ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 22 Окт 2017, 05:42 Разширено търсене

Търсенето върна 236 резултата

Return

Re: Тържество на Православието

Брат stucite.Аз съм сигурен че измежду православно вярващите ще има мнозина искрени християни които ще се спасят. Не защото са православно вярващи а въпреки това. Защото религиозното оправдание за греха важи за пред хората. Ако деноминацията в която членувам се самообяви за единствено правилна и само в нея човек може да намери спасение, аз съм готов пръв да я напусна. Защото Божият Святи Дух не е дух на гордост и такива трябва да бъдат и водените от Него.
Яков 4:6
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат". :heart:
от Милко
12 Май 2016, 23:08
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Вярата във вещици спира прогреса

Знанието че има медицински работници (например), които винаги помагат при лечение на болести, нищо не те ползва ако не ги различаваш нито познаваш.
Така можеш да бъдеш подведен от професионално некадърен "лекар" който не може нито правилна диагноза да ти даде нито правилните лекарства да ти изпише и да те убие вместо да те излекува.
Можеш да попаднеш на корумпиран измамник. Такъв ако разбере че си богат няма интерес да те излекува а да те потдържа болен докато те обере напълно.
Но ако лично познаваш добронамерен и професионално компетентен лекар можеш да му се довериш и да получиш необходимата помощ. Същото е и с духовния свят.
Ако само вярваш че има Бог нищо не те ползва когато не Го познаваш.
Духовния свят не само съществува но може да се окаже по- реален и разнообразен от материалния.
Всеки измамлив дух може да ти се представи за Бог и ти да се излъжеш. Особено ако не вярваш че има измамливи и злонамерени към човеците духовни същества. За това е нужно човек лично да познае Бога чрез Неговото Слово (библията).
Ако някой смята себе си за християнин защото България е "християнска" държава и традиционната религия в нея е православното християнство живее в пълна заблуда.
Християни са приелите Божия план за спасение от робството на греха и дявола чрез вяра в спасителното дело на Исус Христос и са станали Негови ученици и последователи, независимо от пола, възрастта, националността, цвета на кожата или от християнската деноминация [католицизъм, православие,протестанство (евангелизъм)] към която се е причислил.
1 Йоаново 4:2
По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
2 Тимотей 2:2
И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. :heart:
от Милко
13 Май 2016, 12:46
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Християните извън църквата

За сега Здравко е най близо до истината.
Църквата Е събранието на повярвалите в Христос негови ученици и последователи а не сградата в която се събират за молитва, хваление или богослужения.
Местната църковна организация или деноминацията към която се е причислил някой, и ходи от време на време (да се черкува), съвсем не го прави част от Църквата (невястата за която ще дойде Христос).
Наистина християнина трябва да чете библията, да посещава богослужения да общува с вярващи и да живее богоугоден живот за да расте духовно. От духовно бебе (като новоповярвал) да стане ученик а после и учител, наставник на новоповярвалите, благовестител , проповедник, пророк, хвалител или да върши нещо в полза на човеците и за божия слава, според дарбите които е получил от Бога.
От такива се състои живата Църква на Христос а не от тези които лъскат пейките в молитвения дом веднъж месечно и се правят на много набожни.
Тялото на Христос (Църквата) не се състой от бездейни (мъртви) части, а всяка част има определена (различна от другите части)функция. Всяка част работи за здравето и живота на тялото. Ако има мъртви (бездейни) части тялото или е болно или е мъртво.
Матей 28:19
Идете, прочее, научете всичките народиѝ (правете ученици), и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
1 Коринтяни 12:28
И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.
Ефесяни 4:11
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

Евреи 5:12
Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна.
1 Коринтяни 12:27
А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.
2 Коринтяни 5:10
Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според КАКВОТО Е ПРАВИЛ В ТЯЛОТО, било добро или зло. :heart:
от Милко
15 Май 2016, 01:26
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В Една Света Съборна и Апостолска Църква

Благодаря на братята (и сестрите) админи че допускат толерантно несъгласие без обиди и лични нападки. Да се научим на божието дълготърпение : да се обичаме не заради светостта си а въпреки греховността си. А това можем да постигнем само чрез дадения в сърцата ни Свети Дух. Още веднъж благодаря!
от Милко
15 Май 2016, 23:25
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: СВЕТСКА порно ДЕМАГОГИЯ

Матей 5:28
Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
Не виждам как може да гледаш порно с безразличие.
Навярно темата е дело на трол и може би някои ще се хванат (като мене) да спорят за очевидното.
от Милко
17 Май 2016, 16:42
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: СВЕТСКА порно ДЕМАГОГИЯ

Най лесния начин да привлечеш хората от света към нещо е, да им го забраниш. Не напразно се говори че най големи съживления в Църквата стават по време на гонение и преследване на християните. Така е и в ислямските страни. Влече ги забраненото.
от Милко
17 Май 2016, 19:33
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: В Една Света Съборна и Апостолска Църква

Римляни 12
14 Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.
15 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.
16 Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.
17 Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
19 Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
20 Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
21 НЕ СЕ ОСТАВЯЙ ДА ТЕ ПОБЕЖДАВА ЗЛОТО; но ти побеждавай злото чрез доброто.
Без коментар.
от Милко
18 Май 2016, 03:40
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Тържество на Православието

Лука 18:
9 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча:
10 Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.
11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник.
12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия.
13 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.
14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.
Нека всеки сам да отсъди, дали древните и съвременните фарисеи (част от свещениците в храма) или Бог решават кой е праведен и кой за анатемосване.
– Дали самохвалство и себеправедност са белези на смирение и святост?
– Боже, смили се над горделивите от всички християнски деноминации! Дай им дух на смирение и любов към ближния(особено към братята) , за да се покаят и Ти да им простиш, и да ги възвисиш! :heart:
от Милко
12 Май 2016, 02:28
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: МОЛИТВА ЗА ОТРИЧАНЕ ОТ СЕКСУАЛЕН ГРЯХ И ПРИМАНЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Плътта винаги желае противното на духа. Кое от тях ще победи зависи от това кое от тях храниш повече.
Четене на "Словото Божие"и размишление върху него, хваление и поклонение към Бога и слушане на библейски основани проповеди (посещавайки християнски богослужения), общение и молитва с други вярващи, лично общение (разговор в молитва)с Бога, това е по-голямата част от храната необходима за нашия духовен растеж, за да преодолеем страстите на плътта.
Храната за плътта (нямам предвид храната за тялото) е гледане на порно, слушане и говорене на мръсни вицове,ругатни и псувни, раздразнителност, гневливост, лъжи, клюкарство, омраза и непростителност към определен човек или група от хора, сексуална разпуснатост и извращения и др. подобни.
1 Йоаново 2:16
Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;
Галатяни 5:17
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Римляни 8:7
Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Галатяни 5:24
А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите и.
Галатяни 6:8
Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.13 Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.
14 Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.
Сами е почти невъзможно да преодолеем страстите на плътта но приемайки Исус за свой Господ и спасител имаме помощник за когото няма невъзможно.
Псалми 124:8
Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и земята.
.
от Милко
07 Май 2016, 13:15
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Римляни 3:28

Всичко това е истина, но има опасност да се мине в крайност ''Веднъж спасен, за винаги спасен'' която е една от големите лъжи на дявола. Процесът на спасение не е необратим.
Ако човек от света истински се покае и приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител и публично засвидетелства това пред Бога и човеците (чрез водно кръщение) се спасява.
Но ако някой го заблуди (или сам така си реши) че това е достатъчно за вечно спасение и не е необходимо да чете библията, да ходи на църква, да се моли и да общува с вярващи, може да загуби спасението си, връщайки се обратно в света.
Наистина тези неща не гарантират неговото спасение. Но целта на Бога е, не само да се спасят човеците но и да останат спасени.
Когато някой истински се спасява той се новоражда (в Христа). Става част от Църквата Христова, но е духовно бебе.
Ако няма духовни родители (местна църква от пораснали духовно вярващи) които да го захранят с духовно мляко (Божието Слово) за да остане живо и да порасте, то умира (духовно) и отново се връща в старото си грешно естество на (неспасен) духовен мъртвец (човек от света).
от Милко
22 Апр 2016, 03:38
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: ГОСПОД ВИКА: НАРОДЕ МОЙ, СЪБУДИ СЕ!

Много от нас си мислим че чашата на божието дълготърпение е безкрайна като Самия Него, но Неговите предупреждения чрез "Словото", чрез откровения и пророчества съвсем не потвърждават това.
Да напълним с масло светилниците си, да очистим сърцата си и да търсим лицето на нашия Господ Исус Христос.
Защото няма друго име дадено между човеците чрез което да се спасим и няма друг ходатай между Бога и човеците (както някои религиозни фанатици твърдят).
Според притчата се очаква в последните дни противника да успее да приспи всички очакващи Месия.
Бързо да вземем правилните решения и да ги приведем в действия преди да сме заспали, защото Той идва скоро. :heart:
от Милко
26 Май 2016, 12:11
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Изказване на Вл.Путин относно християнството в Русия

Много смешно звучат изказванията на политици по духовни теми.
от Милко
16 Юни 2016, 23:42
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Трагедията на Цвети и на цяла България

Езическите обичаи и окултни практики ( дори и похристиянчени) са омразни на Бога и винаги имат печални последици. Няма нищо случайно, нито разрушаването на Плиска, нито турското робство, нито баташкото клане. Дори и сегашното ни положение е резултат от воинстващия и до сега атеизъм преобладаващ в ( уж) православна България.
от Милко
17 Юни 2016, 17:14
 
Jump to forum
Jump to topic

Вие не можете да четете този форум
от Милко
25 Юни 2016, 20:23
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Ракията е благословена! Лекува!

Брат stucite написа
Аз апологет на алкохолизма няма да ставам! Пиянството, още повече алкохолизмът е грях, който води за ръка други грехове. Обаче може да се напие само невъздържан човек. А пияният обикновено постъпва неразумно. Има една поговорка, че от пияния бяга и лудия. За разумния и въздържания е невъзможно да стигне до напиване. В моето семейство/фамилия/ алкохолът никога не е било "питие нон грата". Шишето с ракия винаги се е знаело къде е и от никого не е крито. И може би точно заради това никой никога не е проявявал някакъв по-специален интерес към алкохола. Още от деца всички знаят, че както всичко останало и "сока от лозата" е Божие творение, с което не бива да се злоупотребява, иначе човек може да се "освини" и да изпадне в грях. За толкова десетилетия пиян мъж в моята фамилия аз не съм виждал, както и чужд човек от нашия дом не си е излизал пиян. И до днес със съпругата ми - интелектуалка и християнка, по веднъж, някога по два пъти в седмицата, на вечеря особено когато работния ден е бил напрегнат и сме вече уморени, си позволяваме да пием по 50 грама ракия, а зимата сме на по една чаша вино. И това не го смятам за порок или за нещо греховно, защото можем и без него, но се чувстваме добре и затова не виждаме смисъл да се въздържаме. Това да ни е само греха. И това го правят много християни, но не зная защо по фарисейски го отричат и го налагат на останалите в църквата като някакъв морален грях... Обаче Бог за Когото няма нищо скрито познава не само делата, но и мотивите поради, които човеците ги извършват. Оше веднъж ще напиша народната мъдрост: "Пиенето е за въздържани мъже и разумни жени!" То е част от свободната воля на човека. Който не отговаря на тези условия да не посяга към алкохола! Всичко останало е фарисейство.
Аз също смятам че това е правилно становище по въпроса и не противоречи на библейското. Ракията не е нещо лошо и никой не е задължен да я пие. Тя може да се ползва и за много други неща. Грехът е в злоупотребата с алкохол „ Не се ОПИВАЙТЕ с вино! „
от Милко
01 Юли 2016, 15:32
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Прощение на греха

Наистина Исус плати цената за нашия грях на кръста.
За човека остава да повярва и приеме тази цена за себе си. С искрено покаяние пред Бога да помоли за прошка и ако е простил на всички които са го обидили или наранили и на него ще му се прости.
Ще бъде приет и осиновен от Отца и става част от Църквата христова.
от Милко
12 Апр 2016, 11:51
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Едногодишно веганче прието в болница – тежало само 5 кг

Второзаконие 12
20 Когато Господ твоят Бог разшири пределите ти, според както ти се е обещал, а ти речеш: Ще ям месо, защото душата ти желае да яде месо, то бива да ядеш месо до колкото желае душата ти.
21 Ако е много далеч от тебе мястото, което Господ твоят Бог избере, за да настани Името Си там, тогава да колиш от говедата и от овците, които Господ ти е дал, според както ти заповядах, и да ядеш в жилищата си до колкото желае душата ти.
22 Както се яде сърна и елен, така да ядеш и тия; нечистият и чистият могат еднакво да ядат от тях.
23 Само строго да се вардиш да не ядеш кръвта: защото кръвта е животът, и не бива да ядеш живота с месото.
24 Да я не ядеш: да я изливаш на земята като вода. :heart:
от Милко
31 Юли 2016, 22:35
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Възможно ли е мюсюлманин да влезе в Божието царство ?

Подобна тема на тази с почти толкова сложен отговор е : Възможно ли е да се намери под вола теле? И двете имат по два прости отговора. На тази 1 Ако е родено от крава - да,2 Да е родено от вола – не. И на предложената тема: 1 Ако се е обърнал към Христос – да, 2 Ако си е останал мюсюлманин – не.
Мисля че няма никакво значение дали някои мюсюлмани са роднини на юдеите ( потомци на Исмаил) познават писанията, пазят закона или вършат добри дела. даже самите юдеи от които се роди Христос, ако не приемат спасение чрез Него няма да се спасят. А тези другите: атеисти. от други религии и нации,изнасилвачи, атентатори. религиозни и светски гонители на християни ( и апостол Павел беше такъв), ако се покаят и приемат Христовата кръв като цена за своето спасение ще се спасят въпреки многото си грехове.
Лука 7: 47 Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове; (защото тя обикна много); а комуто малко се прощава той малко обича.
48 И рече й: Прощават ти се греховете. :heart:
от Милко
06 Авг 2016, 22:25
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Игумен заклейми и анатемоса курбаните и суеверията в църквата

Няма ли някой от„единствено истинската“ църква да изкара игумена еретик? Намери се поне един верен божий служител който желае да угоди на Бога вместо на хората. Няма да избегне плюнките от своите си. но никак няма да загуби наградата си от Бога :heart:
от Милко
17 Авг 2016, 22:29
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Световна премиера на новата екранизация на Бен-Хур

Гошо благодаря ти за линка ! Филмите са супер. Бъди благословен! :heart:
от Милко
23 Авг 2016, 00:27
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

Теди, погледни поста на Българолюб на стр.1 от 21 часа и 32 минути и ще разбереш. Знам че философията е твоята област а християнството ( не евангелизма) е моята. Трябва да разбереш че православието е част ( и то не най–добрата) от християнството а не самото християнство). Светът не е така приятелски настроен към истинските християни. независимо към коя деноминация (католици,православни или протестанти) ги причисляват. Те са по–скоро мразени отколкото приети от хората в света защото не са като тях.Ако аз си го измислям може и да не ми вярваш но това са думите на самия Христос:
Йоан 15

17 Това ви заповядвам да се любите един друг.
18 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
19 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.
21 Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.
от Милко
26 Авг 2016, 02:54
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

Някои хора не искат да разберат че добронамерената критика е по скоро средство за размисъл и поправление а не за обида и конфронтация.
от Милко
28 Авг 2016, 12:35
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: Игумен на кладата

В библията няма писана забрана за пиене на вино. освен за свещениците когато влизат да служат в храма. Даже и Господ не е бил пълен въздържател. Не пиенето на вино а опиването с вино води до грях. Обикновено се въздържат бивши алкохолици освободени от тази зависимост. Не е добре да се пие и в компания в която може би има такива и това ги съблазнява отново да се върнат към стария си порок. По някога виното е полезно в ограничено количество против болки в стомаха. Пиенето на вино е грях и в случай на неспазено обещание пред Бога да не се върши.

„18 Защото дойде Иоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.
19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.“

Осия 4:11
Блудство, вино и мъст отнемат разума;

Езекиил 44:21
И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор.

Ефесяни 5:18
И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;

1Тимотей 5:23
Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания. :heart:
от Милко
30 Авг 2016, 02:31
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

Брат Balgaroliub,
Примера на Теди (за овцата) съвсем не беше употребен в същия смисъл в който е употребен в „Откровението от Йоан“, защото наистина българската православна църква беше превърната в държавна институция угодна на политическата върхушка а не на Бога. Овцата наистина е символ на смирение и покорство, но едно е да си покорен на Божието Слово, друго е да си покорен на тоталитарна власт, обладана от дух на воинстващ атеизъм. Много често се случваше, изповядвани мисли на демокрация и свободомислие пред (овчедушен) православен свещеник да доведат изповядалия се на курорт в Белене. Ако се хващаме само за думата то би трябвало да приемеш за голяма чест ако някой (не дай си Боже) те нарече „магаре“ защото именно на магаре Исус влезе в Ерусалим. :D :heart:
от Милко
07 Сеп 2016, 00:50
 
Jump to forum
Jump to topic

Re: 15ти Август Успение Богородично

–Прав си, благодаря! Съжалявам, бях подведен (вероятно не от човеци) :heart:
от Милко
07 Сеп 2016, 23:09
 
Jump to forum
Jump to topic
cron