трябва да може да си отговори на въпроса, дали е готов за завръщането на Христос. Ако не си, ти можеш да се обърнеш към Него и да поставиш цялата си вяра и упование в Него.

"Не приемайте лековато Неговите предупреждения, но още днес предайте живота си на Исус Христос", казва евангелизаторът.

Източник: kansascity.com

Съгласен съм, че Христовото пришествие е близо. Но има някои детайли, които са малко по-различни от това, което казва Били Греъм. Вярно е, че има и ще има все по-мощни и унищожителни оръжия и ще изглежда, че всеки миг земята ще стане на парчета. Но също така ни е казано, че това няма да стане:

Откровение 7:1. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
2. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза:
3. Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.

Т.е., докато не бъдат определени верните Божии деца, няма да бъдат отпуснати ветровете на войната. Ще има локални войни, ще има страдания, ще има тероризъм, ще има ужасни заплахи и изгледи никой да не оцелее, но Бог няма да допусне Сатана да направи земята на прах. Краят ще бъде дело на Божията намеса:

Даниил 2:34. Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил.
35. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.

Даниил 2: 44. И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.
45. Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен, и тълкуванието му вярно.

Мнозина мислят, че се говори за някакъв астероид, който ще погуби живота на земята. Но в Библията камъкът е символ на Исус:

1 Петрово 2:7 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла",

1 Петрово 2:8 и,
"Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват";
защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.

Така че Исус при Второто пришествие ще сложи край на властта на Сатана.

Втората подробност, която виждам, че е в разрез с Божието слово е, че според Греъм Христос ще се завърне. Да, той ще дойде втори път, но само за да вземе спасените, а не да основава царство на земята:

Йоан 14:1. Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си , тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.

Чак 1000 години по-късно Исус със спасените ще се завърне в Новия Ерусалим и завинаги те ще живеят тук:

Откровение 21: 1. И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
2. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога , приготвен като невеста украсена за мъжа си.
3. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
от Ochakvane
13 Май 2016, 10:28
 
Jump to forum
Jump to topic

Силата на молитвата

Какво може молитвата и какво "можем" ние..без нея...


Изображение
от Ochakvane
09 Ное 2013, 16:44
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Какво казва Библията относно съня на душата?

Край! При адвентистите за мен няма вече истина. Аз съм недоволен от адвентистите , защото там не можах да повярвам истински в Господ Исус Христос. При адвентистите аз бях станал фарисей ,законник с тази събота. Аз се махнах от адвентистите, с опит за самоубийство,със свръхдоза психотропни! Известна вина за това имат адвентистите. Повече никога няма да съм адвентист. Сам Божий ангел ме спаси от самоубийството,като ми каза с глас в моят ум " Недей лежа,недей умира. Стани,кажи на майка си какво си направил..."
Възможно е да си срещнал или да си бил с адвентисти, които са светски. Възможно е да не ти е хоресало как се държат. Възможно е да си видял нередни неща в църквата. Но и сред апостолите имаше доста нередности. Йоан искаше да заповяда да падне огън от небето и да унищожи тези, кото не са ги приели. Петър се отказа от Исус. Юда предаде и продаде Спасителя. Исус отхвърли ли църквата Си? Не. Той каза, че на нея портите адови няма да й надделеят. В църквата се отива не заради хората, а заради Бога. Ако вярващият отива заради хората, е сбъркал мястото. За хора се ходи на цирк, на театър, на концерт, на стадион. Но в църквата е важно дали се знаят и спазват доктрините. Иначе в нея може да има само усмихнати хора, но да няма истина. Колкото до психотропните, казва ли Господ: "Не убивай"? Ако сам посягаш на живота си, значи не следваш Бога. Ако хората те подтикват към зло, а ти следваш Бога, няма да ти хрумне нещо подобно. Има случаи, при които дори най-големите вярващи стават инструменти на Сатана, както стори Петър. Затова следвай Исус, а не хората, колкото и велики да са в очите на хората. Но Исус каза, че има Своя кошара. Всички Негови, ще напуснат своите и ще станат едно стадо с един Пастир. Господ е казал коя е Неговата църква, не хората. Дали ни харесва църквата или не, е без значение. Важното е дали тя е създадената от Бога.
от Ochakvane
05 Юли 2016, 17:20
 
Jump to forum
Jump to topic

Манастирска монахиня - първа част

Това е един разказ, който ще потресе дори най-коравосърдечните.

от Ochakvane
16 Юли 2016, 14:46
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Господната Вечеряhttp://www.youtube.com/watch?v=Xb2DReASXaY
Някои странни изказвания чух в тази проповед.
1.Според този пастор да се взима Господна вечеря с гроздов сок било неправилно, но било правилно да е с безквасен хляб. Било в кваса, намиращ се в хляба, било във ферментиралото вино, все е ферментация. А квасът е символ на грях. Излиза, че тялото на Христос е безгрешно, но кръвта Му е грешна (щом е Господната вечеря трябва да е с ферментирало вино).
2.Пасторът твърди, че би допуснал веднъж да приеме подобна Господна вечеря, но не може да го прави постоянно. Как трябва да се разбира това? Ако според него да се взима Господна вечеря с гроздов сок е грешно, той би допуснал веднъж нарушение (грях), но не повече. Ако той прави нещо без убеждение, дали постъпва библейски?

Римляни 14:23. ...а всичко, което не става от убеждение, е грях.

3.Божието слово е категорично какво вино са използвали за Господната вечеря. Бог не е създал алкохола, а гроздето. Никъде не пише, че Бог одобрява пиенето на вино, напротив. Ясно се казва:

Притчи 20:1 Виното е присмивател, и спиртното питие крамолник;
И който се увлича по тях е неблагоразумен.

Ако виното е крамолник, колко по-малко Христос би дал като символ на безгрешната Си кръв алкохолно вино.

Ето и един момент където е посочено как са приемали вино в древността:

Битие 40:9. Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Иосифа, като му рече: В съня ми, ето лоза пред мене;
10. и на лозата имаше три пръчки, и виждаше се, като че напъпваше и цветовете й цъфтяха и гроздовете на лозата узряха.
11. А Фараоновата чаша беше в ръката ми; и взех гроздето, ИЗСТИСКАХ ГО във Фараоновата чаша и подадох чашата във Фараоновата ръка.

Не пише да е оставен гроздовият сок да ферментира, а гроздето НАПРАВО е изстискано в чашата. Това казва не кой да е,А ВИНОЧЕРПЕЦЪТ на фараона. Дали той няма понятие от това какво е истинското вино!?

4. Пасторът каза, че можело да се добави по желание сол, или по желание зехтин, или... Къде пише, че всичко се прави по желание? Има си специална рецепта за приготвяне на безквасния хляб и тя е единствено и само за Господната вечеря. Не може да се внася чужд огън в Господната вечеря. Ако се разсъждава така, може да се прибавят доста подправки по желание.

5. Нито за момент не чух да се говори за измиване на нозете. Това има ли го или е без значение?
от Ochakvane
25 Май 2013, 18:24
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

bolgaroliub » 14 Авг 2015, 22:23


Като видяха ангелите твоето успение, Пречиста, се удивиха, защото виждаха как светата Дева възхожда от земята към небето.
(Катавасия на празника)

Няма да питам за другите подробности. Само ме интересува къде пише, че ангелите видяха Мария да се възнася към небето?

Благодаря предварително.
от Ochakvane
10 Сеп 2016, 09:49
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

Очко, сега и аз ще ти задам един друг въпрос. Пак по темата... А къде пише за Преданието в Писанието? Цитирай ако обичаш?

За Преданието пише ясно:
2 Солунци 3:6 Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, КОЕТО СТЕ ПРИЕЛИ ОТ НАС .

Но пише и за друго предание:

Колосяни 2:8 Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по ЧОВЕШКО предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
от Ochakvane
10 Сеп 2016, 14:33
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение БогородичноОчакване, аз да съм ти изтрил твой постинг? И сега дори съм ти преместил мненията от темата на Теодора в други теми, които са достъпни за четене от всички, а не само от потребителите. Не зная защо точно мен ме обвиняваш за "оня" "старшинския" стил... Както и да е. И аз сто пъти съм ти обяснявал, че апостолите не са се молили пред икони, защото след тяхната земна кончина започва и тяхната почит от останалите живи християни. Светата Майка е жива при своя Син, което ни казва Преданието, на Което аз като последовател на апостолите и техните приемници предпочитам да вярвам. Това че парацърковни елементи не признават Преданието си е техен проблем, а не е проблем на Православната Църква.
Стуците,

Не е задължително да изтриеш нещо. не съм казал, че си трил постинги. Казах, че стилът е такъв, защото с твърденията си ти и твоите "съпартийци" постоянно казвате: "Така е и толкова." Многократко исках доказателства от Библията, а не от "преданията", но така и не получих някакво потвърждение, че вярата ви е основана на Божието слово. дори и сега ми пишеш, че "Светата Майка е жива при своя Син". Според кое? Според ПРЕДАНИЕТО... Поне да беше изследвал аксо не друго, то поне Откровение. Нима Йоан се е разхождал със затворени очи и не е видял Мария там?
Да не говорим, как в един пост някой от вас твърдеше, че тя била в Ерусалим, докато нейният гроб е в Ефес!

На какво се основава вярата ви? "Чух, казаха ми, някой е заявил, един събор взе решение, във вестниците писаха, еди-кой си разказа..." Такива основания не приемам. но по-лошото е, че сам Исус няма да приеме. Никъде Той не се довери на предания, обяснения, разкази или каквото и да е. Единствените Му думи бяха: "Писано е!" Така че, вместо да ме обвинявате, че отхвърлят вашите "доказателства", най-напред намерете какво Господ приема за основание. Само това, КОЕТО САМ Е ДАЛ, това е вярно за Него. Помниш ли какво каза на фарисеите?

Йоан 5:45. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява - Моисей, на когото вие се облягате.
46. Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа.
47. Но ако не вярвате неговите писания , как ще повярвате Моите думи?

И така, какво е написаното от Мойсей? Петокнижието. Не са предания, разкази, решения на събори или някакви свободни съчинения. Това е Божието слово, по което Бог ще съди. Това е мярката.

Йоан 14: 23. Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой , ще пази учението Ми ; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
24. Който не Ме люби не пази думите Ми ; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.

Дали Исус каза нещо за предания? Не. Който Го обича, пази... какво? СЛОВОТО МУ.
от Ochakvane
10 Сеп 2016, 20:17
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Актьорът Тодор Колев видял рая

stucyte » преди 5 минути написа:Очко, "нашето" Свещено Предание си е точно "нашето" и ние сме го приели .

Точно така... То си е вашето...
от Ochakvane
17 Сеп 2016, 12:08
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Папата провъзгласи Майка Тереза за светицаСпециално на теб на подобни въпроси вече съм отговарял и то - многократно. За мен беше важно да разбереш защо според Църквата е необходимо да се прави бенификация и какъв е смисъла от нея. За останалото си мисли каквото ти си пожелаеш.
" според църквата... " Както се казва в съда: "Нямам повече въпроси"
от Ochakvane
16 Сеп 2016, 22:42
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Хиляди се събраха на православна младежка среща в Букурещ

Ти света Петка Българска вече на Ваалфегор ли я прекръсти? :heat: Нормален ли си? Ако беше атеист нямаше да те питам това, но... само безумието може да те докара до там да нямаш страх от Бога... До това докарва ерестта - до безумие. Пък не те е грех да ми цитираш и Библията!!! Всичко на този свят се заплаща и за всяка дума се отговаря Очко! Моля се само Бог да ти прощава понеже за мен е явно, че не си сам и не съзнаваш какво и кого така хулиш. С извинение...

Ти въобще знаеш ли коя е тази свята жена? Ако не си чул, както подозирам, ето ти линк: https://bg.wikipedia.org/wiki/Петка_Българска
Стуците,

Ти си за съжаление. Аз не коментирам нито Петка, нито Петко. Бог казва, че поклонението пред мъртви е поклонение пред Сатана. За съжаление си толкова далече от Библията, че колкото и да ти се говори, отиваш все по-надолу. За доказателство е и неразбирането от твоя страна на стиха, който посочих.
от Ochakvane
17 Сеп 2016, 23:31
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кръстим се пред икони „Маde in Сhina” - (за тези които се кръстят)

Да, могат да бъдат използвани като синоними, но могат и да се отграничат (по Кант).
Когато един човек твърди, че на първо място трябва да бъде поставена църквата, за мен той престава да бъде истински християнин. Това се отнася за всеки, дори да е адвентен пастор. Имаме само Един Пример за следване и това е Христос и Неговото слово. Аз винаги ще следвам Главата. Който иска да следва тялото, просто не е наясно с християнството,защото само Главата не греши, а църквата винаги може да сбърка.
от Ochakvane
24 Сеп 2016, 16:16
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Мощите на православен светец ще пътуват до Международната космическа станция


4 Не си прави кумир(идол), или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе:ангели,архангели,серафими,херувими, душите на спасените мъртъвци,слънце, луна, звезди,съзвездия,
или което е на земята долу:растения,животни,хора (или части от тях),„святи предмети изделия,кости или места“),
или което е във водата:риби,морски бозайници водорасли и др.)
под земята или „хадес“– място на предварителен арест за дявола и всички негови, пазени за съд след милениума, тоест: дявола, неговите служители и душите на непокаялите се мъртъвци);

Само не бъркайте „хадес“ със „шеол“(пъкъла)–място на вечно осъждение където „червеят им не умира и огънят им не угасва“

5 да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,
6 а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

Така че между поклонението на мъртви кости и идолопоклонството поне аз не виждам границата. За всеки случай, предпочитам да не прекрачвам невидими граници. :heart:
Милко,
Исус ни каза пред кого да се покланяме и всеки християнин, ако иска да е верен на Бога, трябва да разбере поне Неговите думи, ако не разбира заповедта от Декалога:

Матей 4:10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Той отхвърли дори зависимостта от майка Си и братята Си:

Лука 8: 20. И известиха Му: Майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят.
21. А Той в отговор им рече: Майка Моя и братя Мои са тия, които слушат Божието слово и го изпълняват.

Ако някой не слуша Божието слово или го нарушава, може да е всякакъв, но не е с Бога. Мария ще бъде спасена не по свои заслуги, а защото Господ се пожертва за всеки човек и тя прие да следва Неговото учение. Към когото и да се обърнем, на когото и да се молим, на когото и да се покланяме, ако не е Бог, вършим идолопоклонство. Това се отнася и за костите. Още повече, че поклонението пред костите е не само идолопоклонство, но е мерзост!
от Ochakvane
24 Сеп 2016, 09:01
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: статийка относно Ийсус Христос

Всички сме чували "Ийсус те обича!" или пък "Той е наш Спасител!" и т.н. сладникави фрази. Всички сме виждали икони, които го изобразяват дебнещи зад всеки ъгъл.
(Ако някога е съществувал дори не е изглеждал като на иконите!)

Ако някой реши да си направи собствено проучване, ще стигне до заключението, че "Ийсус Христос" е просто един въображаем еврейски архитип.


Интересен материал. Но, както се казва, истински, но неверен. За да можеш да разбереш Бога, трябва Божият Дух да те води. Иначе положението може да се сравни с описанието, което една мравка би дала на слона.

Цитатите, които си дал, са точни, но трябва да се разбере какво казват, а не какво си мислим за тях. Който познава Библията разбира значението им. А който не разбира, се оказва в положението на фарисеите, които се мислеха за много мъдри,но бяха мъдри в своите очи.

Ето един пример,който си дал:


гордост-Лука 10:38-42"
И както вървяха, Той влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си.
Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Иисуса и слушаше речта Му.
А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: Господи, небрежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи ѝ, прочее, да ми помогне.
Иисус и отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да и се отнеме."

моят коментар: Първо защо "Иисус" очаква да го посрещат като цар, само защото е решил да се покаже в някое село? Ако наистина беше дошъл да помага на хората и беше техен приятел, нямаше да иска да му прислужват като на цар .

Откъде стигна до заключението, че иска да Му прислужват като на цар? Дори намек няма за това. Напротив. Исус казана Марта, че не е толкова важно дали ще сложи трапезата, колкото е важно да слуша Божието слово. Или не е така?

Иисус и отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да и се отнеме."

Къде видя искането от страна на Исус да бъде приет като цар?

Никак не е добре да се манипулират стиховете, особено когато се касае до спасение, а не до някакви човешки стихотворения.
от Ochakvane
18 Сеп 2016, 22:49
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Актьорът Тодор Колев видял раяЗнаеш ли какво ми се случва от известно време насам? Моят лаптоп никога не се изключва, оставям го за през нощта на стендбай или на слийп режим. Татко, който почина преди 7 месеца, винаги в сутрешните часове около 8.30-9.30 ч. ползваше него, за да прочете набързо новините в нета.
Наскоро започна всяка сутрин в същия отрязък от време това:
Лаптопът ми, както казах, е оставен на един от двата режима за през нощта. Ако му натиста копчето при такова положение, то в момента на включването се чува специфичният звук за включване. Но сутрин, от известно време, чувам същия звук - все едно го включвам. Нито екранът светва, нито лаптопът идва в режим ОН - проверих го на няколко пъти. Но чувам звука сутрин по това време, в тези граници. Без никаква друга промяна в статуса на устройството.
Не го пиша, за да има последащи коментари, но го споделям като факт. Някой ми подсказва, че е жив всъщност, че е тук, при мен. Душата живее. Тя няма как да умре. :heart:

Друго: С майка ми, която е най-трезвомислещата, предприемчива жена, както и една от най-умните, които познавам. Сънува Богородица преди няколко месеца. И Богородица й казва, че татко ще бъде с нея там, където е тя, извън София, тогава и тогава. В този период от време се случва, ляга си майка ми една нощ и се събужда на сутринта и чува (не го чува в просъница, а вече събудена, будна!) отявлено чукане по прозореца - призори, светло е било, към 6, 6 и нещо. Чукане като от човек, дотолкова истинско, че тя казва по инерция "Момент!" , уж докато отиде да отвори или да види поне кой е. Все едно жив човек чука по стъклото. Поглежда - няма никой там. Излиза - няма котки, които примерно да са чукнали с лапа по стъклото 1 или 2, 3 пъти. А чукането е било все едно човек тенденциозно чука по стъкло или по врата със свити пръсти, така е звучало.

Без коментар.

П.С. И много моля, нека не бъдем изкарвани неориентирани, заблудени и наивни. Аз съм от семейство на хора с научни степени и академични длъжности. Едва ли става дума тук за някаква си житейска наивност. Нека не се подценяваме и съответно някои надценяваме излишно, а в най-добрия случай съвсем неоправдано.

Теодора,

Разбирам чувствата ти към твоя баща и вярвам, че много искаш да го видиш. За съжаление обаче това, което мислиш, че е от него, няма нищо общо с твоето желание. Не искам да те разочаровам, просто ще кажа това, което говори Библията и дори разбирането на Православието е далече от подобни контакти. Какво имам предвид?
Първо, Библията е категорична, че починалите не знаят нищо. Много пъти съм показвал стихове. Но един от най-съществените е в 1 Солунци 4 гл. Тези стихове постоянно се четат при погребения и присъстващите ги слушат, без да се опитат да разберат какво им се казва. Показвам ти Православния превод.

1 Солунци 4:14. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него .
15. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите,
16. защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом;
17. после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Ако починалите са при Бога, как Бог ще ги приведе ЗАЕДНО с Исус? След това се казва, че Живите ЗАЕДНО с мъртвите ЩЕ ПОСРЕЩНАТ Господ. Ако мъртвите са в Небето, защо трябва да го посрещат на земята? Трето. Казва се, че тогава ще бъдат заедно завинаги . А преди това не са ли били? Явно - не са!

Не само стиховете, но дори Православието твърди, че контакти от този род са невъзможни, макар хората да се молят и да вярват, че имат връзка с близките си покойници. Защо смятам така? Защото починалият, ако е в Небето (според православното вярване), трябва да напусне Божието присъствие и да дойде на земята. А ако в същото време двама, трима или повече живи искат да говорят с него, ще се разкъса ли?

Ако пък починалият не се е покаял и е на мъки (не го казвам за да мислиш, че искам с нещо да те наскърбя), отпуск от началника на дяволите ли ще поиска, за да се покаже пред хората? Нима подобно вярване има логика? Ако това е реалност, трябва да допуснем също, че Сатана е много милостив и вместо да мъчи хората, щом някой ги повика на свиждане, им дава "градска отпуска", за да си отдъхнат малко от огъня.

Библията обаче говори друго за мъртвите:

Деяния 17:31 тъй като е назначил ден , когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.

Ако има определено време, нима без съд някой ще бъде допуснат в Небето или ще бъде подложен на мъки, без да бъдат разгледани делата му? Нима това ни казва Даниил 7 гл.?

Даниил 7:9. Гледах догдето се положиха престоли, и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му - огнени пламъци, и колелата Му пламенен огън.
10. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри, и книгите се отвориха.
11. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън.
12. А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето; животът им, обаче, се продължи до време и година.
13. Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него.
14. И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.

Това е описание на Съда, който предстои за цялата вселена. Ако това ще стане в определено време, просто е невъзможно някой да бъде в Небето или на мъки без да е минал през Съда. Бог не е човек, за да наказва хората без да са разгледани делата им.

И така, щом починалите са в гроба и не знаят нищо - Екл. 9:5, тогава как идват и разговарят, тропат или правят някакви странни неща, които ни показват, че те са тук?

Най-ясното описание в Библията е случаят с цар Саул. Разбира се, мнозина вземат описаното и понеже не вникват в него, твърдят, че това е истинско доказателство за задгробен живот. Но внимателното изследване ни показва, че това е спиритически сеанс и "дошлият" на срещата е демон.

http://bible.netbg.com/bible/paralel/bible.php?b=1samuel&c=28&r=&v1=&v2=&vt=1&c1=1&st=%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%EB+%E4%E5%ED&sa=1&rt=2&l=1&cm=2


Ако Бог забранява среща с починалите, нима е нормално те да нарушават забраната Му и да ходят където им хрумне, още повече, когато става дума за Божи пророк?

Съжалявам, още веднъж го казвам, но тези потропвания и всичко това, което се случва около теб, не е от баща ти, а тъмни сили се опитват да ти внушат, че имаш среща с отвъдното. Да, имаш такава, но това е някой зъл дух, а не твоят близък. Моля те, внимавай!
от Ochakvane
24 Сеп 2016, 08:50
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично


какво имаш предвид че грехът се изкупува само със смърт? И какво значи че вярващия пазел закона щото е вече спасен.....много странно звучи....лукавия като вярва но не спазва закона спасява ли се...Вярата сама по себе си без дела и спазване и любов спасява ли.....оооо наистина сте страшна и опасна секта ако така учат вашите пастори ....
Май не те разбрах относно Сатана.
Иначе Божието слово казва:
"Защото заплатата на греха е смърт..."

Т.е., ако някой живее в грях, ще бъде унищожен. Не може да грешим и да имаме вечен живот.

Не зная какво толкова страшно видя в истината. Никакви дела не спасяват. Делата са само следствие от вярата. Те доказват, че наистина вярващият е с Христов характер. Т.е., аз не пазя съботата или другите заповеди за спасение, а защото Исус ме е спасил чрез Своята смърт. Нищо не мога да прибавя чрез делата си.
Правдата на всички е като омърсена дреха. Дори милион човека да доведа при Исус, дори всички да повярват чрез мен, дори всеки ден да правя "метани" до земята, ако Христос не е променил сърцето ми, няма как да бъда в Небето. Разбираш ли? Но ако водя хора при Христос, не защото аз ги водя, а защото Христос ги води чрез мен, понеже е изградил в мен Своя характер, тогава славата принадлежи на Него иделата са Негови, а не мои.

Отново питам какво искаше да кажеш за Сатана?
от Ochakvane
20 Сеп 2016, 21:43
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

А, впрочем, Очакване, сетих се да обърна внимание и на още нещо.
Аз със сигурност не съм толкова веща в "свръхинтерпретирането" на Словото, но това не ми пречи по никакъв начин да се замисля по един конкретен въпрос, а именно: там дали е упомената някак си имплицитно, вгърната във фрази, срички или в букви дори, възрастовата граница , що се отнася до съответния начин на хранене? Защото аз съм 100 % убедена, че ако храниш малко дете - на около 1-2 години само с плодове, зеленчуци и стрити ядки и с нищо друго, то неминуемо ще постъпи за лечение в болница - с тежка хипогликемия и поднормено тегло от недохранване.
Теодора,

Ще ти издам една тайна. Детето ми навърши преди седмица десет месеца и до този момент не е заболяло от никаква болест. На всеки преглед лекарят казва, че се развива чудесно. В началото ни говореше за млечни храни и разни други неща, но след това се убеди, че така, както храним бебето, е много здравословно. Теглото му е нормално, получава си всички необходими вещества и т.н.

Така че, Бог е по-добър Лекар от всички хора с титли.
от Ochakvane
24 Сеп 2016, 08:01
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

Стефан Чаков » Днес, , 13:35 написа:Ако не е тайна би ли ни казал с каква професия си вадиш хляба.

С честен труд. Това не включва продажба на алкохол, тютюн, наркотици, залагане в казината или нещо забранено от Бога.
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 21:13
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

stucyte

Очакване, да ви е живо и здраво бебето! Бог да го благослови и него и цялото ви семейство! С най-добри чувства към вас - независимо че сте адвентисти! От сърце ви се радвам и ви обичам, защото сте преди всичко християни! :smileheart:
Благодаря ти за пожеланията!

Колкото за останалото, всеки трябва да е адвентист. Защото който не очаква Исус, няма защо да разчита на спасение:

Евреи 9:27. И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд,
28. така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват.
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 21:10
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кръстим се пред икони „Маde in Сhina” - (за тези които се кръстят)

Николай, приемам твоите богословски възгледи за адвентистки и поради тази причина не се противя, НО според учението на Църквата нещата стоят така, както ти казвам. И моля те, не ми давай оценки за моите богословски познания. Стой мирен и, както казват македонците, "кютай си". Пак ти казвам: чети, чети и отново чети! Моето мнение е изключително високо, защото СЛЕДВАМ ГЛАСЪТ НА ЦЪРКВАТА, т.е. - НА СВЕТИТЕ ОТЦИ!!! За мен те са авторитетът, който изяснява постановките на християнската вяра! Запомни го това най-накрая. Ти следваш Елена Вайт (Уайт) и се съгласявам с това, но не проявявай морализаторство. Според учението на Църквата, Св. Богородица Е живият образ на Църквата и точка по въпроса. Не ми привеждай цитати от Библията, защото и Арий е правил същото, но с това не е аргументирал правилността на своите догматически възгледи! Чети, чети и пак чети! И ако те успокоява извинението, че съм казал невярно нещо около личната ти биография, то ти се извинявам, но това не значи, че твои колеги адвентисти не си взеха тапия от Православен Богословски факултет. Успокой топката, Николай.

Ето в това е разликата. Аз следвам Христос и словото Му. Православните следват Мария, отците, светците и кой знае още кого. Би ли ми посочил къде Исус каза на някого:

"Следвай майка Ми?"

Ако има поне един подобен стих, ще призная, че Православната църква е истинската. Ако няма, значи всичко е изсмукано от пръстите.

Сега по отношение на адвентните пастори, учили в Богословския. Всеки има право да избира какво да прави. Един учи в Божието училище, друг отива при филистимците. Това е било винаги. Още преди Потопа Божиите синове започнаха да се смесват с дъщерите от потомството на Каин. Така направиха и евреите, та Бог няколко пъти ги изпраща в робство. Сега това ще се случи отново. Всъщност, ако имаш представа от пророчествата, вместо да използваш тази информация като доказателство, че сте Истинската църква, щеше да се замислиш какво правиш в нея. Защо ли? Защото адвентистите повтарят историята на Израил. Адвентната църква е тази, която е издигната за да подготви света за Второто пришествие. Но както евреите отхвърлиха Исус, а езичниците се оказаха по-подготвени за Неговото идване (например влъхвите), така много адвентисти накрая ще минат на другата страна и ще предават своите братя и сестри, защото са отхвърлили преди това истината и са започнали да живеят със света и в нарушение на Господния ден.

Повтарям: Това, което казваш, ми е известно много добре. Но то не е повод зарадост сред православните, а сигнал, че благодатното време свършва. Исус няма да дойде защото всичко е наред, а защото Неговата църква е престанала да изпълнява това, което се иска от нея. Тази църква обаче не е Православната, още повече, че я сравнявате с Мария.Не е важно какво смятат хората. Важно екаквоБог казва. Определението за Неговата църква е посочено в Откровение:

Откровение 12:17. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса ; и змеят застана на морския пясък.

Съжалявам, но потомството на жената, което пази Божиите заповеди, не е православното...
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 21:04
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кръстим се пред икони „Маde in Сhina” - (за тези които се кръстят)

Theodora-Theo » Днес, , 00:23[/url]"


Пак... :heat:
Теодора,
Има само един начин да сме в истината и да сме верни на Бога: да следваме словото Му. Той не признава нито авторитети, нито събори, нито ритуали, нито човешки предания. Може всичко това да ни изглежда вярно, но въпреки това да не е истина.
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 07:35
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кръстим се пред икони „Маde in Сhina” - (за тези които се кръстят)

=" Theodora-Theo » преди 11 минути

Очакване, двама доктори по богословие опитваш да изкарваш заблудени. Пишеш и с трети, и него се опитваш да изкараш, че не може да мисли. Тоест, пишеш с трима доктори, но всичките тях изкара дълбоко объркани. Не ти ли се струва някак неестествено?

Благо си е съкровище. Разбирам реакцията му в темата.
Както казах, не е важно кой каква титла носи, а дали е оставил Бог да го води. Сред пророците имаше говедар, апостолите бяха рибари, Господ беше просто един беден Учител, но мъдрите хора на времето ли бяха прави или те?
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 01:13
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кръстим се пред икони „Маde in Сhina” - (за тези които се кръстят)

Theodora-Theo » преди 2 минути написа:

Ами нека всички го спазваме тогава.

Чудесна идея. Но до този момент видях, че някой обича да се хвали с положението си.

Аз признавам само едно:

2 Коринтяни 10:17 А който се хвали, с Господа да се хвали.
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 00:51
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Кръстим се пред икони „Маde in Сhina” - (за тези които се кръстят)

Theodora-Theo » преди 9 минути написа:И, Очакване, моля те, спри да му даваш оценките си.
Благовест е изключително умен и ерудиран, и широкоскроен човек. Прекрасен е!


Притчи 3:7 Не мисли себе си за мъдър;
Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 00:43
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

Аз лично не виждам никаква връзка между вегетарианство и християнство. Ям си всичко което става за ядене и това не ми пречи да съм християнин. Дори и в ,Стария завет“след потопа лично Бог разреши на хората да ядат освен растителни храни и всякаква животинска храна.Аврам и Лот се разделиха поради многото си добитък. Не вярвам да са отглеждали домашни любимци, декоративни птички и аквариумни рибки. Давид беше овчар и не вярвам да се е хранил с чушки и домати за да стане „човек по божието сърце“ Нечисти животни бяха тези които не бяха подходящи за принасяне всеизгаряне на Бога ,но не и за храна на човеците
.Битие 9
3 ВСИЧКО ЖИВО„ ЩО СЕ ДВИЖИ ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева.
4 Месо обаче с живота му, тоест, с кръвта му, да не ядете. :heart:
Милко,

Много вярващи, които не изследват Библията твърдят, че Бог под "всичко живо що се движи" има предвид всякакви животни, птици, риби, насекоми и влечуги. Нима би вярвал на такъв Бог, ако наистина това гласят думите? Защото след това казва на евреите, че който яде нечисто месо, трябва да бъде изтребен.
Някои взимат думите на Исус "направи всичко чисто" и стигат до заключението,че вече е разрешено да се консумират червеи и гъсеници... Всъщност, не. Малко християни биха помислили за подобна "вкусотия". Под разрешение обаче те разбират най-вече свинското и заешкото, но не биха се нахвърлили на месо от пор, мишка или отровни паяци... Но Господ също не каза, че всичко е чисто, а че яденето с немити ръце не осквернява храната.
Защо Авраам, Лот и Давид ядяха агнешко, телешко и пилешко? Това месо беше разрешено и все още е. То е чисто месо. Но дори и да е разрешено за консумация, то е много натоварващо за организма. При усвояването на месото се отделя голямо количество амоняк, а той е канцерогенен. Не случайно консумиращите месо имат проблеми със здравето многократно повече от вегетарианците и още повече от веганите. Дори самоот здравна гледна точка веганството е по-добро от храненето с животински продукти. Освен това едва ли има християни, които да източват кръвта от месото, а Бог изрично каза, че който яде месото с кръвта, ще бъде изтребен. Едва ли мнозина знаят, че не месото е вкусно, а кръвта, която е в него. Ако кръвта се източи, месото ще има вкус на подметка. Кой от вас би играл ролята на Чарли Чаплин при консумирането на сварена обувка?
от Ochakvane
25 Сеп 2016, 21:29
 
Jump to forum
Jump to topic