ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 21 Фев 2017, 08:13 Разширено търсене

Български християнски форуми е място за християнски дискусии, споделяне на видео или писмени свидетелства, насърчения и общение между вярващи в Бога.

Как да ни помогнете в развитието: КЛИК
ЗА РЕКЛАМА КЛИК
2017 ГОДИНА НА МОЛИТВА! ВИЖ ПОВЕЧЕ ОТ ТУК: КЛИК
Кампания: Дари Библия: КЛИК

АКЦЕНТИ

Защо в молитвата „Отче наш” казваме „не ни въвеждай в изкушение“?

По-добро възкресение

Тръмп: Светът се превърна в бардак а Европа е катастрофа.

Самоубийствената спирала на Путин

Бог на първо място

Голямото нямане


ВОДЕЩИ НОВИНИ

Икуменизма - движение на светлината или тъмнината?

Треньорът на националите по карате стана иподякон

АМЕРИКАНСКИ АВИАТОРИ: Ти ще бъдеш ЛИДЕР! Нарекоха го МОЙСЕЙ

Седем жени ще се хванат за един мъж!

Параша Вайигаш ( тогава се приближи ...)

[ Facebook коментара]

Параша Вайигаш ( тогава се приближи ...)

Мнение Номер:#  Мнениеот iolanta » 06 Яну 2017, 17:18

БЛАГОСЛОВЕНА СЪБОТА!
Днес се чете параша ВАЙИГАШ
( тогава се приближи...)


Изображение

за прочит:
Берешит ( Битие ) 44: 18-47
Йезекиил ( Йезекиел) 37: 15-28
Ефесяни 2:1-22
Битие 44
18 Тогава Юда се приближи до него и рече: Моля ти се, господарю мой, позволи на слугата си да каже една дума на господаря си, като слушаш ти; и да не пламне гневът ти против слугата ти, защото ти си като Фараон.

Йезекиил
37
15 Пак дойде Господното слово към мене и рече:
16 Ти, сине човешки, вземи си един жезъл та напиши на него: За Юда и за другарите му израилтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Иосифа, жезъла на Ефрема и другарите му целия Израилев дом.
17 И съедини си ги един с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти.
18 И когато людете ти продумат и ти рекат: Няма ли да ни обясниш що искаш да кажеш с това?
19 Речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема Иосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрема и на другарите му Израилевите племена, та ще ги туря към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми.
20 И жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им.

........................
Еврейско ортодоксално поучение :
равин Ишаак Сейферт

Братята на Йосеф били силно смутени, разбирайки, че случилото се сега ( бил уличен в престъпление един от тях и то невинен) е урок за извършеното преди и възмездие за него. Но Йосеф ги утешил, че станалото в миналото е по Божията воля.
Казал раби Йоханан: "Горко ни в деня на съда, горко ни в деня на наказанието! Щом когато Йосеф казал на братята си: "Аз съм Йосеф, брат ви", само дето не излетели душите им, то какво ли ще бъде, когато самият Всевишен започне да ни съди?
Щом така се уплашили братята от Йосеф, какво можем да кажем за момента, когато Всевишният сам ще поиска възмездие за оскърбленията, нанасяни към Неговите заповеди и за нарушенията към Неговата Тора."
Йосеф изпраща братята си към баща си Яаков в Кенаан с покана да дойде в Египет, където той (Йосеф) ще се грижи за тях. Отначало Яаков не можел да повярва в това, което разказвали синовете му. Такова е наказанието на всеки един лъжец - веднъж излъгал, никой не вярва на думите му. Накрая Яаков, виждайки колесниците с дарове, пратени от Йосеф, повярвал на разказа на синовете си, укрепил се духом и заедно с цялото си семейство и имущество се отправил към Египет.
Яаков се боял да не би потомството му да изчезне, да се асимилира в египетската среда. Така Бог му обещал: "Аз ще сляза с теб в Египет и ще те изведа оттам - Аз ще те изведа".
Така и Исраел: отишъл в Египет - Ш'хината (Божественото присъствие) била заедно с него, както е казано: "И ще те изведа оттам - Аз ще те изведа", т.е. Бог ще бъде там с нас.
Тората преброява потомците на Яаков общо седемдесет човека, когато влизат в Египет. След 22 години раздяла Йосеф вижда баща си, прегърнал го и заплакал. Йосеф се погрижил за заселването на семейството му в земята Гошен. След това довел баща си и петима от братята си на среща с фараона, който получил от Яаков благословение. Реформите, които Йосеф провел в Египет, довели до факта, че цялата земя на Египет принадлежала на фараона с изключение земите на жреците. Всички земеделци трябвало да му дават една пета част от реколтата. Междувременно синовете на Яаков заживели в земята Гошен и числеността им постоянно растяла. Целият мрак на изгнанието, целият ужас пред предстоящото робство, пред опасността от духовна асимилация в чуждия свят - ето в какво се крие същността на откровението на Всевишния, излъчващо лъча на бъдещото спасение. "И ще те въздигна оттам - Аз ще те въздигна."
Шабат шалом!
........................................................................
МЕСИАНСКО ПОУЧЕНИЕ :
Божия план за Спасение

Битие 44
18 Тогава Юда се приближи до него и рече: Моля ти се, господарю мой, позволи на слугата си да каже една дума на господаря си, като слушаш ти; и да не пламне гневът ти против слугата ти, защото ти си като Фараон.

Йаков изпрати синовете си да търсят помощ в Египет- да купят зърно, за да се спасят от глада в Ханаан.
там попаднаха на брата си Йосиф, но не го разпознаха ,а и той не побърза веднага да им се открива.
Мъдро ги подложи на редица тестове. Един от тези тестове създаде ситуация, в която най -малкия син на Йаков -Бинямин, да бъде нещо като заложник в Египет, докато останалите не доведат и самия техен баща в Египет.
Йехуда ( Юда) разкри истинския си характер.
Не можеше да понесе да се върне при баща си Йаков без най -малкия си брат Бинямин(Вениамин), у когото се намери чашата на Йосиф и който следваше да остане в Египет.Йехуда знаеше ,че не може да се върне без Бинямин и че ако го види Йаков -просто мъката ще го убие. Не, Йехуда ( Юда) не можеше да допусне такава ситуация.
Започна да моли :
Битие 44
33 Сега, прочее, моля ти се, вместо детето нека остане слугата ти роб на господаря ми, а детето нека отиде с братята си.
34 Защото, как да отида аз при баща си, ако детето не е с мене? Да не би да видя злото, което ще сполети баща ми.


Признава си даже злото поведение на братята си към един от синовете на баща си! Моли да не се получава сега същата ситуация, понеже стария им баща просто ще умре от мъка. Не не , Йехуда не можеше да допусне нова такава ужасна ситуация.
Това негово изповядване на греха на всички доведе до истинско покаяние и разкаяние у всички. Наречено тешува (teshuvah).

Йосиф не беше повече в състояние да скрива емоциите си след това покаяние , нареди всички да напуснат, освен братята му.Даде воля на емоции и сълзи.
Когато бяха сами-разкри истинската си самоличност пред тях!

Битие 45
1 Тогава Иосиф не можа вече да се стърпи пред всички ония, които стояха пред него, и извика: Изведете всички от пред мене. И не остана никой при Иосифа, когато той се откри на братята си.
2 И заплака с глас, та египтяните чуха; чу още и Фараоновият дом.
3 И Иосиф каза на братята си: Аз съм Иосиф. Баща ми жив ли е още? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му.
4 Тогава Иосиф рече на братята си: Елате близо до мен, моля ви. И те се приближиха. И рече: Аз съм брат ви Иосиф, когото вие продадохте в Египет.
5 Сега, не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота.
6 Защото вече две години гладът върлува в страната; а остават още пет години, в които не ще има ни оране, ни жетва.
7 Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление.


Господния план за спасение просто не може да бъде разбит !

Дали напразно беше ,че поставиха Йосиф над храните на цял Египет ? Една силна държава на Стария свят?
НЕ ! Божия план беше такъв.
Бог постави Йосиф, избраника си, в позиция да спаси важното избрано семейство-това на Йаков, син на Исаак , син на Абрахам .
Изпълнява се ето това Божие обещание:
И аз ще те направя голям народ и ще те благословя и прославя името ти, така че ще бъде за благословия. . Ще благословя ония, които те благославят, и ония, които те кълнат ще прокълна, и в теб всички земни племена ще бъде благословен "(Битие 12: 2-3)
Това обещание дадено на Авраам, се прехвърли над Исаак ( но не и над Исмаел)
После се прехвърли над Йаков ( но не и над Есав).

В Битие 49, четем следното:
10 Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило (Шайло- умиротворител); И нему ще се покоряват племената.

Понеже Йехуда( Юда) изповяда общото зло , което извършиха с Божия избраник Йосиф.
Бог избра суверенно Йосиф, за да се потвърдят чрез него обещанията ,дадени на Авраам ( Абрахам), за да преминат благословенията в Йехуда ( Юда), за да бъде това за благословение на всички земни племена ( народи).

Защо обаче Бог избра точно Йехуда(Юда)??
Понеже Йехуда беше единствен , който показа съчувствие и към Йосиф и към Бинямин.
Единтсвен той се престраши да изкаже съжаление за злото и греха , кйто сториха всички. Даже пое върху себе си той да го изповяда от името на всички.
В крайна сметка Йаков и Йосиф, любимия му син, се събират.Голяма радост е за стария баща да научи ,че любимия му син е жив и не само това , но даже е удостоен с висока чест!
Битие 45
26 И известиха му, казвайки: Иосиф е още жив и е управител на цялата Египетска земя. А сърцето му примря, защото не ги вярваше.


Вие представяте ли си ситуацията??!!
Само си представете сега :
любимият ви син, когото мислите за умрял,за когото са потвърдили, че е умрял ,се оказва ЖИВ и не само това , но е поставен на една голяма и важна позиция в една велика и силна държава , от която вие чакате спасението!
Вие не вярвате чак! Поне не в първите няколко минути, не можете да осъзнаете радостта, не искате да се окаже лъжа хубавата вест!! Сърцето ви примира ! Виждате с очи, че това е ИСТИНА! Радостта ви е неизказуема.
Знаете ли, може би по същия тоя начин са се чувствали учениците на Господ Йешуа, когато им е съобщено, че Той е жив, че смъртта не е успяла да Го задържи, че ходи, говори, минава през стени! Но те видяха как умира, видяха Го мъртъв- това е било велика радост за тях, да Го видят отново жив.
И че сега наистина всички народи ще бъдат благословени с Изкуплението ( обещанието дадено на Авраам, преминало през Йаков, дошло до Йехуда ( Юда), от Юдовия дом дойде Сило/Шайло/- Умиротворителя, Изкупител на човеците) , за което Той стана жертва -истинска ,с истинска смърт, но биде възкресен.
Ефесяни 2
4 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5 даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),
6 и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;
11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.


Барух х'Ашем!
(Благословено името Му!)

източник: http://free.messianicbible.com/
Аватар
iolanta
Супер Потребител
Супер Потребител
 
Мнения: 11238
Регистриран на: 23 Юни 2012, 15:18
Местоположение: Лече ,Италия
Has thanked: 259 times
Been thanked: 294 times
Автор на темата
Пол: Жена

бyтoн зa coциaлни мpeжи

Назад към Израел